Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kommunala satsningar ska villkoras med klimatnytta

Vänsterpartiet i Malmö föreslår att ett krav införs om att alla kommunala investeringar ska göra så att våra klimatutsläpp minskar, skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans.
Foto: SHUTTERSTOCK
Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd i Malmö.
Foto: PRESSBILD
Anders Skans (V), gruppledare i Malmö fullmäktige.
Foto: OLOF HOLMGREN

Investeringar i Malmö ska inte tillåtas om de inte bidrar till att klimatmålen uppnås. Samtidigt kompromissar vi inte med vår välfärd. Vänsterpartiet vill gå en annan väg än styret, skriver Emma-Lina Johansson och Anders Skans inför budgetfullmäktige i Malmö som inleds på onsdag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. På onsdag och torsdag ska budgeten för Malmö stad 2021 debatteras och beslutas i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Liberalerna har presenterat sin budget, framförhandlad med Miljöpartiet. Det talas om satsningar på välfärden, ett tryggare Malmö och fler i arbete, men de styrande partierna har lagt en budget med nedskärningar på 216 miljoner kronor. I deras budget kallas det effektiviseringar, men på svenska heter det nedskärningar. Vänsterpartiet vill gå en annan väg än styret.

VI har två akuta kriser som gör årets budget mer osäker än på länge. Den ena är klimathotet. Vi föreslår att ett krav införs om att alla kommunala investeringar ska göra så att våra klimatutsläpp minskar. Investeringar ska inte tillåtas om de inte bidrar till att de lokala, nationella och internationella klimatmålen uppnås. 

Den andra krisen, covid-19, påverkar i allra högsta grad budgeten för Malmö stad. Arbetslösheten är högre, turistnäringen mindre, behovet av vård och omsorg annorlunda och i viss mån större. Situationen har dock inte förändrat det vi i Vänsterpartiet redan från början vet, snarare befäst våra argument för att välfärden behöver förstärkas. 

I Vänsterpartiets nationella budget skulle Malmö stad få 565 miljoner kronor mer att lägga på vår gemensamma välfärd, vilket motsvarar lite drygt 1 000 fler anställda. Vi behöver en statlig politik som omfördelar resurserna i samhället från de rika till de behov som finns. En skattepolitik som beskattar höga inkomster, kapital, arv och förmögenheter. Det är vårt huvudalternativ till en ny ekonomisk politik, men vi höjer hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden.

Vi förstärker både den pedagogiska verksamheten och elevhälsan samt möjliggör att ha mindre barngrupper. Vi satsar 200 miljoner kronor på skolnämnderna, till skillnad från styret som gör nedskärningar på 80 miljoner kronor. Det behövs fler, inte färre lärare i skolan för att kunna ge alla barn en bra utbildning. Antalet barn per grupp i förskolan ska minska, inte öka. Du som arbetar i förskolan ska inte mata, trösta och krama fler barn per dag, utan färre. Det är en kvalitetshöjning.

För att främja det fria kulturlivet och Malmöbors tillgänglighet till kultur, lägger vi till 10 miljoner kronor. Vi ser kultur som en del av välfärden, som en grundpelare för att varje människa ska kunna utvecklas och leva ett gott liv. Vi finansierar en lokal fortsättning av Rörelsernas museums verksamhet som syftar till att bygga antirasism underifrån och skapa förutsättningar för fler Malmöbor att vara medskapare till kultur och historia. Det rödblå styret skär i stället helt sonika ned på kulturen med drygt 10 miljoner i en sektor som redan blöder pengar, inte minst under rådande omständigheter med covid-19.

För att höja det förebyggande sociala arbetet i arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter och förbättra arbetsvillkoren skjuter Vänstern till 275 miljoner kronor. Styret lägger 255 miljoner, men ger samtidigt nämnden resultatansvar för hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Det kommer att innebära stora nedskärningar då den lagstiftade rätten till ekonomiskt bistånd måste betalas ut, vilket kommer att drabba allt socialt förebyggande arbete. Vi i Vänsterpartiet satsar på arbetsmarknadsinsatser, socialt förebyggande arbete och personalens arbetsmiljö - på riktigt. Vi vill hellre se socialarbetare på stan än upphandlade ordningsvakter från privata företag. 

Vänsterpartiet vill hellre se fler anställda i Malmös välfärdsverksamheter än nedskärningar. Vi vill inte att Malmö stad använder allmän visstid som anställningsform, vi vill höja lönerna för de kvinnodominerade yrkena inom kommunen, avskaffa de delade turerna och rekrytera närmare 1 000 fler anställda inom välfärden. Utan välfärdspersonalen skulle samhället stanna. Det är med dem, och i förlängningen med varandra, vi behöver ha solidaritet, både i välgång och i kris.

Därför ser Vänsterpartiet Malmös budget ut så här. Vi kompromissar inte med välfärden. Nu är inte tiden för nedskärningar, det är nu vi måste satsa och bygga ut!


Emma-Lina Johansson (V)

Oppositionsråd i Malmö 


Anders Skans (V)

Gruppledare i Malmö fullmäktige