Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Inrätta ett europeiskt FBI

Den organiserade brottsligheten som kringskär människors frihet måste knäckas. Vi är övertygade om att ökat samarbete i Europa är vägen framåt, skriver flera ledande skånska liberaler.
Foto: FRITZ SCHIBLI/KVP
Allan Widman (L), riksdagsledamot Malmö och kandidat till Europaparlamentet.
Foto: PRESSBILD
Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Louise Eklund (L), regionråd för Liberalerna i Region Skåne.
Foto: MIRIAM PREIS
Christer Nylander (L), riksdagsledamot Kristianstad och gruppledare i riksdagen.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Mats Persson (L), riksdagsledamot Lund.
Foto: OLA HEDIN

Sverige kan göra mycket för att öka tryggheten för sina medborgare. Men många av hoten mot människors frihet är gränsöverskridande. När brottslingarna rör sig över de europeiska nationsgränserna, måste poliserna också kunna göra det, skriver flera ledande skånska liberaler.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att garantera medborgarna säkerhet och trygghet är en central uppgift för ett liberalt rättssamhälle. Trygghet är i grunden en fråga om frihet – den som inte känner sig trygg är heller inte fri. Ingen ska behöva avstå från att ta en promenad, åka buss eller besöka en konsert av rädsla för sin egen säkerhet. Sverige kan göra mycket på hemmaplan för att öka tryggheten för sina medborgare. Men många av hoten mot människors frihet är till sin natur gränsöverskridande och behöver därför mötas med ökat internationellt samarbete. Det gäller inte minst den grova organiserade brottsligheten.


Den europeiska polismyndigheten Europol räknar med att det finns omkring 3 600 aktiva nätverk av grovt kriminella inom EU:s gränser. De kriminella nätverken slår sönder människors frihet och skapar stora problem för rättsväsendet i Europa. Ligorna bryr sig inte om nationsgränser. Ett brott kan planeras i ett land och utföras i ett annat. Enskilda länder kan inte möta hotet från den organiserade brottsligheten på egen hand. 


Södra Sverige märker tydligt av den gränsöverskridande brottsligheten. Införseln av narkotika och illegala vapen till Sverige sker till stor del via Öresundsbron och i färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. De senaste åren har smugglingen av cannabis, kokain och heroin ökat kraftigt, enligt tullen. Detsamma gäller för vapen och andra farliga föremål. Vapen från krigets Balkan hamnar sedan i händerna på kriminella i Skåne. Vi ser konsekvenserna i form av uppgörelser med skottlossningar och rena avrättningar på Malmös och Helsingborgs gator. Det fräter på tryggheten och den mellanmänskliga tilliten. Vanliga skötsamma skåningar känner sig rädda för att hamna i de kriminellas skottlinje och tvekar kanske inför att besöka Malmöfestivalen eller att äta ute på favoritrestaurangen i centrala Helsingborg. 


Det krävs krafttag mot den grova organiserade brottsligheten. Och det måste Sverige göra i samarbete med våra grannländer. 


Vår viktigaste arena för internationellt samarbete är Europeiska unionen. Liberalerna vill stärka rättssamarbetet i EU för att få bukt med vapen-, narkotika- och människohandeln och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi vill:


Inrätta ett europeiskt FBI

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. Men dagens polissamarbete i Europa är för svagt. EU:s polismyndighet Europol har omkring 1 000 anställda. Dessa ska bistå EU:s 28 medlemsländer som har en total folkmängd på 500 miljoner människor. Jämför det med FBI som har 35 000 anställda i ett USA med drygt 320 miljoner invånare. Vi anser att Europol behöver byggas ut och ges befogenheter att driva förundersökningar och utreda brott där flera medlemsländer är inblandade. 


Utveckla EU:s åklagarmyndighet

Äntligen finns det en majoritet i riksdagen för att Sverige ska delta i EU:s åklagarsamarbete EPPO. Medan andra partier tvekat har Liberalernas linje länge varit tydlig: Sverige ska delta fullt ut i EPPO och dessutom driva på för att dess mandat stegvis ska utökas. Den åklagarmyndighet som nu införs ska ha rätt att utreda brott mot EU:s finansiella intressen. Liberalerna vill att EPPO framöver även ska kunna hantera terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som vapen- och narkotikasmuggling.


Bekämpa illegala vapen

Det är inte jägare och sportskyttar som skjuter på våra gator. Liberalerna motsatte sig därför många av de skärpningar i EU:s vapenlagar som var aktuella under den gångna mandatperioden. EU-länderna behöver en vapenlagstiftning som gör att illegala vapen inte hamnar i orätta händer, samtidigt som den inte skapar orimliga hinder för seriösa vapeninnehavare. EU bör därför fokusera på att bekämpa de illegala vapen som finns  i unionen och motverka att fler illegala vapen smugglas in till EU. 


Alla har rätt att känna sig trygg i sin vardag. Den organiserade brottsligheten som kringskär människors frihet måste knäckas. Vi är övertygade om att ökat samarbete i Europa är vägen framåt. Genom att stärka rättssamarbetet i EU kan brotten minska och friheten öka. I Skåne, i Sverige och i våra europeiska grannländer.


Allan Widman (L)

Riksdagsledamot Malmö och kandidat till Europaparlamentet


Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona


Louise Eklund (L)

Regionråd för Liberalerna i Region Skåne


Christer Nylander (L)

Riksdagsledamot Kristianstad och gruppledare riksdagen


Mats Persson (L)

Riksdagsledamot Lund