Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ingen ska känna oro för att föda barn i Skåne

Charlotte Bossen (C), kandidat till regionfullmäktige i Region Skåne. Foto: CENTERPARTIET

Sverige är ett land i framkant när det gäller jämställdhet, men vi är långt ifrån perfekta. Vi har en lång väg kvar. Det pekar inte minst bristerna i den skånska förlossningsvården på, skriver regionkandidaten Charlotte Bossen (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Skåne väntas förlossningarna öka med 10 procent framöver. Förlossnings- och mödravård är svårt. Vården ställer höga krav på upplevd trygghet och en sammanhållen vårdkedja. En bristande förlossningsvård kan få mycket förödande konsekvenser för både mamma och barn.

 

Den svenska och skånska förlossningsvården brottas med problem. Nyligen riktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritik mot SUS i Malmö efter att en kvinna ensam förlöste sitt barn stående så att barnets huvud slog i golvet. På CSK larmade Vårdförbundet i januari om brist på barnmorskor. I takt med ett ökat antal förlossningar kommer rapporter om att svenska kvinnor tillbringar kortare tid på sjukhus efter förlossningen än i något annat EU-land. På SUS är vårdtiden för nyförlösta kvinnor, där komplikationer inte uppstått, mycket kort. Varje dag skickas nyförlösta kvinnor, som vill stanna längre på sjukhuset i Malmö, i taxi till patienthotellet i Lund. Eftervården för nyblivna mammor är dessutom dåligt utbyggd, många får vänta länge för att få vård. Problemen i den skånska förlossningsvården är mycket stora. Det är totalt oacceptabelt! I dag är många oroliga för om de kommer att få vård i tid när de ska föda.

 

En bra förlossnings- och mödravård är i allra högsta grad en jämställdhetsfråga. I UNDP:s årliga rapport, Human Development Report, mäts jämställdheten inom tre områden: Reproduktiv hälsa, makt och inflytande samt ekonomi och arbetsmarknad. Under reproduktiv hälsa ingår förlossnings- och mödravård. Där beskrivs hur brist på sjukvårdspersonal, barnmorskor och läkare ökar risken för komplikationer under förlossning. För att leva upp till FN:s mål för hållbar global utveckling, inom både hälsa och välbefinnande, men också inom jämställdhet, behövs en bra och tillgänglig förlossningsvård före, under och efter graviditeten!​ ​Sverige är ett land i framkant när det gäller jämställdhet, men vi är långt ifrån perfekta. Vi har en lång väg kvar. Det pekar inte minst bristerna i förlossningsvården på.

 

I september 2017 meddelade regeringen att de vill satsa ytterligare 1 miljard kronor per år till förlossningsvården mellan 2018 till 2022. För Skåne landar tillskottet på drygt 65 miljoner. Ett välkommet tillskott, men också en högst tillfällig lösning i en förlossningsvård där mer mycket permanenta åtgärder behövs för att kunna säkra vården över tid.

 

Föräldrar ska känna sig trygga och uppleva en sammanhållen vårdkedja när de föder barn. För att kunna säkra det och därmed patientsäkerheten krävs flera åtgärder. Bemanningen behöver stärkas på förlossningsavdelningarna. Det borde vara en självklarhet att en kvinna som ska föda inte skickas till ett annat sjukhus på grund av brist på förlossningsplatser. Bemanningen kan delvis stärkas genom att låt all personal arbeta på toppen av sin kompetens. Barnmorskor ska inte göra de uppgifter en undersköterska kan göra. En undersköterska ska inte göra de uppgifter ett vårdbiträde kan göra. 

 

För att lösa rekryteringsproblemen behövs även mer konkurrenskraftiga löner. Det ansvar som arbetet medför, bör också speglas i den lön som betalas ut.

 

Vidare behöver mer resurser tillföras till förlossnings- och mödravården, men även till eftervården av nyförlösta mammor. Genom att ge fler aktörer möjlighet att utföra vården, både inom mödra- och eftervården, stärks tillgängligheten. Valfrihet bidrar till en högre kvalitet men även till en ökad tillgänglighet. Vården bör utföras i hela Skåne. Det ska vara lätt att få vård inför, under och efter en förlossning, oavsett var i regionen du bor.

 

En bra och säker förlossnings- och mödravård borde vara en självklarhet i ett av världens mest utvecklade och mest jämställda länder. Så ser det inte ut i dag. När du ska föda barn ska du inte behöva oroa dig för att vården haltar. Den skånska förlossnings- och mödravården är i behov av krafttag omedelbart.

 

Charlotte Bossen (C)

Kandidat till regionfullmäktige i Region Skåne

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!