Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hur ska Malmö nå målet om klimatneutralt byggande

Många stora byggprojekt planeras i Malmö de kommande åren och därför är behovet stort att hitta klimatneutrala lösningar, skriver Stefana Hoti och Andreas Holmgren. Foto: SHUTTERSTOCK
Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare. Foto: MP MALMÖ
Andreas Holmgren (MP), ersättare i miljönämnden. Foto: MP MALMÖ

Många stora byggprojekt planeras i Malmö de kommande åren. Behovet av klimatneutrala lösningar är stort och brådskande. S och L är tyvärr tysta och handlingsförlamade, när de borde stötta och främja målet om klimatneutralt byggande, skriver Miljöpartiet i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Malmö växer och behöver fler bostäder, fler förskolor och ny infrastruktur. Samtidigt ska vi bli Sveriges klimatsmartaste stad. Eftersom byggandet står för över 20 procent av våra klimatutsläpp så står vi inför både en stor utmaning och en enorm möjlighet. Vi i Miljöpartiet vill att Malmö tar på sig ledartröjan genom att bygga helt klimatneutralt till 2030.

 

Ett av våra vallöften som Miljöpartiet i Malmö förhandlade in i budgeten för 2019 innebär att staden ska ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. De styrande partierna ska styra och leda förvaltningarna så att strategin blir klar för beslut i slutet av året, för att sedan snabbt genomföras. Men nu upplever vi att Socialdemokraterna och Liberalerna surmulet rullar tummarna eftersom initiativet ursprungligen kom från oss.

 

Många stora byggprojekt planeras i Malmö de kommande åren och därför är behovet stort att hitta klimatneutrala lösningar. Det finns dessutom fler fördelar med klimatneutralt byggande än bara själva klimatfrågan. Andra drivkrafter är till exempel bättre driftsekonomi, ökad efterfrågan på klimatsmart boende, social hållbarhet genom rimliga hyror och gröna bolån med lägre ränta. Allt detta driver på utvecklingen av och efterfrågan på nya tjänster och produkter, och därmed sysselsättning. Klimatneutralt byggande är med andra ord bra för Malmö.

 

Existerande teknik kan redan i dag halvera byggutsläppen. Men tyvärr saknar stora delar av branschen medvetenhet och kunskap. Vägen framåt är kompetensutveckling och samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

 

Arbetet kring vårt vallöfte om klimatneutralt byggande började bra och Malmö Stad inledde en dialog med representanter för den lokala byggbranschen. Byggaktörerna var så intresserade att de drev vidare dialogen på egen hand och tog fram ett gemensamt, partipolitiskt oberoende klimatinitiativ som kallas LFM30. Redan har över 70 byggaktörer skrivit under. De lovar att halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2025, bygga klimatneutralt till 2030 och ha mer upptag än utsläpp från 2035. 22 byggherrar ska byggstarta minst ett klimatneutralt spetsprojekt var innan 2025. 

 

Branschen ser möjligheter för nya affärer, att dela på kostnader för kompetensutveckling och kunna kommunicera att de gör verklig skillnad. Tillsammans gör de Malmö till en testbädd och ett föredöme. Initiativet uppmärksammas redan runtom i landet.

 

Utåt har det politiska styret försiktigt stöttat initiativet. Men de är tysta och handlingsförlamade i styrningen av sin egen organisation, i stället för att stötta och främja målet om klimatneutralt byggande. Malmö Stad är en av Malmös största byggherrar, men har fortfarande inte skrivit under klimatinitiativet. Det duger inte när Malmö ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Det fantastiska är att tekniken finns och att näringslivet sträcker ut handen. Nu behöver styret visa handlingskraft, annars riskerar LFM30 att tappa fart. Socialdemokraterna och Liberalerna borde göra tre saker:

 

1. Tala om hur Malmö ska förverkliga målet om klimatneutralt byggande, engagera sig i arbetet och ge förvaltningarna resurser för att kunna jobba framgångsrikt. Samt fullt ut ansluta Malmö Stad till LFM30.

 

2. Utreda en klimatbudget för Malmö Stad, vad som behöver göras de närmsta tio åren kring olika utsläppskällor och vilket ansvar de olika politiska nämnderna har i det arbetet.

 

3. S och L behöver ta fler initiativ till samverkan med olika aktörer i samhället, som med bygg- och fastighetsbranschen, för att hantera olika utsläppskällor.

 

Först då får vi en klimatpolitik som sänker utsläppen snabbt och kraftfullt inom de områden som Malmö Stad kan påverka. Styret måste nu rycka upp sig och vässa sitt ledarskap för att Malmö ska klara av att nå klimatmålen. Klimatet bryr sig nämligen inte om vem som kom med idéerna först.

 

Stefana Hoti (MP)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige

 

Andreas Holmgren (MP)

Ersättare i miljönämnden