Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kullahalvön behöver sitt husbehovsfiske

BEHÅLL. Ett reglerat, småskaligt, kustnära och ekologiskt uthålligt husbehovsfiske är nödvändigt för att Bjäre- och Kullahalvön ska förbli levande bygder, skriver ett 40-tal föreningar och husbehovsfiskare.
Foto: SHUTTERSTOCK
Swen Nilsson, Kullens Fiskareförening.
Foto: PRIVAT
Clement Lidbeck, Torekovs hamn.
Foto: PRIVAT
Fredrik Hallgårde, Vikens Kultur- och Byaförening.
Foto: FREDRIK HALLGARDE / PRIVAT
Susanne Ravani, journalist Höganäs.
Foto: ESTER SORRI

Havs och Vattenmyndigheten vill totalförbjuda allt garnfiske oh det kustnära husbehovsfisket utanför Bjäre- och Kullahalvön, runt Ven och i Lundåkrabukten. Det skulle lägga en död hand över våra kustsamhällen, skriver ett 40-tal representanter för olika föreningar, hamnar och behovsfiskare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Havs och Vattenmyndigheten (HaV) vill totalförbjuda allt garnfiske utanför Bjäre- och Kullahalvön, runt Ven och i Lundåkrabukten. Även det småskaliga, kustnära husbehovsfisket. En sådan lag skulle lägga en död hand över livet i hamnarna runt kusten och dessutom äventyra allt framtida fiske.

Ingenstans i remissen från HaV framkommer att man utrett vad det är för negativ påverkan myndigheten anser att husbehovsfisket har på bestånden av tumlare, säl, sjöfågel och fisk. Det presenteras inga vetenskapliga belägg för att det fångstmässigt lilla, men kulturhistoriskt mycket viktiga, husbehovsfisket innebär några negativa konsekvenser för marina ekologiska system. 

I tusentals år har människorna längs kusterna fiskat i havet och fångsterna har spelat en betydande roll för utvecklingen av byar och samhällen. Fisket har bedrivits nära land, med små träbåtar och redskap som på inget sätt förstört bottnar eller hotat arter. 

Efterhand startade industrifisket med trålare som dammsög bottnar och urskillningslöst tog upp stora mängder fisk. Snart började bestånden ta skada, i vissa fall med en ekologisk kollaps som följd.

Sent reagerade myndigheterna. Och när de nu gör det, slår de blint. För att i första hand värna det växande tumlarbeståndet runt Kullaberg ska plötsligt allt stänga ner, inget garn får sättas längre, ingen skrubba eller sill dras upp mer.

Det småskaliga, kustnära fisket har varit en naturlig och oerhört viktig del av västra Skåne sedan stenåldern. Fisket utgör grunden för uppkomsten av en mängd båtbyggerier, sågverk, fartygsvarv, kustfraktföretag, rederier med mera, som tillsammans med andra företag skapat livskraftiga, växande byar och samhällen. 

Om det här lagförslaget skulle bli verklighet innebär det att man i ett slag, utan att ens ha utrett konsekvenserna, klipper banden till kustsamhällenas historia. Efter ett antal år med totalt fiskeförbud är risken överhängande att ingen längre vet hur ett hållbart, småskaligt fiske med garn går till, båtar anpassade för kustnära fiske är upphuggna och vi är ännu längre ifrån att kunna leva i harmoni med havet och vad det ger.

Hamnarna är navet och ryggraden i byarna längs kusten. Ofta är just husbehovsfiskarna mycket aktiva i hamnens nödvändiga underhåll och i arbetet med alla aktiviteter som bedrivs där. För oss är det oerhört viktigt att hamnarna har kvar en levande verksamhet som knyter an till den kulturhistoria som skapat de samhällen vi lever i. Allt kan inte bara bygga på nöjessegling och turism, människor både nu och i framtiden behöver se och förstå den kulturhistoria fisket står för.

Det är inte det småskaliga, kustnära fritidsfisket som förstört bestånden eller utgör ett hot mot torsk och tumlare. Tvärtom, det är just det lågintensiva fisket som är den långsiktiga lösningen på problemet med rovfiske, kollapsande bestånd och ekologisk utarmning.

I stället för att förbjuda det enda hållbara fisket som existerar, borde HaV och länsstyrelsen uppmuntra husbehovsfisket och stödja initiativ för att lära inte minst unga människor hur ett ekologiskt varaktigt fiske bedrivs – vilket EU:s egna Leaderprojekt dessutom uppmuntrar till. Det skulle göra både hamnarna och byarna mer levande.

Ett reglerat, småskaligt, kustnära och ekologiskt uthålligt husbehovsfiske är nödvändigt för att Bjäre- och Kullahalvön ska förbli attraktiva och levande bygder, även i framtiden.


Fredrika Ramsay, Kullens Hembygdsförening

Christer Paulsson, Kullens Hembygdsförening

Fredrik Hallgårde, Vikens Kultur- och Byaförening

Christian Lassen, Byaföreningen Höganäs Nedre

Lisa Båtelsson, Arilds Byalag

Ulrika Hantell, Svanshalls Byaförening

Annika Kroon, Rekekrokens byaförening

Helena Stjernström, Jonstorps by- och företagarförening

Håkan Lind, Mölle hamnförening

Swen Nilsson, Kullens Fiskareförening

Mats-Ola Wessman, Sveriges kust och insjöfiskares organisation 

Bo Lingebrant, Höganäs Båtsällskap

Martin Ravanis, Nyhamnsläge hamn

Henrik Wettin, Arilds hamn

Nils Hyllienmark, Bökebäcks hamn

Erik Wallin, Svanshalls hamn

Clement Lidbeck, Torekovs hamn

Hans Svensson, Kattviks hamn

Lars Frick, Båstad hamn

Karl-Erik Ivarsson, Norrebro hamn

Bo Gunnarsson, Burensviks hamnförening

Olle Högman, Rammsjöstrands hamn

Göran Bramsell, Gamlebro hamn Öllöv

Per Almer, Magnarps hamn

Mathias Ravanis, Nyhamns Såg & Båtbyggeri

Unn Carlsson, Knafves Café Mölle

Sven-Erik Persson, Husbehovsfiskare Höganäs

Christer Nilsson, Husbehovsfiskare Höganäs

Fredrik Persson, Husbehovsfiskare Höganäs

Samuel af Ugglas, Husbehovsfiskare Strandbaden

Birgitta Larsson, Husbehovsfiskare Nyhamnsläge

Bengt Rosenkvist, Husbehovsfiskare Mölle

Magnus Hedström, Husbehovsfiskare Jonstorp

Kaj Bohlin, Husbehovsfiskare Jonstorp

Henrik Bodin, Husbehovsfiskare Torekov

Martin Renck, Husbehovsfiskare Rammsjöstrand

Susanne Ravani, journalist Höganäs