Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Höj brytpunkten för energiskatten

Simon Chrisander (L), stadsbyggnads- och miljökommunalråd Malmö.
Foto: PRESSBILD
När staten misslyckas med den storskaliga energipolitiken, så undergräver den samtidigt med andra handen den småskaliga och lokala energiproduktionen, skriver Simon Chrisander (L).
Foto: SHUTTERSTOCK

Regeringen har skjutit på nödvändiga investeringar i stamnätet, så att överföringen från norr till syd inte klarar av det skånska behovet. Samtidigt undergräver regeringen den småskaliga och lokala energiproduktionen, skriver kommunalrådet Simon Chrisander (L) i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige är ett land med förutsättningar som är få andra länder förunnat. Tack vare de stora älvarna i norr har vi tillgång till enorma mängder ren och stabil energiförsörjning. Förutsatt att älvarna inte helt torkar ut, så kommer vattenkraften alltid gå att sätta på eller stänga av med ett knapptryck. Dessutom är vattenkraften väldigt effektiv, till skillnad från många andra energislag – så pass effektiv att Sverige på totalen ofta producerar mer el än vad vi behöver.

Visst låter det bra? Det finns bara ett litet aber: Elen har väldigt svårt att nå fram till oss här nere i Sydsverige. Det beror på att staten i flera år har skjutit upp nödvändiga investeringar i stamnätet, så att överföringskapaciteten från norr till syd inte klarar av behovet i Skåne. Ovanpå det har den kärnkraft som fanns här nere i södra Sverige också stängts ner. I stället importerar vi el från kontinenten, ofta producerad genom smutsiga kolkraftverk i Polen och Tyskland, trots att Sverige har ett överskott på koldioxidfri elproduktion. Detta har sammantaget lett till att skåningarna fått vänja sig vid att ständigt betala mycket mer för sin el än vad stockholmarna, värmlänningarna eller norrbottningarna får göra. Det är inte hållbart, och det är inte rättvist mot de skånska skattebetalarna. Därför måste staten göra det billigare att investera i småskalig och lokal energiproduktion.

Den höga energikostnaden tillsammans med risken för en instabil energiförsörjning drabbar Malmöborna dubbelt upp. För det första genom att räkningen blir dyrare, för det andra indirekt genom sämre förutsättningar för näringslivet. Med instabiliteten och kapacitetsbristen i nätet har företag svårt att starta nytt eller expandera i Malmö. Det blir ett extra slag mot en stad som behöver varje jobbtillfälle den kan få. 

När staten misslyckas med den storskaliga energipolitiken, så undergräver den samtidigt med andra handen den småskaliga och lokala energiproduktionen. Genom ett gränsvärde på 255 producerade kilowatt innan du behöver betala energiskatt, drar sig marknaden för att installera tillräckligt med solceller för att väga upp instabiliteten och överbelastningen i nätet. Brytpunkten för energiskatten är helt enkelt för lågt satt. Det finns också regelverk som gör det svårt för flera fastigheter att dela på batterikapacitet på ett lite mer storskaligt sätt. 

Men oavsett om det råder kapacitetsbrist eller ej, så vore just en höjd brytpunkt för energiskatten ett bra steg mot ett grönare Sverige. I dag drar sig många för att installera ”för mycket” solceller, eftersom skatten då sätter i gång. Det innebär att staten ändå går miste om de intäkter som energiskatten är tänkt att plocka in. Att höja brytpunkten hade lett till fler och större solcellsanläggningar utan något inkomstbortfall för staten, annat än på marginalen.

Den här typen av brytpunkter för skatt och regleringar gör det ytterst svårt och dyrt för oss lokala politiker, företag och privatpersoner att göra någonting åt den svåra situation som staten genom sin passivitet har orsakat. Nitton gånger har Sydvästlänken försenats, för att ta ett exempel. Att lokalt avlasta ett instabilt elnät bör därför ha hög prioritet. Därför behöver brytpunkten för den statliga energiskatten höjas och en översyn kring lagstiftningen för batterier genomföras.

Sveriges gröna framtid kräver mer av lokalt producerad, lokalt lagrad och lokalt använd elektricitet. Men då krävs också lagstiftning och beskattning som möjliggör en grön framtid.


Simon Chrisander (L)

Stadsbyggnads- och miljökommunalråd Malmö