Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kommunförbundet Skåne fyller en viktig funktion

Kristina Bendz (M) Ystad, kommunstyrelsens ordförande i Ystad. Foto: PRESSBILD
Anna Ingers (S), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD

Det är viktigt att partierna nominerar sina mest engagerade och konstruktiva företrädare till förtroendeuppdragen hos förbundet, skriver flera skånska politiker i Kommunförbundet Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Skånes kommuner står, liksom övriga Sverige, inför stora utmaningar både nu och i framtiden. Det rör sig om ökade krav på service och effektivisering samt minskade resurser och kompetensförsörjning inom flera områden för att nämna några. Därför är det viktigt att hålla samman och utveckla Kommunförbundet Skåne eftersom samverkan är ett sätt att klara dessa utmaningar. Att stänga in sig innanför kommungränserna som vissa kommuner förespråkar är fel väg att gå.

 

Den senaste tiden har både ifrågasättande av och kritik mot Kommunförbundet Skåne förts fram. Det är riktigt att all verksamhet kan bli bättre. Även Kommunförbundet Skåne kan och vill utvecklas. Det är dock viktigt att tydliggöra Kommunförbundet Skåne uppdrag och roll.

 

Kommunförbundet Skånes styrelse består av förtroendevalda från medlemskommunerna och när beslut tas strävar vi efter att alla ska bli överens för att ingen kommun ska behöva känna sig överkörd eller orättvist behandlad. De beslut som fattas har därför en stark och bred uppslutning både geografiskt och politiskt.

 

Det har förts fram synpunkter om att Kommunförbundet Skåne måste bli vassare. Det är politiken i Kommunförbundet Skånes styrelse som både har makt och ansvar att vässa det som behöver bli vassare. Därför är det viktigt att partierna nominerar sina mest engagerade och konstruktiva företrädare till förtroendeuppdragen hos förbundet.

 

Kommunförbundet Skånes verksamhet utgörs av sådant som kommunerna efterfrågat. Det är vi som kommunalt förtroendevalda som har makten och ansvaret att efterfråga det som är relevant för den egna och andra kommuner. 

 

Kommunförbundets verksamhet är omfattande och kan vara svår att överblicka för en enskild kommun. En del av uppdraget förbundet har är att föra kommunernas talan gentemot exempelvis Region Skåne. Ett exempel där Kommunförbundet varit den samlade rösten i relation till Region Skåne är det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet som sedan samtliga kommuner i Skåne fattat beslut om. Intäkterna i form av medlemsavgifter från kommunerna är cirka 26 miljoner och summan som kommunerna inte behövt betala till Region Skåne i form av kostnad för inneliggande patienter är 31 miljoner. Det vill säga att bara genom en gemensam förhandling med Region Skåne gjord av Kommunförbundet Skåne finansieras medlemsavgifterna på totalen. Naturligtvis kan det variera för enskilda kommuner, men det är en fråga om solidaritet och att enskilda kommuner inte kan åka snålskjuts på de kommuner som betalar medlemsavgiften.

 

Att alla 33 kommuner enskilt skulle förhandla med Region Skåne skulle sannolikt blivit både sämre och mer kostsamt för kommuninvånarna i Skåne. Det om något är ett starkt skäl för att välja att samverka. Andra tungt vägande skäl till att stanna kvar i Kommunförbundet Skåne är upphandlingar. Det kan vara lätt för en större kommun men en större utmaning för en mindre kommun att tillhandahålla den kompetens som krävs för att lyckas med en framgångsrik upphandling. 

 

Fördelen med att Kommunförbundet Skåne gör en samlad upphandling för samtliga medlemskommuner är att det genererar ett bättre pris så väl som det i högra grad säkerställer kvalitetskraven. Även när det gäller miljö- och klimatpolitiken är det en god anledning att stanna kvar i förbundet. Energikontoret som är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och länsstyrelsen erbjuder stor kompetens och erfarenhet och vi vet att för att klara utmaningarna krävs det ett långsiktigt samarbete och att de samlade resurser som finns tas tillvara. 

 

Vidare arbetar Kommunförbundet Skåne väldigt mycket med kompetensutveckling på olika sätt, en del av den verksamheten utgörs av utbildningar riktade till medarbetare i kommunerna. Det är hög efterfrågan på dessa utbildningar men varje kommun kan välja att anordna dem själv eller köpa av annan utförare. Att efterfrågan på Kommunförbundet Skånes utbildningar är hög tyder på att de uppfattas som både relevanta och kvalitetssäkrade.

 

Sammantaget menar vi att Kommunförbundet Skåne fyller en viktig funktion. Vi efterfrågar därför en nyanserad och framtidsinriktad diskussion för hur förbundet kan utvecklas och stärkas. 

 

Ingela Andersson (S) Helsingborg, Kristina Bendz (M) Ystad, Anders Berngarn (M), Lomma, Liss Böcker (C) Ängelholm, Joachim Fors (S) Hässleholm, Anna Ingers (S) Helsingborg, Peter Janson (C) Helsingborg, Lars Lundberg (KD) Sjöbo, Cecilia Magnusson-Svärd (S) Ystad, Anders Månsson (S) Bjuv, Kent Mårtensson (S) Ystad, Carina Nilsson (S) Malmö, Lennart Nilsson (S) Höganäs, Cecilia Olsson Carlsson (S) Sjöbo, Anna Palm (M) Höör, Leif Sandberg (C), Tomelilla, Vlado Somljacan (MP) Burlöv, Sven-Erik Sjöstrand (V) Perstorp, Anders Tell (S) Kristianstad, Johan Vesterlund (C) Helsingborg, Christer Wallin (M) Lund, Lena Wallentheim (S) Hässleholm, Maria Ward (S) Helsingborg och Maria Winberg Nordström (L) Helsingborg