Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Inför jämställd utrustning i alla Malmös förvaltningar

Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD
Kay Wictorin (C), ledamot i Malmö kommunfullmäktige samt hälsa, vård- & omsorgsnämnd.
Foto: PRESSBILD
Ewa Wressmark (C), ledamot i Malmö funktionshinderråd och styrelseledamot i Malmö Centerkvinnor.
Foto: PRESSBILD

Malmö stad måste rusta upp arbetet med rehabilitering av överlevare från covid-19, skriver centerpartisterna Charlotte Bossen, Kay Wictorin och Ewa Wressmark.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Coronapandemin lämnar ingen oberörd. Alla förfäras över landets höga dödstal för äldre. En aktuell rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, visar att inte ens 10 procent av de äldre på landets äldreboenden, som drabbats av covid-19, har fått en individuell bedömning av läkare på plats. Ingen region får godkänt av IVO och besked om åtgärder ska lämnas senast den 15 januari 2021. Förbättringar är nödvändiga.

Malmös seniorer är en utsatt grupp som under pandemin fått leva med social distansering och rädsla för att bli smittade, sjuka och ensamma. I Malmös äldreomsorg har pandemin hanterats bra med covidteam och cohortvård. Men även i Malmö hade den kunnat hanteras ännu bättre.

Pandemin borde bli startskottet för omprövning och förbättring av äldreomsorgen. Flera av de brister som uppmärksammats i samband med pandemin har tyvärr funnits länge. Äldres behov, äldreomsorg och äldrefrågor har tidigare inte uppmärksammats tillräckligt, men har genom pandemin lyfts upp i ljuset. Det är förvånande i en tid där andelen äldre i befolkningen ökar att dessa frågor fått så lite utrymme. Varför? Skälen är många. Ett är den ålderism som finns i samhället, d v s de stereotypa uppfattningar och fördomar om äldre som ger en missvisande bild av hur äldre är och lever, och som kan medföra ren åldersdiskriminering. Varken äldre eller yngre är homogena grupper, utan individer, och ska behandlas som individer med individuella behov. 

Därför har Centerpartiet länge efterlyst en större valfrihet i kommunens äldreomsorg. Varje Malmöbo måste få möjlighet att själv välja vem som ska vårda dem och att välja bort det som inte fungerar på individuell nivå. Samtidigt måste stadens kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken uppvärderas. 

Jämställdheten har tagit stora steg framåt i vårt land de senaste 50 åren, men flera vård- och omsorgsyrken är ännu undervärderade lågstatusyrken med ojämn könsfördelning, hög personalomsättning, många outbildade, och begränsade karriär- och utvecklingsmöjligheter. Mycket måste och kan förbättras. 

Centerpartiet vill införa jämställd utrustning i alla stadens förvaltningar. Det ska vara lika självklart att stadens undersköterskor har lika bra och ändamålsenliga arbetskläder, elektronisk utrustning och effektiva hjälpmedel som exempelvis stadens parkarbetare.

Centerpartiet vill att heltid ska bli norm även inom vården, inte bara som målsättning utan i verkligheten. Samtidigt vill vi ge anställda en möjlighet att på betald tid utbilda sig till undersköterskor eller vårdbiträden. Chefer inom vården, vilka ofta är kvinnor, ska ges möjlighet att verkligen leda förbättringsarbetet och stödja medarbetarna genom ett rimligt antal underställda.

Erfarenheter från pandemin måste tas till vara i ett offensivt förbättringsarbete. Centerpartiet föreslår därför inför 2021 att vård och omsorgsboenden ska smittskyddsanpassas. Genom hygienslussar och möjligheter att ge syrgas kan risken för smittspridning reduceras och vården förbättras.

Samtidigt behöver Malmö stad rusta upp arbetet med rehabilitering av överlevare från covid-19. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har en unik kompetens kring rehabilitering. Genom att erbjuda individuellt anpassad träning av dessa yrkeskategorier kan vi säkerställa att fler kommer tillbaka till ett vardagsliv med hög livskvalitet och lågt omsorgsbehov.  

Centerpartiet vill att Malmö ska utvecklas som en äldrevänlig stad. Alla Malmöbor, också äldre, ska kunna leva ett gott liv i Malmö och känna förtroende för äldrevården och äldreomsorgen. För att det ska bli möjligt måste nuvarande makthavare, Socialdemokraterna och Liberalerna, våga ompröva, våga tänka nytt, och verkligen ta det breda helhetsgrepp på äldrefrågorna som Centerpartiet tog initiativ till och fick brett stöd för i kommunfullmäktige.


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige


Kay Wictorin (C)

Ledamot i Malmö kommunfullmäktige samt hälsa, vård- & omsorgsnämnd


Ewa Wressmark (C)

Ledamot i Malmö funktionshinderråd och styrelseledamot i Malmö Centerkvinnor