Lär av de goda exemplen, S

John Roslund (M), vice ordfrande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Tony Rahm (M), vice ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Skåne.
Foto: B ERICSSON

Lägg fokus på att skapa bostäder till vuxna ungdomar i stället för dyra bostäder till hemlösa, skriver Malmömoderaternas John Roslund och Tony Rahm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

431 miljoner kronor kostade hemlösheten i Malmö skattebetalarna under förra året. Pengar som gick till vandrarhem och hotellägare i stället för till skola, vård och omsorg. Socialdemokraternas tal om vinster i välfärden faller platt när de själva i Malmö är en av de största gödkorna till privata fastigheter och bolag med medborgarnas skattemedel. På tok för gynnsamma hyreskontrakt likt Krossverksgatan 3:s tilltänkta hemlöshetskvarter i Limhamn blev startskottet på hyreskontrakt, där hyresvärden tjänar mångmiljonbelopp utan att ta några som helst risker. Socialdemokraterna låter skattebetalarna stå för kostnaderna. 


Trots att 10 000 hushåll går på ekonomiskt stöd och 24 000 människor är arbetslösa i Malmö är bristyrkena förutom högutbildade arbeten, städare, plåtslagare och kockar. Socialdemokraterna hävdar att anledningen till att man inte får ut människor till städjobb i Malmö är språkförbistring, samtidigt som Samhall lyckas få ut funktionshindrade i samma typ av arbete genom att ha olika färger på rengöringsflaskorna. I verklighetens och Socialdemokraternas Malmö lönar det sig helt enkelt inte att som bidragstagare med ett par barn ta ett låglönejobb.


I decennier har den styrande minoriteten accepterat att ett parallellt samhälle vuxit fram. Norra Grängesbergsgatan, Hindbyvägen och Lantmannagatan är exempel på gator som är fulla av företagsamhet, men där betalningsviljan avseende moms och skatter är lågt och dessutom riskfritt. Detta parallella samhälle är också en orsak till det grova dödliga våld som tyvärr numera är vanligt förekommande i vår stad.


Bidragsnivåerna i Malmö är på tok för generösa. 10 procent av hela Sveriges kostnad för ekonomiska bistånd betalas ut i Malmö, trots att bara 3 procent av rikets befolkning bor i vår stad. Hälften av alla utbetalda ekonomiska bistånd som betalas ut i Skåne står Malmö för, trots att bara 25 procent av Skånes befolkning bor i Malmö.


Utanförskapet är dessutom ett stort folkhälsoproblem som riskerar att få stora konsekvenser för de individer som står utanför samhället. Vi ser en tickande hälsobomb om vi inte får in våra arbetslösa och människor på ekonomiskt bistånd in i vårt samhälle. Vi vet också att barn till föräldrar som är arbetslösa själva löper högre risk att hamna i utanförskap. Utredningar som Malmökommisionen visar på just detta samband. Vi vet alltså hur förödande utanförskapet är inte bara för individen utan för hela familjen. Ändå väljer styret i Malmö att stoppa huvudet i sanden år efter år. .


EBO-lagen är och har varit förödande för Malmö. Vår stad växer så det knakar, men sällan berättar minoritetsstyret att majoriteten av inflyttare saknar tillräcklig inkomst för att försörja sig själva. Naturligtvis skall tak över huvudet garanteras enligt socialtjänstlagen, men varför placerar kommunen inte människor som väljer att komma till Malmö utan att kunna försörja sig själv i kommunerna som har lediga bostäder? Signalverket att man skall förväntas arbeta och försörja sig själv är oerhört viktigt att poängtera för dem som vill komma till vår stad. 


Som det är nu är stadens fokus att skapa dyra bostäder till hemlösa, när fokus i stället borde vara att skapa bostäder till vuxna ungdomar som fortfarande tvingas bo hemma och till studenter. Malmö förväntas vara navet i Skånes ekonomi. Då duger det inte att Socialdemokraternas Malmö har dubbelt så hög arbetslöshet (14,7 procent) som riksgenomsnittet. Varför vågar Socialdemokraterna inte göra som i Sundbyberg, där hembesök hos bidragstagarna visade att 24 procent av ekonomiskt stöd visade sig felaktiga. Sundbyberg är bara en av många goda exempel som finns runt om i Sverige, allt från Solna och Växjö till Helsingborg och Trelleborg har man radikalt lyckats minska utanförskapet. 


Oviljan till att se och ta lärdom av de goda exemplen saknas hos dem som styr Malmö. Varför gör inte det så kallade Arbetarpartiet Socialdemokraterna det attraktivt för medborgarna att arbeta i stället för att gå på bidrag, eller är det Bidragspartiet Socialdemokraterna som är det korrekta namnet numera?


John Roslund (M)

Vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö


Tony Rahm (M)

Vice ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Skåne