Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Integrationen börjar i förskolan

Philip Sandberg (L), oppositionsråd i Lund. Foto: ANDREAS RAGNARSSON
Roko Kursar (L), ordförande Liberalerna i Malmö. Foto: PRESSBILD
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
orkild Strandberg (L), kommunstyrelseordförande i Landskrona. Foto: ANNIKA PERSSON

Förskolan är inte bara viktig för barnen utan även viktig ur jämställdhetssynpunkt, skriver flera ledande skånska liberala kommunpolitiker.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I många av Skånes större städer ser vi ett växande utanförskap. Förra året gick 43,8 procent av de utrikes födda niondeklassarna i Malmö ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra för elever med svensk bakgrund var 8,5 procent. Klyftorna är även påtagliga i Lund och Helsingborg.

 

Liberalerna vill att alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Klarar vi skolan, klarar vi det mesta. Men då måste fler få chansen att lära sig svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande. Språket är nyckeln in i det svenska samhället.

 

Förskolan spelar en avgörande roll för barns lärande och språkutveckling. Forskning visar att barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan då de har ett kunskapsförsprång. Förskolan fyller en särskilt viktig roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. 

Förskolan är också viktig ur jämställdhetssynpunkt då det främst är kvinnor som stannar hemma med barnen. De riskerar att gå långa perioder utanför arbetsmarknaden och blir således ekonomiskt beroende av någon annan. 

 

Vi liberaler kommer alltid att sätta skolan först, men för att klassresan ska börja i klassrummet för alla barn måste integrationen börja i förskolan. Liberalerna föreslår därför:

Inför en obligatorisk språkförskola för nyanlända. Den ska omfatta alla nyanlända barn och barn till nyanlända från tre år. Liberalernas bedömning är att förslaget omfattar cirka 15 000 barn. Barnen ska delta i den allmänna förskoleverksamheten minst 15 timmar i veckan.

 

Stärk svenska språkets roll i förskolans läroplan. Förskolans läroplan ska liksom i dag lyfta fram betydelsen av modersmålsstöd men läroplanen ska tydligare än i dag betona barnets språkutveckling i svenska språket.

 

Statlig satsning gällande förskolans roll för språkutveckling. Språkförskolan sker i ordinarie förskoleverksamhet men varje vecka ska det finnas särskild svenskundervisning. Kompetensen om barns språkutveckling behöver öka på förskolorna.

 

Inför aktivt förskolval. På samma sätt som inför förskoleklass bör alla kommunens barn bjudas in till ett aktivt förskoleval för att öka möjligheterna för föräldrar att välja förskola.

 

Språk är makt och att lära sig svenska är i högsta grad en rättighets- och skyldighetsfråga. Den som kan svenska kan klara sig själv, få ett jobb eller gå till läkaren på egen hand.

 

I dag är mer än 8 av 10 barn i åldrarna 1 till 5 år inskrivna i förskolan. Detta gäller för såväl Skåne som övriga landet. Barn som har två utrikes födda föräldrar går dock i förskolan i mindre utsträckning, enligt SKL. Det är viktigt att barn som växer upp här och vars familj saknar tydlig koppling till Sverige tidigt får ett sammanhang där de kan lära sig det svenska språket.

 

I Landskrona arbetar man uppsökande och beskriver den allmänna förskolan som en självklarhet i dialogen med nyanlända föräldrar. Det är ett framgångsrikt arbetssätt som kan tillämpas i väntan på lagstiftning. Men obligatorisk förskola för barn till nyanlända från tre års ålder, tre timmar om dagen, kommer innebära att alla barn kommer till skolan rustade med svenska språkets grunder. 

 

Kommuner måste se till att barn tidigt utmanas och uppmuntras till att lära och deras nyfikenhet tas tillvara - att barnen får de bästa förutsättningarna inför skolstarten genom att lyfta fram förskolans kunskapsuppdrag. Genom att söka upp, informera och hjälpa föräldrar kan kommuner få fler barn att delta i förskoleverksamheten och på så vis långsiktigt skapa mer jämlika livsvillkor. 

 

Vi liberaler är övertygade om att förskolan kan spela en viktigare roll än den gör i dag, framför allt för barns lärande och språkutveckling.

 

Philip Sandberg (L), oppositionsråd i Lund 

Roko Kursar (L), ordförande Liberalerna i Malmö 

Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg 

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!