Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kyrkan i Malmö ska ta emot alla, SD

Lennart Hallengren (S), kyrkopolitiker i Malmö. Foto: PRESSBILD

Sverigedemokraterna kommer med löst grundade påståenden om att Svenska kyrkan är politiserad, skriver kyrkopolitikern Lennart Hallengren (S) i en replik till SD i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Debattartikeln av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) på Kvällsposten Debatt om Svenska kyrkan är märklig. Rubriken ”Låt kyrkan vara kyrka” och påståendet att det finns krafter som vill göra kyrkan till en plattform för sin egen politiska agenda är löst grundade påståenden som säkerligen de flesta av kyrkans anställda, förtroendevalda eller medlemmar i Malmö inte känner igen sig i. 

 

Självklart verkar kyrkan som kyrka. Lika självklart finns det inga förtroendevalda som lägger sig i prästers och diakoners vardagliga arbete. Svenska kyrkans tro som lutherskt trossamfund finns i inledningen till kyrkoordningen, Svenska kyrkans regler och stadgar på annat föreningsspråk. Det är inget som förtroendevalda i Malmö kan ändra. 

 

Svenska kyrkan välkomnar alla, så även i Malmö. Kyrkan är en del av en världsvid kyrka med sin tro, sitt budskap och arbete. Alla är välkomna till Svenska kyrkan och kyrkan ska ställa upp för alla och frågar inte vem du är eller var du kommer ifrån eller vilken tro du har eller inte har. Men här skiljer ni sverigedemokrater ut er. Ni vill inte att kyrkan ska vara en folkkyrka för alla. Ni vill inte att kyrkan ska ta emot eller stödja alla. Ni pratar om att bara hjälpa människor som är kristna, här hemma eller i oroshärdar i världen. Den åsikten stämmer inte överens med kyrkans tro och budskap. 

 

Påståendet att kyrkan i Malmö inte når ut till medlemmarna eller präglas av närhet måste bero på okunskap eller illvilja. I Malmö finns sex församlingar med förtroendevalda i församlingsråd och med en församlingsherde och dessutom en arbetsledare i varje kyrka som också har dialog med förtroendevalda. Det är där i församlingarna och kring varje kyrka som förtroendevalda och personal varje år diskuterar och formulerar den verksamhet som ska bedrivas nästa år och vad som ska prioriteras och vad det kostar. Så närhet finns absolut. Den processen ska förbättras och det har redan bestämts att församlingarnas roll ska stärkas.

 

Så bilden är väl snarare att det är Sverigedemokraterna som vill styra kyrkan till att stämma överens med sin egen kulturrasistiska ideologi. Och att beskrivningen av hur Svenska kyrkan i Malmö fungerar och arbetar inte stämmer med verkligheten gör ju inte saken bättre.

 

Lennart Hallengren (S)

Ledamot i kyrkorådet Malmö och kandidat till kyrkofullmäktige