Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Hopplöshet ska inte ärvas

Utanförskapet skapar en enorm kostnadsbörda för Malmö Stad som innebär att välfärdens kärna får en alldeles för svag finansiering, skriver Torbjörn Tegnhammar (M).Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.Foto: PRESSBILD

Socialdemokraterna i Malmö har för vana att skylla stadens problem på andra. Verkligheten är dock den omvända. Utan utjämningssystemet hade Malmö i dag varit konkursmässigt, skriver Torbjörn Tegnhammar (M) inför torsdagens fullmäktige i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Syftet med en kommunal årsredovisning är att följa upp hur det har gått med kommunens ekonomi och om man uppnått de mål som kommunfullmäktige satt upp. Tyvärr är Malmö Stads årsredovisning en tråkig läsning för stadens invånare.

 

Det enda mål som uppnås är det finansiella målet om att kommunens ekonomi ska vara i balans och gå med överskott. Givetvis är det bra att Malmö Stad inte gör förluster under en av de mest uthålliga högkonjunkturerna i modern tid. Tyvärr är det så att den enda anledningen till att Malmö uppfyller sitt finansiella mål är att staden årligen mottar miljardbelopp i stöd från det kommunala utjämningssystemet. 

 

Utan utjämningssystemet hade Malmö i dag varit konkursmässigt. Socialdemokraterna i Malmö har för vana att skylla stadens problem på andra. Verkligheten är dock den omvända. Malmös Socialdemokrater har för länge sedan förlorat förmågan att genomföra de omfattande reformer som behövs för att bryta utanförskapet, kunna satsa tillräckligt mycket på skolan och införa en fungerande arbetslinje i Malmö. Det enda mål de kan stoltsera med att de uppfyllt uppnås på grund av att kommunpolitiker i andra delar av Sverige lyckats bättre och därmed kan dela med sig till Malmö.

 

Malmö behöver ett nytt politiskt ledarskap som klarar av att genomföra de reformer som krävs för att kommunen åter ska bli den enade stad som alla Malmöbor vill ha och är beredda att arbeta tillsammans för att skapa. 

 

Det duger inte att kostnaderna för försörjningsstöd och hemlöshet ständigt ökar. Det är ett symptom på Socialdemokraternas oförmåga att föra en politik som ger människor chansen att lämna utanförskap till förmån för egen försörjning. Socialdemokraternas misslyckande har skapat en splittrad stad där en stor del av befolkningen inte får ta del av Malmös framgångar. 

 

Samtidigt som vi har ett urstarkt näringsliv som är navet för hela Skånes arbetsmarknad och skapar arbetstillfällen för människor i hela Öresundsregionen, finns det stadsdelar i Malmö där färre än hälften av de vuxna går upp på morgonen och går till arbetet för att försörja sig själv och sin familj. Barn som aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet riskerar att ärva ett utanförskap och en känsla av att inte få vara med i Malmös gemenskap. Dessa barn blir ett enkelt byte för de kriminella gängens hänsynslösa rekrytering.

 

Utanförskapets konsekvenser sträcker sig bortom det mänskliga lidandet i form av arbetslöshet, hemlöshet och otrygghet på stadens gator och torg. Utanförskapet skapar också en enorm kostnadsbörda för Malmö Stad som innebär att välfärdens kärna får en alldeles för svag finansiering. 

 

Malmö skulle behöva Sveriges bästa skolor, där det finns resurser till att ge omfattande insatser för barn som behöver extra stöd så att de får en chans att känna framtidshopp i stället för att ärva hopplöshet. Det har Malmö inte råd med i dag, för det utanförskap som är en konsekvens av Socialdemokraternas misslyckande kostar för mycket.

 

Ska Malmö kunna bli en enad stad präglad av framtidstro, gemenskap och trygghet, där alla Malmöbor, oavsett i vilken stadsdel de bor har goda förutsättningar att skapa ett bra liv för sig själv och sin familj, måste Malmö göra upp med de socialdemokratiska misslyckandena. Malmömoderaterna kommer alltid vara den starkaste rösten för en fungerande arbetslinje. För det är bara med hjälp av en befolkning som har ett jobb att gå till som berättelsen om framtidens Malmö kan bli en framgångssaga. 

 

Torbjörn Tegnhammar (M)

Oppositionsråd i Malmö