Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Låt Malmö bli pilotkommun för omvänd kommunarrest

Roko Kursar (L), kommunalråd och vice ordförande Malmö kommunstyrelse.
Foto: EMIL LANGVAD
För att fler Malmöbor ska kunna skyddas från hedersbrott, kvinnofridskränkning och andra våldsbrott behövs betydligt vassare juridiska verktyg, skriver Roko Kursar (L).
Foto: MATYAS REHAK

Det är en stor otrygghet och frustration för brottsutsatta att verkliga brottspåföljder ofta saknas vid överträdelse av kontaktförbud. Malmö bör ges rätten att prova ett pilotprojekt där hela kommunen blir kontaktförbudsområde, skriver kommunalrådet Roko Kursar (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag onsdag skickar Malmös kommunstyrelse sitt remissvar angående justitiedepartementets utredning ”Ett särskilt hedersbrott” (SOU 2020:57). En del av de förslag som presenteras i utredningen välkomnar jag och Malmös kommunledning, bestående av Liberalerna och Socialdemokraterna. Förslagen kommer inte en dag för tidigt. 

Till exempel innebär det i dag stor otrygghet och frustration för brottsutsatta att verkliga brottspåföljder ofta saknas vid överträdelse av kontaktförbud och därför är förslaget om straffskärpningen efterlängtat. 

Men i andra avseende hade vi från Malmös kommunledning önskat att utredningens förslag vore betydligt skarpare. Varje år mördas i snitt 16 kvinnor i Sverige av en man som de har eller har haft en nära relation med, och från Brå visar statistik att en femtedel av alla misshandelsfall anmälda 2019 rörde våld i parrelationer. Vidare framgick det av en omfattande kartläggning 2018 att var femte niondeklassare i Malmö var hedersutsatt. 

För mig som liberal är detta fullständigt oacceptabelt och ett faktum som aldrig någonsin får tolereras. För att fler Malmöbor ska kunna skyddas från hedersbrott, kvinnofridskränkning och andra våldsbrott behövs betydligt vassare juridiska verktyg. Ett sådant vasst verktyg skulle vara att införa möjligheten till omvänd kommunarrest, något som Malmös kommunledning gärna vill se.

Förövare kan i dag dömas till kontaktförbud vilket innebär att det blir olagligt att kontakta offret. Därtill finns särskilt utökat kontaktförbud som även förbjuder mannen från att vistas på några utvalda platser där kvinnan ofta befinner sig, till exempel en arbetsplats.

Omvänd kommunarrest innebär däremot att en person som gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning kan dömas till särskilt utökat kontaktförbud som innefattar en hel kommun. Om våldsverkaren försöker ta sig in i kommunen bör hen dessutom förses med elektronisk fotboja för att öka brottsoffrets trygghet och frihet att röra sig. Den friheten måste väga tyngre än våldsverkarens rätt att vistas i den specifika kommunen.

Genom att ytterligare utvidga möjligheten till kontaktförbud skulle vi stärka våldsutsattas, med och utan hederskontext, rätt till ett tryggt liv. I dag finns bara möjlighet att ha ett geografiskt kontaktförbud knutet till området där den våldsutsatta bor, arbetar och ofta vistas. I en geografiskt liten stad som Malmö är risken stor att man stöter på varandra även utanför det området. Den våldsutsattas liv riskerar därför att bli väldigt begränsat.

Då justitiedepartementets utredning inte föreslår utökade kontaktförbudsområden som kan omfatta hela kommuner, vill Malmös kommunledning att Malmö i alla fall ges möjlighet att prova ett pilotprojekt där hela kommunen blir kontaktförbudsområde.

De nuvarande bestämmelserna om att kunna ha ett utvidgat kontaktförbud utanför kommungränsen, exempelvis då den våldsutsatta arbetar i en annan kommun, ska naturligtvis finnas kvar. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna av ett pilotprojekt behöver klargöras men den grundläggande principen är enkel; att våldsverkaren i stället för den våldsutsatta tvingas flytta.

Den som blir misshandlad eller lever under hedersförtryck är inte fri. Samhället måste tydligare stå på brottsoffrens sida och skydda dem. Den som inkräktar på en annan människas frihet och berövar hennes rätt till trygghet måste vara den som ska flytta på sig. Därför vill Malmö bli en pilotkommun med möjlighet att införa omvänd kommunarrest. 


Roko Kursar (L)

Kommunalråd och vice ordförande Malmö kommunstyrelse