Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Inför bilfria zoner runt skolor

På grund av en osäker trafikmiljö känner sig många föräldrar tvingade att skjutsa barnen med bil, vilket leder till större otrygghet runt våra skolor, skriver Marcus Friberg (MP).Foto: KYNA STUDIO/COLOURBOX
Marcus Friberg Oppositionsråd Helsingborg (MP)Foto: WILLIAM STYRLANDER

Allt fler föräldrar ger sina barn bilskjuts till skolan. Det skapar en otrygg trafikmiljö i närheten av skolor som ökar riskerna för olyckor. Med bilfria zoner runt skolorna skulle trafiksäkerheten öka, skriver oppositionsrådet Marcus Friberg (MP) i Helsingborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Jag minns min barndom när jag både gick och cyklade till skolan på Dalhem såväl som i Mörarp utanför Helsingborg. Men i dag ser och hör jag allt fler föräldrar som skjutsar sina barn till skolan med bil. Det bekräftas också av en rapport från Trafikanalys som visar på att skolresor med cykel har blivit 48 procent färre mellan 1994, när jag började första klass på Dalhemsskolan, och 2014. 

 

Den utvecklingen bekräftas också av försäkringsbolaget IF som under en lång tid har gjort årliga undersökningar om trafiksäkerheten runt skolorna. Den senaste från i år visar sämre trafikvett bland föräldrar, många trafikincidenter och fler bilar kring skolorna. Sex av tio rektorer är oroliga för att något allvarligt ska inträffa och föräldrar som skjutsar sina barn i bil ses som den stora trafikfaran. En orsak till den otrygga trafikmiljön för barnen är att många föräldrar hämtar och lämnar sina barn med bil vid samma tidpunkt. Trängseln ökar risken för olyckor. Undersökningen visar också att rektorerna och många av föräldrarna anser att kommunerna inte gör tillräckligt. Det behövs alltså kommunpolitik för fler trygga skolvägar!

 

Vuxna rör sig allt mindre och de unga följer efter. Rekommendationer för en god hälsa är att barn ska röra på sig minst 60 minuter per dag. Att cykla eller gå till skolan är en bra början. Det får en positiv hälsoeffekt för eleverna som tidigare får in rörelse som en naturlig del av vardagen.

 

Många bor så nära skolan att det egentligen skulle vara bäst för både barn, föräldrar, hälsa och miljö om barnen gick eller cyklade till skolan. Men på grund av en osäker trafikmiljö känner sig många föräldrar ändå tvingade att skjutsa barnen med bil, vilket leder till större otrygghet runt våra skolor. Det blir till en ond spiral som måste stoppas. 

 

Miljöpartiet har flera förslag hur situationen ska förbättras i Helsingborg. Bland annat bör barnens skolväg till varje skola trygghetsinventeras. Det finns skolreseplaner som har gjorts på en del skolor och förskolor, men vi vill att Helsingborgs Stad inventerar möjligheterna vid varje skola för att göra skolvägen för sina elever så trygg och säker som möjligt. Denna trygghetsinventering ska göras utifrån skolans särskilda förutsättningar och det finns flera åtgärder som skulle kunna vara aktuella, men här är några av dem som vi vill lyfta som möjliga åtgärder:

 

Bilfria zoner. Med gott resultat har bilfria zoner runt skolor införts i flera europeiska städer. Där det är möjligt bör det införas bilfria zoner runt skolor även i Helsingborg. De föräldrar som bara måste köra bil och lämna sitt barn ska då anvisas till särskilda så kallade kiss and ride-platser där barnet får gå den sista biten till skolan.

 

Förbättrade gång- och cykelvägar. Varje skola ska ha trygga och tydliga gång- och cykelvägar. Det kan innebära att det behövs fler trafiksignaler vid vissa skolor, investeringar i bättre markerade cykelbanor och fler upplysta gångstigar.

 

Parkeringar för cykel. För att göra det mer attraktivt att cykla till skolan behövs det säkra cykelparkeringar och även möjlighet att parkera lådcyklar. Det måste också finnas tillräckligt med utrymme för att förvara cykelhjälmen under skoldagen.

 

Vägåtgärder för ökad säkerhet. Hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud och farthinder är åtgärder som kan behövas i skolans närhet för att minska risken för olyckor och höja tryggheten för barnen.

 

Målet med att trygghetsinventera skolvägarna är att få fler barn som känner sig trygga när de går eller cyklar till skolan, att luften runt våra skolor förbättras och att fler barn får en utökad vardagsmotion. 

 

Barns rätt till en säker skolväg och ren luft måste gå före vuxnas bekvämlighet.

 

Marcus Friberg (MP)

Oppositionsråd Helsingborg