Kommunikatörer bidrar till demokratin

Anders Mellberg, kommunikationsdirektör inom Malmö Stad.
Foto: MALMÖ STAD

Vi kommunikatörer kan inte och ska inte ha i uppgift att granska oss själva. Det är journalistikens viktiga uppdrag, skriver Malmö Stads kommunikationsdirektör Anders Mellberg i en replik till Slöseriombudsmannen Johan Gustavsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I ett debattinlägg på Kvällsposten Debatt skriver Skattebetalarnas Slöseriombudsman Johan Gustavsson om antalet kommunikatörer i Sverige största städer och vår roll i politiskt styrda organisationer. Malmö Stad är en stor organisation med uppdrag att upprätthålla en god kommunal service och att utveckla Malmö till en attraktiv stad att leva och bo i. Det är ett komplext uppdrag. Att kommunikation och samordning fungerar måste vara en grundförutsättning i vår verksamhet.


Jag ser att det är en vanlig missuppfattning att professionaliseringen av kommunikatörer har en koppling till de nedskärningar som sker på nyhetsredaktioner och att det är en maktbalans som har förändrats på bekostnad av journalistiken. Jag håller inte med. Med hjälp av kommunikatörer bidrar kommunen till en hög service gentemot medborgare och media. Vi kommunikatörer kan inte och ska inte ha i uppgift att granska oss själva. Det är journalistikens viktiga uppdrag. 


Kommunikationsarbetet inom offentlig sektor anpassar sig i takt med ökade informationsflöden och ett allt större och mer komplext medielandskap. Den här utvecklingen har bland annat lett till att medborgare kräver snabbare svar och tydligare kommunikation. Vi myndigheter har utifrån regeringsformen ett uppdrag att arbeta demokratifrämjande och stå upp för de demokratiska värdena som finns i vår grundlag.


Att antalet kommunikatörer ökar beror på förändringar i samhället. Det intressanta är egentligen inte hur många kommunikatörer vi är utan vilket värde vi skapar för medborgare. 


Kommunikatörer bidrar till demokratin genom att upplysa medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter, om viktiga händelser vid kriser och när ny lagstiftning träder i kraft. De digitala kanalerna ger möjlighet till delaktighet, öppenhet och ett inkluderande samhälle där en dialog mellan myndigheter och medborgare kan pågå mer eller mindre dygnet runt.


Det skribenten lyfter fram om vikten av neutral information är angeläget. Våra medborgare får information från många olika källor men de ska alltid kunna lita på att vi som myndighet har korrekt information, och att vi besvarar deras frågor. 


Som kommunikationsdirektör för Sveriges tredje största stad är ett av mitt och mina kollegers viktigaste uppdrag att se till att kommunens verksamheter är öppna och tillgängliga för mediernas och allmänhetens insyn. Det ser vi som effektivt utnyttjande av gemensamma resurser. Detta för att inkludera alla och upprätthålla förtroendet för våra samhällsinstitutioner.


Anders Mellberg 

Kommunikationsdirektör inom Malmö Stad