Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jämställdheten avgörs på arbetsmarknaden

Louise Eklund (L), riksdagskandidat. Foto: MIRIAM PREIS

Jämställdheten avgörs på arbetsmarknaden, skriver riksdagskandidaten Louise Eklund (L). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är vi liberaler stolta över. Tillsammans med andra har vi tagit kampen för kvinnlig frihet och jämställdhet i mer än hundra år. Det ska vi fortsätta att göra. Än ges kvinnor och män inte samma möjligheter. Till exempel tjänar en kvinna i snitt tre miljoner kronor mindre än en man under sitt yrkesliv. Det är inte rimligt. Det visar på att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

 

Några av dessa saker lyftes på Kvällsposten Debatt i förra veckan på Internationella kvinnodagen. Märta Stenevi (MP) skrev förtjänstfullt om vikten av att fortsätta ta kampen för kvinnors rätt till sin egen kropp. Charlotte Bossen (C) lyfte behovet av en bra förlossnings- och mödravård. Utmärkt! Jag skulle dock vilja lägga till en faktor: Kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

 

Fortfarande tas bara en fjärdedel av föräldraledigheten ut av män. Och fortfarande är det männen som dominerar på ledande uppdrag i arbetslivet, trots att kvinnor har högre utbildningsnivå. Resultatet märks i plånboken livet ut. De allra flesta fattigpensionärer är exempelvis kvinnor.

 

Skåne är inget undantag. Medan medelinkomsten i Skåne för en man är 321 000 kronor, är motsvarande siffra för en kvinna 252 000 kronor. I snitt tar de skånska kvinnorna ut tre fjärdedelar av föräldrapenningen medan de skånska männen tar en fjärdedel. Lomma har jämnast fördelning medan Malmö befinner sig i bottenskiktet: Kvinnorna tar ut 76,5 procent av försäkringen medan männen tar 23,5 procent.

 

Detta är inte rimligt. Vi behöver ta ett nytt grepp kring kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden.

 

Det behövs en ny, modern och mer jämställd föräldraförsäkring. Gör det möjligt att välja mellan två spår: Färre dagar med 100 procent ersättning av lönen eller lite fler dagar med 70 procent ersättning. Ett sådant system behåller tryggheten men ger kvinnor större möjlighet att kombinera familjebildande med en positiv löneutveckling och jobbkarriär.

 

Lönerna måste upp i kvinnodominerade yrken, till exempel genom karriärtjänster och fler arbetsgivare. Privata alternativ ska självklart även fortsättningsvis finnas i välfärden.

 

Utvecklat RUT-avdrag. RUT har underlättat för hundratusentals svenskar att få vardagen att gå ihop. Samtidigt har många kvinnor, inte minst utrikes födda, fått jobb med egen lön. RUT behöver utvecklas och omfatta ännu fler tjänster.

 

Liberalerna har tagit strid för kvinnors rättigheter i mer än hundra år. Det kommer vi att fortsätta att göra. I Sverige såväl som i Skåne. Och, inte minst, vad gäller kvinnors rätt på arbetsmarknaden.

 

Louise Eklund (L)

Riksdags- och Regionkandidat för Liberalerna Malmö

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!