Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Inspektera bort den svarta ekonomin

Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö. Foto: JENS OHLSSON

I Malmö har arbetet mot den svarta ekonomin systematiserats och varit framgångsrik. Nu utvidgas arbetet, skriver Andreas Schönström (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Malmös skuggvärld lever människor i en tillvaro som framstår som overklig för de flesta av oss. De utnyttjas grovt i något som närmast kan beskrivas som det moderna slaveriet. Det sker i det dolda men samtidigt i miljöer som många rör sig vardagligt i.

 

Här har vi dagens klassamhälles absoluta botten. Personer som inte upplever sig ha rättigheter och som utnyttjas av ockrare. Statarsamhället i ny tappning. Det är ovärdigt vårt välfärdssamhälle som byggts under decennier av kamp och reformer. Därför trappar vi i Malmö stad nu upp arbetet för att tränga in i dessa miljöer och få bort personerna som ligger bakom det hänsynslösa utnyttjandet.

 

Stadens miljöinspektion, bygglovsinspektion, och livsmedelsinspektion, arbetar tillsammans med räddningstjänsten, tullen, polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra i en gemensam styrka. De slår till på adresser där verksamheter inom den svarta ekonomin misstänks vara i gång.

 

Genom återkommande inspektioner med anmärkningar, både till ansvariga för verksamheterna men också till fastighetsägare som hyser dessa verksamheter, lyckas vi störa de kriminella på riktigt. ”Med byråkratin som vapen mot den svarta ekonomin” som en tidning beskrev arbetet. Vi nöter ut personerna bakom verksamheterna med utdömanden av viten och hot om nedläggning.

 

Sedan starten för ett år sedan har miljötillsynen utfärdat 35 förelägganden om förbud eller åtgärder. Vid inspektionerna har 86 olagliga bostäder upptäckts.

 

Nu utvidgar vi arbetet med fler tillsynsområden: Massagesalonger, frisörer och vissa marknadsplatser. Aktörer inom de branscherna kan räkna med besök framöver. För att gynna alla som sköter sin verksamhet efter gällande regelverk och för att få bort det grova utnyttjandet. Så måste arbetet för trygghet och säkerhet göras. Med samhällets gemensamma krafter.

 

Det gäller även politiskt. I arbetet mot den svarta ekonomin som vi drog i gång för ett år sedan har jag inte mött något motstånd från de andra partierna. Det är en styrka som skapar långsiktighet för arbetet. Vikten av att fortsätta få resultat som märks i Malmöbornas vardag överskuggar tillfälliga politiska poänger.

 

I Malmö ligger en klick unga män på runt 200 individer bakom de flesta våldsbrott som begåtts i staden de senaste åren. Deras intäkter kommer från den skuggiga delen av samhället som polisen ensam kan ha svårt att komma till bukt med. Det handlar om svartklubbar, spelklubbar, rökkaféer, bilverkstäder, livsmedelshantering, källarboenden och liknande miljöer där svarta pengar rullar in och människor utnyttjas under förfärliga former.

 

Intäkterna uppstår inte ur tomma intet. Vi har alla ett moraliskt ansvar att fråga oss själva om hur våra val påverkar det gemensammas bästa. Jag kan förstå att för vissa är ekonomin så ansträngd att varje krona måste vändas. Då ligger det inte lika nära till hands att fundera över varför priset är så lågt eller varför försäljningen sker i det dolda. Det är likväl så att alla som göder den svarta ekonomin också bidrar till ett otryggare samhälle.

 

Men ansvaret för att strypa kriminellas intäktskällor kan inte läggas på individer. Jag vill fortsätta att utveckla inspektionsarbetet från samlade myndigheter. På sikt bör arbetet utökas med fler specialkunskaper där även egna brottsutredningar kan göras tillsammans med polisen. Det arbetet måste i så fall bedrivas i statlig regi, gärna med kommunernas uppbackning.

 

En statlig insatsgrupp som arbetar på liknande sätt som vi arbetar i Malmö skulle kunna spåra de svarta pengarna även utanför kommungränsen. Den som i dag tycker det är jobbigt att jagas av myndigheter i Malmö kan bara flytta till någon av grannkommunerna, där liknande arbete inte existerar. 

 

Jag är glad åt intresset från andra städer, från myndigheter och från regeringen om vårt arbete. Vi sprider gärna vårt arbetssätt. Men mycket hårt arbete återstår för att skapa värdiga villkor för alla samhällets invånare. Med socialdemokratiskt styre kommer detta att fortsätta ha högsta prioritet, för ett Malmö som håller ihop.

 

Andreas Schönström (S)

Kommunalråd med ansvar för trygghet och säkerhet