Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Höörs rykte står på spel

Anna Jung (MED), kommunfullmäktigeledamot Höör.Foto: PRESSBILD
Maria Phersson (MED), ersättare kommunfullmäktige Höör.Foto: PRIVAT
Anders Andersson (MED), medlem Medborgerlig Samling Höör.Foto: PRESSBILD

Vi häpnar över avslöjandena att höga tjänstemän i Höörs kommun medverkat till att anställa sina egna barn till sommarjobb. Borta är allt tal om öppenhet och ansvarsfullhet, skriver Anna Jung, Maria Phersson och Anders Andersson vid Medborgerlig Samling i Höör.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Medborgerlig Samling har som nytt parti nu suttit i snart två år i Höörs kommunfullmäktige. Tjänstemännen har som stående mantra, helt rätt och riktigt, påpekat för oss folkvalda vilka enorma utmaningar kommunen står inför. Dels behöver kommunen kraftigt minska utgifterna för försörjningsstöd genom att göra de många arbetslösa attraktiva för arbetsmarknaden, dels behöver kommunen bli attraktiv för att, i hård konkurrens med andra kommuner, locka kompetent personal till kommunen under de kommande årens stora pensionsavgångar.

 

Detta ställer krav på att kommunen agerar ansvarsfullt och med god framförhållning.  Tjänster behöver utlysas i god tid och mindre kvalificerade arbeten med fördel erbjudas kommunens egna arbetssökande ungdomar.

 

När det nyligen framkommit att kommunens chefer inom just sektorn Arbetsmarknad har anställt sina egna barn och bekanta till dessa häpnar man. Borta är allt tal om öppenhet, ansvarsfullhet och månande om Höörsborna. Fram träder i stället bilden av Höör som kommunen där korridors-nepotismen frodas. 

 

De ansvariga chefernas ursäkter och försök till efterhandskonstruktioner gör det inte bättre. I de senaste uttalandena från kommunledningen bemöts kritiken som ”hat för hatandets skull” av kommunchefen, vars barn är ett av dem som fått anställning. Det är naturligtvis inte något urspårat ”hat” bakom kritiken mot att till chefer närstående, explicit boende utanför kommunen, anställts som ”sommarvärdar” för skattepengar.

 

Motiveringen sägs vara att ”tidsbrist” tvingade chefer att söka lösningar i sin närmaste omgivning. Oaktat regelverk så bör alla veta att detta är ett agerande som är olämpligt. Såhär får det bara inte gå till i någon kommun och definitivt inte i vårt Höör. 

 

Alla som är politiskt förtroendevalda i Höör borde alltid ha de egna medborgarnas väl och ve högst upp på den politiska dagordningen. Tillsammans, över alla partigränser, borde vi se till att varken politiskt förtroendevalda eller kommunanställda någonsin tillåts sätta sig och de sina först. Detta handlar inte enbart om rättvisa och hederlighet.  Vår kommuns rykte står dessutom på spel.

 

Är det inga tjänstemän involverade i eller med kännedom om detta projekt som tagit till orda och sagt att det inte går rätt till, utan i stället blivit tvungna att visselblåsa till medier?

 

Kommunledningen har nu ”hastigt tagit fram nya regler för att motverka nepotism”. Alltså har inga sådana regler tidigare funnits, men än mer anmärkningsvärt är att det saknas tillräckligt omdöme och förstånd hos de ansvariga för att de efter egen bedömning ska begripa det olämpliga i nepotism. 

 

Finns det fler områden eller frågor för vilka såväl regelverk som de ansvarigas omdömen är otillräckliga? 

 

Om tämligen uppenbara intressekonflikter åsidosätts så kan det finnas fler områden som behöver belysas. Det kan även finnas skäl till att fråga sig om Höör är unikt eller om det är ett vanligt fenomen i skånska kommuner?

 

Medborgerlig Samling Höör kommer alltid att främst stå på Höörsbornas sida. De är våra uppdragsgivare som givit oss mandat att företräda deras intressen.

 

Anna Jung (MED)

Ledamot kommunfullmäktige Höör

 

Maria Phersson (MED)

Ersättare kommunfullmäktige Höör

 

Anders Andersson (MED)

Medlem Medborgerlig Samling Höör