Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kvinnors otrygghet under coronakrisen ska bekämpas

Jämställdhetsmyndigheten varnar för ett ökat tryck.
Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Anton Sauer (C), 2:e vice ordförande Malmös gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd.
Foto: PRESSBILD

Arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer kan inte avta under Covid-19 krisen, skriver Charlotte Bossen (C) och Anton Sauer (C) inför Malmö kommunfullmäktige på torsdag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Hedersrelaterad brottslighet liksom våld i nära relationer är ett omfattande problem, inte minst i Malmö. Barn och unga liksom vuxna utsätts. I dag arbetar Malmö kommun brett för att hjälpa dem som är i behov av skydd. Bland annat genom Kriscentrum och genom Resursteam heder. Men behovet för fler åtgärder är tydligt. Alla i Malmö har rätt till ett tryggt liv. 


Arbetet mot hedersförtryck och våld i nära relationer kan inte avta under Covid-19 krisen, det är om möjligt nu ännu viktigare. Flera organisationer och myndigheter har larmat att under den isolering som pandemin ger upphov till, ökar våldet i hemmet. Det handlar om mäns våld mot kvinnor, men även om hedersrelaterat förtryck och sexuellt våld. Isoleringen ökar mängden kontroll och våld inom hemmets väggar. Kvinnorättsorganisationer från hela världen larmar nu om att situationen för många våldsutsatta förvärras i samband med att människor uppmanas att hålla sig inne och isoleras. Det kan vi inte acceptera.


Vi måste arbeta på många fronter för att komma till rätta med kvinnors otrygghet. Det krävs mer pengar, men det krävs också attitydförändringar och politiskt ledarskap som ser till att dessa frågor prioriteras. Sveriges tjej- och kvinnojourer gör en stor insats, och vi vet hur viktiga deras insatser är för utsatta kvinnor och att verksamheterna länge gått på knäna. Det är svårt att finna tillräckligt med bostäder snabbt, vilket leder till många temporära lösningar. Vi ska kunna hjälpa redan högst utsatta människor, och erbjuda trygghet och stabilitet för att komma vidare i sina liv.


Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till just tjej- och kvinnojourerna. Enligt Jämställdshetsmyndigheten har trycket har ökat under pandemin. Malmö stads kvinnojourer hade redan innan pandemin knappa resurser och svårt att ge alla som sökte sig dit fulländat stöd. Under rådande omständigheter måste Malmö stad agera och säkerställa att kvinnojourerna har tillräckliga medel för att hantera det ökade söktrycket. Centerpartiet har därför lagt förslag i kommunstyrelsen om att tillföra ytterligare tre miljoner kronor till stadens kvinnojourer under pandemin vilket kommunstyrelsen nu har valt att bifalla.


I Malmö har vi har även problem med hederskultur och förtryck, särskilt av unga flickor. Förtryck som också har flaggats öka under isolering. Där måste kommunen vara tydlig: Möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla Malmöbor. Centerpartiet har presenterat flera förslag på åtgärder för att Malmö ska kunna erbjuda mer stöd för de som utsätts för hedersrelaterat våld. Med långsiktig finansiering till stödteam som arbetar runtom i Malmö, och åter ytterligare stöd till skyddande boenden. Vi vill också se att mobila resurs- och stödteam permanentas och har möjlighet att bedriva uppsökande verksamhet.


Skolan spelar också en viktig roll i hur vi bemöter hedersförtryck och identifierar det tidigt. Inga barn ska växa upp otryggt och utan stöd när de behöver det. När enkäter om situationen i Malmös skolor presenteras rörande hedersvåld och hedersförtryck är det tydligt att vi måste göra mer. Centerpartiet har lyft behovet av att stärka våra elevhälsoteam (EHT), för att ingen ska falla mellan stolarna och fara illa. Personal behöver också ha utbildning i att identifiera och agera när man ser tecken på hedersförtryck. Samverkan mellan skola och socialtjänsten är ytterst viktig för att kunna agera. 


Ett krafttag är nödvändigt i Malmö. För att barn och unga, kvinnor som män, ska ha en trygg tillvaro. Våld och hedersförtryck är något vi aldrig kan acceptera i vår stad. Att stödja Malmös kvinnojourer mer under denna kris är ett steg på vägen, långsiktighet och investering i våra skyddsmekanismer är essentiellt för att vi ska kunna säkra trygghet för alla Malmöbor.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö


Anton Sauer (C) 

2:e vice ordförande Malmös gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd