Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Judar ska ha en framtid i Malmö

Ewa Bertz (L), kommunalråd i Malmö. Foto: H. SVENSSON

En kommunledning kan inte arbeta på ett annat sätt än med en demokratisk process, skriver Ewa Bertz (L) i en replik till Dan Olofsson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I kommunledningen är vi fast beslutna om att judarna ska ha en framtid i Malmö. De senaste veckorna har denna fråga lyfts medialt och fått ett högst oönskat fokus. För att återuppta ett konstruktivt och målfokuserat förhållningssätt är det att föredra att lyfta blicken och se till den stora bilden. 

Judiska församlingen tillsammans med kommunledningen och enskilda entreprenörer investerar mycket tid, engagemang och pengar för att den judiska befolkningen i Malmö inte ska fortsätta minska. Ett arbete som för mig som kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter ses som självklart och välkommet. 

 

Dock går kommunledningens och näringslivsföreträdarens åsikt isär om hur man bör stödja denna process, något som är naturligt då en kommunledning till skillnad från en enskild person har helt olika möjligheter att verka i processer som denna.

Det skrivs i en replik på min debattartikel från 5 juli att det vore helt naturligt om kommunen frångick demokratiska processer i ett beslutsärende från den 17 juni. Jag vidhåller min åsikt att kommunen inte kan förbinda sig till bidrag på tiotals miljoner utan att ha ordentligt beslutsunderlag. Detta är verkligheten som våra demokratiska processer vilar på. 

 

Jag har vid tidigare tillfälle upplyst om att åtgärder som det hävdats att vi inte vill vidta ingår i det IOP (idéburet offentligt partnerskap) som har ingåtts med judiska församlingen. Något som hela kommunstyrelsens arbetsutskott röstade igenom, alltså även Moderaternas oppositionsråd. 

Om det fortfarande skulle råda tvivel om min eller övriga kommunledningens vilja att motverka antisemitism och stärka judiska församlingen i Malmö går det att gå igenom alla de förslag som har lagts fram och alla de beslut som har tagits på sistone. Vi har drivit igenom ovan nämnda IOP, införandet av snubbelstenar, internationell konferens om Förintelsen samt verkar för att ett statligt museum om Förintelsens överlevare ska ligga i Malmö och att stödja Amanahs insatser på bara ett halvår med det nya styret. 

 

Och mer är på väg.

 

Ewa Bertz (L)

Kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö