Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Kollektivtrafiken i Skåne ska vara som Netflix

Kollektivtrafik är som gammal tv där du var bunden till en tv-tablå. Den tiden är förbi. Vår ambition är att den skånska kollektivtrafiken i stället ska vara mer likt Netflix, skriver Allians för Skåne i kollektivtrafiknämnden. På bilden: Elbuss i Landskrona.Foto: PETER KROON
Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Skåne.Foto: PRESSBILD
Lars Hansson (C), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Skåne.Foto: BENGT FLEMARK
Karl Philip Nilsson (L), ledamot i kollektivtrafiknämnden i Skåne.Foto: LIBERALERNA LANDSKRONA
Simon Larsson (KD), ledamot i kollektivtrafiknämnden.Foto: PRIVAT

En ökad klimatmedvetenhet, en ökad punktlighet och en ökad nöjdhet hos resenärerna gör att allt fler väljer att åka kollektivt runtom i regionen. Men vi måste fortsätta att tänka i nya banor för att kunna fortsätta möjliggöra ett kollektivt och hållbart resande, skriver Allians för Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Alliansens vision är klar: Vi vill, här i regionen, utveckla framtidens kollektivtrafik. Och det är varken överord eller övermod. Kollektivtrafiken är nämligen en förutsättning för både dagens och morgondagens Skåne.

 

I ett tillgängligt Skåne finns valfrihet och möjlighet att kunna förflytta sig på ett enkelt sätt. Att bo i en kommun, arbeta i en annan, och kanske låta barnen gå i skolan i en tredje. För att det ska vara möjligt måste hela Skåne hålla samman.

 

En ökad klimatmedvetenhet, en ökad punktlighet och en ökad nöjdhet hos resenärerna gör att allt fler väljer att åka kollektivt runtom i vår region. Under årets första fyra månader har antalet resenärer ökat med 3,3 procent. Det är en bra början. Men nu måste vi fortsätta att öka nöjdheten och få fler att åka kollektivt.

 

Utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken ett oerhört viktigt transportslag. Detta märks tydligt av att hela Skånetrafikens busstrafik är fossilbränslefri sedan slutet av förra året. Tittar man på utsläppen så släppte hela Skånetrafikens trafik under 2018 ut i snitt 10 gram koldioxid per personkilometer. En snittbil i Sverige släpper ut 138 gram/personkilometer. Således: Får vi fler att åka kollektivt kan vi också minska våra utsläpp.

 

För att bidra till det hållbara resandet investerar vi 206 miljoner kronor utöver de vanliga uppräkningarna i Region Skånes budget för 2020. Vi satsar alltså både på en utbyggd kollektivtrafik och genomför de kommande investeringar som ska sättas i trafik. Totalt lägger vi drygt 3 miljarder kronor på kollektivtrafiken utöver de intäkter som kommer från sålda biljetter. Den högsta siffran någonsin.

 

Tillskottet gör också att landsbygdstrafiken kan utvecklas samtidigt som vi kan satsa på utbyggd kollektivtrafik där intäkterna ökar. Vi måste kunna göra två saker samtidigt, för det är med ökade intäkter som hela Skånetrafikens trafikutbud kan utvecklas oavsett var. För att hela Skåne ska kunna utvecklas.

 

Kollektivtrafik är som gammal tv där du var bunden till en tv-tablå. Den tiden är förbi. Det behöver inte alltid se ut som den alltid gjort. Vår ambition är att den skånska kollektivtrafiken i stället ska vara mer likt Netflix. Steg i den riktningen är tagna med den nya reseappen där resenärerna förses med all tänkbar information kring eventuella störningar och var bussen befinner sig. Men det är bara början. Vi måste fortsätta att tänka i nya banor för att kunna fortsätta möjliggöra ett kollektivt och hållbart resande.

 

Vi har bland annat redan sjösatt en utredning för att se hur vi ska kunna införa flexibla nattstopp inom den skånska busstrafiken. En åtgärd där vi kan öka tryggheten för resenärerna på nätterna men också tänka på nya sätt i stället för de traditionella hållplatserna.

 

Vi behöver också se hur vi kan underlätta för att resa med kollektivtrafik på de orter som har anropsstyrd trafik samt se hur den i större utsträckning kan anpassas för arbets- och skolpendling, men inte minst möjliggöra för att beställa anropsstyrd trafik genom digitala verktyg så som appen.

 

För kollektivtrafiken på landsbygden behöver vi också våga tänka på nya sätt för att utveckla den. Det handlar både om att utveckla den anropsstyrda trafiken men också kombinera en palett av olika möjligheter exempelvis samordna olika samhällsbetalda resor, så som skolskjutsar som även kan fungera som kollektivtrafik. 

 

Att satsa på digitalisering och innovationer i hela trafikutbudet är en självklarhet. Med dessa möjligheter kan vi hitta sätt som underlättar för de befintliga resenärerna och sänker trösklarna. Det skapar möjligheter för att skapa en intermobilitet mellan olika trafikslag så som till exempel cykel, gång, tåg och buss.

 

Framtidens kollektivtrafik ska börja i Skåne. Vi från Allians för Skåne vill att Skånetrafiken ska ligga i framkant med att utveckla framtidens kollektivtrafik och skapa dess möjligheter. För ett hållbart resande och en levande region, oavsett var i Skåne du befinner dig. 

 

Carina Zachau (M)

Ordförande i kollektivtrafiknämnden

 

Lars Hansson (C)

Förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

 

Karl Philip Nilsson (L)

Ledamot i kollektivtrafiknämnden

 

Simon Larsson (KD)

Ledamot i kollektivtrafiknämnden