Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

L i Malmö bekräftar våra farhågor

Alexander Mattebo (KD), 2:e vice förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet.Foto: PRIVAT
Tomas Ander (KD), 1:e vice partiavdelningsordförande KD Malmö.Foto: PRIVAT
Torsten Elofsson (KD), partiavdelningsordförande KD Malmö.Foto: JENS CHRISTIAN

Liberalerna i Malmö säger sig alltså stå bakom religionsfriheten, men i verkligheten driver de ett antal politiska frågor som syftar till att förpassa all religion från det offentliga rummet, skriver flera kristdemokrater i en replik till kommunalrådet Ewa Bertz (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I repliken till KD Malmös debattartikel ”L i Malmö utövar kollektiv bestraffning mot religiösa” konstaterar Ewa Bertz (L) på Kvällsposten Debatt krasst att ”vill trossamfundet erbjuda sina medlemmar fritidsverksamhet så får detta bekostas av de medel som inkommer ifrån medlemmarna”. Vi är tacksamma för det raka beskedet och att L så tydligt klargör deras hållning i frågan om stadens religiösa invånare. 

 

Det är dock mycket anmärkningsvärt att Bertz i en mening kan hävda att Liberalerna utgår från den enskilde individens behov och önskningar, för att i nästa utesluta att trossamfunden kan tillgodose detta behov genom sina verksamheter. För hur ska man annars förstå att de ideellt drivna föreningarna kan få bidrag för sina fritidsaktiviteter, men inte församlingarna i trossamfunden?

 

Bertz hävdar vidare att trossamfunden kan bekosta sina fritidsverksamheter genom statsbidrag och medlemsavgifter. Hon tar då uppenbarligen inte i beaktande att även ideella föreningar anslutna till förbund kan få statsbidrag och ta ut medlemsavgifter från sina medlemmar. De statliga bidragen till trossamfunden får heller inte användas för fritidsverksamheter, utan syftar till att kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

 

Innan lagen om trossamfund tillkom så organiserade sig församlingar som ideella föreningar. Vid avregistrering av ett trossamfund övergår det enligt nuvarande regelverk till en ideell förening. Skillnaden mellan associationsformerna är försumbar. I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors enkätundersökning ”Civila samhällets villkor 2014” uppgav fler religiösa föreningar och trossamfund än ideella föreningar att ett av deras syften var ”Hobby och umgänge”. Det finns heller inga hinder för en kommun att ge bidrag till trossamfundens fritidsverksamheter. Det förekommer i många andra kommuner runtom i landet.

 

Nej, det går inte att förstå L i Malmös hållning på annat sätt än att man vill försvåra för församlingarna i trossamfunden att bedriva verksamhet för sina medlemmar, genom att inte ge dem samma möjligheter som ideellt drivna föreningar att söka bidrag från Malmö Stads Fritidsförvaltning. Bertz kallar det för ”likvärdighet”, inom juridiken skulle det snarare benämnas ”indirekt diskriminering”.

 

L säger sig alltså stå bakom religionsfriheten, men i verkligheten driver de ett antal politiska frågor som syftar till att förpassa all religion från det offentliga rummet. Detta kan omöjligen vara att ”stå bakom den enskilde individen och dess val”. Det är heller inte värdigt ett kommunalråd att i samband med Kvällspostens avslöjande om en viss församlings misstänkta brott mot kommunens demokratikrav annonsera att man ämnar dra in bidragen till alla trossamfund.

 

Alexander Mattebo (KD)

2:e vice förbundsordförande Kristdemokratiska Studentförbundet

 

Tomas Ander (KD)

1:e vice partiavdelningsordförande KD Malmö

 

Torsten Elofsson (KD)

Partiavdelningsordförande KD Malmö