Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kulturskymning i Lund

Lindebergska skolan i Lund som i dag är kommunens kulturskola. Foto: LUNDS KOMMUN
Peter Bergwall (MP), ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Lund. Foto: PRESSBILD
Axel Hallberg (MP), ersättare i Lunds kommunstyrelse. Foto: PRESSBILD

Lundakvintetten rivstartar det nya styret med ett pärlband av kulturpolitiskt tveksamma beslut. Alliansen lyckas samtidigt bryta mot två av sina egna vallöften, skriver Peter Bergwall (MP) och Axel Hallberg (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sedan valet styrs Lunds kommun av den så kallade Lundakvintetten, det vill säga de fyra allianspartierna samt FörNyaLund. På kulturområdet har det nya styret rivstartat med ett pärlband av dåliga förslag. På kommunfullmäktige i dag torsdag kommer införandet av musikcheck och förslag till nytt kulturpolitiskt program att behandlas. Kvintettens kulturpolitik ger skäl till oro för oss som värnar en fri kultur för alla.

 

Det är ingen hemlighet att Miljöpartiet har varit och fortfarande är starkt kritiska till att lägga 5,5 miljoner kronor på en dyr och ineffektiv musikcheck. Vi anser att de pengarna borde satsas på fler platser och sänkta avgifter i en kulturskola som ska finnas närvarande i hela kommunen. Kvintetten har i stället valt att prioritera ett ekonomiskt bidrag till privata utförare. Vi hade mycket hellre sett en tätare samverkan med Lunds skolor, föreningsliv och den öppna fritidsverksamheten för att på så sätt tillgängliggöra en av Sveriges bästa och bredaste kulturskolor för fler barn.

 

De borgerliga partierna har tidigare dyrt och heligt lovat att ett privat checksystem inte kommer att påverka kulturskolan negativt. Tomma löften, visar det sig. Nu föreslår kvintetten att kulturskolan ska ingå i checksystemet – vilket i praktiken innebär en konkurrensutsättning av den kommunala kultur- och musikskolan. Tanken är att skapa ett valfrihetssystem där kulturskolans budget görs tillgänglig på en marknad, styrd av tillgång och efterfrågan. Vi tror att det riskerar att allvarligt skada förutsättningarna för kulturskolan i Lund som vi känner den.

 

Konsekvenserna av en kultur- och musikskola organiserat som ett valfrihetssystem är svåröverblickbara eftersom det är en tidigare oprövad lösning som inte har utretts. Då hamnar kulturskolans långsiktiga satsningar på utveckling och breddad verksamhet i skottgluggen, eftersom det i ett valfrihetssystem inte går att veta på förhand vilken budget som verksamheten har att röra sig med. Dessutom har kvintetten först nu beslutat att deras system inte kommer omfatta alla barn, bara enstaka årskullar – sannolikt för att de insett att pengarna inte räcker till. Så lät det inte i valrörelsen. Trots att borgerligheten drivit detta förslag i flera år lyckas de nu bryta två viktiga vallöften. 

 

Även det kulturpolitiska programmet för Lunds kommun kommer att behandlas på kommunfullmäktige, där kulturskolan är en verksamhet som påverkas. Styret och Sverigedemokraterna vill avslå hela programmet – i stället för att sätta sin prägel på det. Detta kommer innebära att Lunds kommun står utan kulturpolitiskt program. Detta är inget annat än oseriöst.

 

Alliansen har tidigare beklagat sig över att det förslag till kulturpolitiskt program som nu ligger på bordet minskar deras möjligheter till att detaljstyra Lunds konsthalls utställningar och kulturskolans undervisning. I kommunstyrelsen handlade kritiken däremot om ”brister i processen”. Varför har inte de representanter för kvintetten som har varit delaktiga i just processen påpekat dessa brister långt tidigare? Vilka brister handlar det om? Detta har Lundakvintetten inte gett några svar på. Resultatet blir nu att kommunens scen-, konst- och kulturinstitutioner riskerar att stå utan ett program som pekar ut riktningen för kulturpolitiken i Lund och dess invånare. 

 

Vi i Miljöpartiet ser det som självklart att kulturpolitiken är en högt prioriterad fråga i kommunen. Det handlar om vilken kommun vi vill ha, men också om hur vi vill rusta våra barn och unga för framtiden. För de som delar denna syn finns det all anledning att känna oro inför att Lund numera har ett borgerligt styre.

 

Peter Bergwall (MP)

Ledamot i Kultur- och fritidsnämnden i Lund

 

Axel Hallberg (MP)

Ersättare i Lunds kommunstyrelse