Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hur mycket ska Malmö behöva ta ansvar för?

Varje politiker måste ta sitt ansvar för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används av respekt för alla de som varje dag arbetar och betalar skatt, skriver Torbjörn Tegnhammar och Helena Nanne. Foto: JENS CHRISTIAN / EXPRESSEN/KVÄLLSPOSTEN
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö. Foto: JENS CHRISTIAN
Helena Nanne (M), andre vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden. Foto: PRESSBILD

Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska stå för resekostnader för personer utomlands som inte omfattas av socialtjänstlagen. Förvaltningsrättens beslut saknar helt proportioner i förhållande till svensk lagstiftning, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) och Helena Nanne (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dagarna har Malmöborna kunnat läsa i flera tidningar om hur en sjuårig flicka begärt ett bidrag av Malmö Stad på 10 000 kronor, för att hennes föräldrar skulle kunna resa mellan två städer i Indien och där genomföra en intervju för att kunna få uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beviljade inte flickan bidraget för att det inte kan motiveras att det skulle ge henne en skälig levnadsnivå i Sverige. Det var ett väl avvägt beslut. 

 

Vidare anförde förvaltningen på goda grunder att det är Migrationsverket som ska avgöra om rätten till familjeåterförening finns. Det är inte en fråga som ska bedömas av en socialnämnd. Frågan har nu prövats i Förvaltningsrätten som menar att Malmö Stad inte har rätt att neka utbetalning av försörjningsstöd för denna typ av resor, ett beslut som helt saknar proportioner i förhållande till svensk lagstiftning och ansvar för skattebetalarnas pengar. Vi förväntar oss att Socialdemokraterna och Liberalerna i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd tar sitt ansvar och står upp för en rimlig tolkning av socialtjänstlagen. 

 

Malmö Stads kostnader för utanförskap och arbetslöshet i form av försörjningsstöd slår rekord år efter år. Trots förutsättningar som borde göra Malmö till staden med lägst arbetslöshet och minst omfattande bidragsberoende i Sverige har decennier av socialdemokratisk politik cementerat utanförskapet i stora delar av staden. Drygt 13 procent av Malmöborna är arbetslösa och över en miljard skattekronor betalas årligen ut i försörjningsstöd. Under årets första månader ökade det genomsnittligt utbetalda beloppet av försörjningsstöd per hushåll och månad med hela fem procent jämfört med samma period förra året. 

 

Arbetsmarknads- och socialnämnden går med makalösa underskott. 2018 landade underskottet på en kvarts miljard och nu prognostiseras underskottet i nämnden till 115 miljoner kronor vid 2019 års slut. Den socialdemokratiska lösningen har varit att befria arbetsmarknads- och socialnämnden från sitt ekonomiska ansvar, i stället för att kräva att nämnden faktiskt tar sitt ansvar för att sänka kostnaderna, minska bidragsberoendet och därmed också det mänskliga lidande som allt för många Malmöbor fastnat i. Samtidigt har Malmömoderaterna föreslagit åtgärd efter åtgärd för att komma till rätta med problemen men fått kalla handen från de styrande partierna. 

 

Nu har Malmö Stad ett gyllene tillfälle att sätta stopp för ett förfarande som skulle innebära att personer som inte ens befinner sig i Sverige, och därmed inte ens omfattas av socialtjänstlagen, skulle kunna resa och skicka notan till skattebetalarnas pengar. Önskan om att återförenas med sin familj är givetvis stark, såväl i detta fall som för splittrade familjer generellt. Vi förstår och respekterar det. 

 

Det kan dock inte per automatik innebära att föräldrarna har rätt att få sina resor finansierade av barnens försörjningsstöd. Varje politiker måste ta sitt ansvar för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används i enlighet med svensk lagstiftning och av respekt för alla de som varje dag arbetar och betalar skatt. 

 

Om lagstiftningen kan kräva att socialtjänsten i stället för Migrationsverket ska bedöma om rätten till familjeåterförening finns och betala för resor mellan städer i andra länder behöver lagstiftningen ses över. Försörjningsstödet ska vara samhällets yttersta skyddsnät för de personer som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på något annat sätt. När den grundläggande principen frångås genom allt för generös tillämpning och allt för stora utbetalningar till personer som i grund och botten kan försörja sig själva, urholkas förtroendet för systemet. 

 

Moderaterna i Malmö kommer alltid att stå upp för att varje skattekrona används på rätt sätt och för att fler Malmöbor ska arbeta och försörja sig själv, inte för bidragsturism och livslångt utanförskap. Vi förväntar oss detsamma av de styrande partierna och kommer i alla lägen kräva att Malmö Stad inte viker ner sig. 

 

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö

 

Helena Nanne (M)

Andre vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden