Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Klimatförändringen är ett säkerhetspolitiskt hot

Hans Wallmark (M), ordförande för utrikesutskottet. Foto: SVEN LINDWALL
Den atomdrivna, ryska ubåten Dmitrj Donskoj som passerade Stora Bält förra sommaren på sin väg till Östersjön. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Moderaterna vill göra satsningar på 18 miljarder kronor på försvaret de kommande åren samt öka tryggheten med satsningar på polis och Tullverket. Dessutom vill vi påbörja arbetet med en tredje mekaniserad brigad i Skåne, skriver ordföranden för utrikesutskottet Hans Wallmark (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De senaste åren har inneburit en omfattande militär styrkeuppbyggnad och ökade säkerhetspolitiska spänningar runt Östersjöregionen. Den pågående ryska aggressionen mot Ukraina, från och med 2014, visar att Rysslands tröskel för att använda militära medel för att uppnå politiska mål har sänkts. Det senaste att lägga till på en allt längre lista är händelserna kring Azovska sjön.

 

Vi måste stärka vår försvarsförmåga genom att satsa på ett svenskt försvar och att Sverige blir en del av Nato. Ett medlemskap innebär ett kollektivt försvar, med solidariska försvarsgarantier som delas med 29 andra medlemsländer. 

 

Det krävs ett mer omfattande internationellt samarbete för att möta de många och svåra övriga utmaningar vi står inför. Av de uppemot 70 miljoner människor som är på flykt år 2018 fortsätter en del att med livet som insats ta den otroligt riskfyllda vägen över Medelhavet eller andra farliga flyktingrutter.

 

De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna hotar människors säkerhet och levnadsvillkor världen över. En stor del av världens konflikter har orsakats av miljörelaterade faktorer. Den snabba befolkningstillväxten i kombination med fortsatta klimatförändringar riskerar att spä på spänningarna med nya konflikter och ökade flyktingströmmar som följd. För att få bukt med klimatförändringarna är det därför avgörande att Sverige och Europa bedriver en samordnad politik som får de stora utsläpparna att vilja följa vårt exempel.

 

Efter vansinnesdådet på Drottninggatan i Stockholm tillhör vi nu dem vars liv och vardag för alltid är förändrat efter dödliga terrordåd. Attacker skördar hundratals liv varje vecka och är en starkt bidragande faktor till den ökade flyktingströmmen. Kampen mot den internationella terrorismen är något som angår oss alla.

 

Vi menar att vi har störst möjlighet att lösa många av dessa gränsöverskridande frågor genom Europasamarbetet. Vi vill att EU särskilt fokuserar på fler handelsfrämjande reformer, en effektivare miljö- och klimatpolitik, krafttag mot den gränsöverskridande brottsligheten, utvecklandet av utrikes- och säkerhetspolitiken, en långsiktigt hållbar migrationspolitik och värnandet av frihet och demokrati i EU och i vår omvärld. Samtidigt är det viktigt att EU inte ges uppgifter som medlemsländerna bäst hanterar själva.

 

Sverige måste också ta ett nationellt ansvar. När det kommer till migrationspolitiken ska vi arbeta för en bra EU-gemensam politik och vara konstruktiva i förhandlingar. Vi ska dock inte förlita oss på EU-lösningar, utan ha en egen utformad politik.

 

Vi måste göra samhället tryggare. Vi vill stärka polisen för att bekämpa gängkriminalitet, stöldligor och annan brottslighet. Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Vi vill därför skärpa gränsbevakningen genom ökade satsningar och befogenheter för Tullverket. Detta är något som särskilt uppskattas och värderas i Sydsverige!

 

Vid en större konflikt i närområdet kommer Sverige oundvikligen att dras in. Därför måste vi höja förmågan i den strategiskt viktiga Östersjöregionen. Vi vill att det år 2021-2025 påbörjas en uppbyggnad av en tredje mekaniserad armébrigad baserad i Skåne.

 

Ett starkare försvar för att säkra Sverige är en central prioritering för Moderaterna. Vi satsar 18 miljarder kronor på försvaret åren 2019–2021, varav tre miljarder kronor tillförs redan 2019. Upptrappningen till försvarsinvesteringar på 2 procent av BNP inleds. Därtill måste vi möta det allt osäkrare omvärldsläget genom ökat internationellt samarbete och ett svenskt Nato-medlemskap.

 

Hans Wallmark (M)

Ordförande utrikesutskottet

Riksdagsledamot från Ängelholm