Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hyresgäster är inte en homogen grupp

Vi ser med tillförsikt på de politiska intentionerna om exempelvis behovet av en reformerad hyresmodell och omfattande regelförenklingar, skriver Fastighetsägarna. Foto: SHUTTERSTOCK
Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd. Foto: LOKE ROOS
Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd. Foto: LOKE ROOS
Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd. Foto: LOKE ROOS
Karl Holst, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Kronoberg/Kalmar. Foto: SOFIA SABEL

Vi ser med tillförsikt på de politiska intentionerna om exempelvis behovet av en reformerad hyresmodell och omfattande regelförenklingar. Det behövs fler blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden, skriver flera regionala representanter för Fastighetsägarna.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Som en följd av Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L har regeringen nu lämnat ett förslag till riksdagen som föreslår att hyresgäster ska få större valfrihet när det gäller utformningen av den egna bostaden. Hyresvärdar kan då i större utsträckning erbjuda hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak. Ökad valfrihet för hyresgäster är bra. Att få göra individuella val i sitt hem, som till exempel en specifik köksinredning, ett särskilt golv eller andra tillval är positivt. Hyresgästens tycke och smak ska få styra mer än i dag.

 

Regeringens målsättning är rätt, men den kommer inte att kunna infrias med det förslag som finns på riksdagens bord. Skälet till det hittar vi i vår nuvarande hyreslagstiftning som kräver att priset för hyresgästernas önskemål och det som fastighetsägaren erbjuder hyresgästen ska godkännas av Hyresgästföreningen. Den föreslagna lagändringen bekräftar egentligen bara den ordning som redan gäller. Den vare sig förenklar – eller ökar – valfriheten. 

 

Avsikten med förslaget är god, men den väg som väljs kommer inte att öka valfriheten utan förvärrar snarare dagens situation. 

 

I Malmö och Växjö finns exempel på händelser där fastighetsägaren fått kritik av Hyresgästföreningen då lägenheter i miljonprogramsområden renoverats, trots att renoveringsbehovet är skriande. Men vårt självklara utgångsläge är alltid att oavsett geografiskt område så ska alla hyresgäster ha rätt till en bostad med god standard att vara stolt över. 

 

Det behövs fler blandade upplåtelseformer med attraktiva boenden i alla bostadsområden. Det skapar möjligheter att göra boendekarriär såväl i samma bostadsområde som i ett annat bostadsområde. Hyresrätten ska vara en konkurrenskraftig boendeform som ger god boendekvalitet för nuvarande och kommande hyresgäster. 

 

Vad vi i Fastighetsägarna efterlyst är inte möjligheten att ta ut högre hyror i nyproduktion vare sig i Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Ystad eller Ljungby utan en utvidgad avtalsfrihet som gör det enklare att komma överens mellan fastighetsägare och hyresgäst om hur varje bostad ska utformas efter hyresgästens egna önskemål. Vi är alla olika och har olika önskemål om hur vi vill bo. För fastighetsägaren är det viktigt att komma från det kollektiva system som hämmar möjligheten att såväl kunna möta individuella önskemål men som även tar ansvar för fastigheten som helhet, där fastighetsägaren själv måste kunna ta beslut om nödvändig renovering. Det handlar om ett ansvarsfullt ägande av en boendeform som hyrs ut med tre månaders bindningstid för hyresgästen.

 

På nationell nivå har Januariöverenskommelsen visat att bostadspolitiska frågor prioriterats med många goda steg i rätt riktning. Vi ser med tillförsikt på de politiska intentionerna om exempelvis behovet av en reformerad hyresmodell och omfattande regelförenklingar. Dagens lagstiftning ger parterna stor frihet, vilket innebär att fastighetsägare och Hyresgästföreningen i praktiken ansvarar för hyresrättens framtid och utveckling. Men då behöver parterna kunna mötas som jämlikar och ha en gemensam målbild att hyresrätten är en viktig del i samhällets utveckling och att hyresgäster inte är en homogen grupp med samma syn på boendestandard.

 

Genom att skapa en bättre balans och stärka valfriheten för både hyresgäst samt fastighetsägare görs det möjligt att underhålla och utveckla fastigheter på lång sikt. Det säkerställer att hyresrätten fortsätter att vara en viktig del av den sydsvenska bostadsmarknaden. Januariöverenskommelsens intentioner måste förverkligas och inte bara bekräfta det system som redan finns. 

 

Anna Wiking 

Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd

 

Magnus Hulthe Andersson 

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd

 

Karl Holst 

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Kronoberg/Kalmar

 

Joakim Lindström 

Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna Syd