Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lärare i Malmö borde få gratis munskydd

Det borde inte ligga på skolpersonal att ansvara för att själva tillhandahålla skyddsutrustning under arbetstid, skriver John Eklöf (M), Linda Obiedzinski (M) och Anton Sauer (C).
Foto: SHUTTERSTOCK
John Eklöf (M), andre vice ordförande i Grundskolenämnden i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Linda Obiedzinski (M), andre vice ordförande i Förskolenämnden i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Anton Sauer (C), andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö.

Skolor och förskolor har trånga inomhusmiljöer, begränsade möjligheter att hålla tillräckliga avstånd och en vardag där närmre kontakt är vanlig. Malmö stad måste ta sitt arbetsgivaransvar och vidta ytterligare skyddsåtgärder, skriver John Eklöf (M), Linda Obiedzinski (M) och Anton Sauer (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Smittspridningen av coronaviruset har under hösten och vintern ökat snabbt i Sverige. En orsak till den kraftiga ökningen går enligt Folkhälsomyndigheten att härleda till unga vuxnas beteende. Under det senaste året har Folkhälsomyndigheten vid upprepade tillfällen menat att lärare inte har en högre risk att drabbas av covid-19. Varken lärare eller lärarfacken håller med om den analysen, vilket också gick att se i Folkhälsomyndighetens veckorapport från december, där man kunde läsa att 40 procent av de inrapporterade fallen kom från grundskolan. En ny studie från Uppsala universitet och Stockholms universitet visar att lärare är placerade i toppskiktet bland de värst drabbade yrkesgrupperna. 

Moderaterna och Centerpartiet tar lärarnas oro på största allvar och anser att Malmö stad nu behöver möta verkligheten och den kritik som har framkommit från lärarfacken. Lärarnas Riksförbund, LR, menar att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd i många fall inte kan upprätthållas på grund av trånga miljöer. Vid sidan av detta menar LR även att 20 procent av skolorna inte gör riskbedömningar gällande smittorisker. Lärarförbundet, LF, menar att enbart en av fem arbetsgivare har vidtagit de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen. Även om det inte finns nedbrutna siffror per kommun så är situationen oerhört allvarlig. 

Skolor och förskolor är synonymt med trånga inomhusmiljöer, begränsade möjligheter att hålla tillräckliga avstånd och en vardag där närmre kontakt är vanlig, och i vissa fall nödvändig. Det går inte alltid att hålla avstånd till barn, elever och personal. I skolor och förskolor sker även möten mellan flera vuxna, ofta i samma trängre miljöer. Det är därför väsentligt att Malmö stad tar sitt arbetsgivaransvar och vidtar ytterligare skyddsåtgärder för att hålla smittspridningen nere. 

Både LR och LF har krävt att Sveriges huvudmän ska tillhandahålla munskydd för lärare och pedagoger. Enligt Folkhälsomyndigheten kan inte munskydd användas för att ersätta mer effektiva åtgärder såsom att stanna hemma vid symtom eller säkerställa att avstånd hålls. Däremot menar Folkhälsomyndigheten att kvalitetssäkrade engångsmunskydd kan minska risken för smittspridning i situationer där nära kontakt, under en längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Det borde inte ligga på lärare, pedagoger och annan skolpersonal att ansvara för att själva tillhandahålla skyddsutrustning under arbetstid – det ansvaret ska ligga på huvudmannen. 

Som arbetsgivare har vi i Malmö stad en viktig uppgift att garantera vår personals hälsa och säkerhet. Därför är det av högsta vikt att när våra anställda inom skolverksamheten får möjlighet att vaccinera sig, måste de få göra det under betald arbetstid. Detta möjliggörs redan när personal till exempel lämnar blod eller besöker mödravård, och således finns redan strukturerna på plats. Detta skulle även skicka en viktig och välbehövlig signal till stadens skolpersonal att vi ser det hårda arbete de utför och är tacksamma att de tar sitt samhällsansvar och vaccinerar sig. 

För att skydda skol- och förskolepersonal och möta delar av den problematik som personal till vardags möter, har Moderaterna och Centerpartiet lämnat in nämndinitiativ i förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Vi föreslår att tillhandahålla kostnadsfria munskydd till all skol- och förskolepersonal, samt att skapa möjlighet för all skol- och förskolepersonal att vaccinera sig under arbetstid.

Stadens skol- och förskolepersonal har tagit ett stort ansvar under pandemin och varit snabba i omställningen för att garantera alla elevers rätt till en fullgod utbildning. Nu är det dags att Malmö stad tar sitt ansvar och skapar bättre möjlighet för personalen att kunna utföra sitt arbete på ett säkrare sätt.


John Eklöf (M)

Andre vice ordförande i Grundskolenämnden i Malmö


Linda Obiedzinski (M)

Andre vice ordförande i Förskolenämnden i Malmö


Anton Sauer (C)

Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö