Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hög tid att prioritera kvinnors hälsa

Foto: SHUTTERSTOCK
Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne.
Foto: PRESSBILD
Camilla Mårtensen (L), ordförande i Skånes Universitetssjukhus.
Foto: MAGNUS FRÖDERBERG
Malin Henriksson (L), ordförande i Ystad Sjukhusstyrelse.
Foto: PETER CARLSSON

Det är 25 procents högre risk att föda ett dött barn i Skåne än i Stockholm. Därför har Liberalerna dragit i gång ett arbete för att hitta åtgärder som ändrar på detta, skriver Louise Eklund (L), Camilla Mårtensen (L) och Malin Henriksson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag firar vi internationella kvinnodagen. Mycket är gjort för svensk jämställdhet, men mer är kvar att göra. Ett av de områden vi liberaler ser som speciellt viktigt att prioritera är förlossningsvården.


En vanlig dag i Region Skåne föds det 43 barn. Vi har förlossningskliniker i Malmö, Lund, Ystad, Kristianstad och Helsingborg. Skånsk förlossningsvård håller hög medicinsk standard. Men i vår region, liksom i övriga Sverige, finns utmaningar. Det råder fortsatt brist på barnmorskor och annan vårdpersonal. Belastningen på våra förlossningsmottagningar är bitvis hög. 


Detta skapar oro hos många gravida kvinnor. Kommer jag att få föda på den förlossningsavdelning jag vill? Kommer jag att bli hänvisad till ett annat sjukhus? Kan jag själv få välja om jag vill ha vård hemma eller på sjukhuset efter förlossningen?


För oss liberaler är god mödrahälsovård och förlossningsvård självklara delar av välfärdssamhället. Det handlar i grund och botten om att ta frågor som rör kvinnors hälsa och välbefinnande på allvar. 


Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning. Vi vet från forskningen att om kvinnan känner sig trygg minskar risken för förlossningsskador, depressioner och anknytningsproblem. Liberalernas ambition är att se till att varje födande kvinna i Skåne får den vård hon behöver och kan känna sig trygg före, under och efter sin förlossning.


Redan nu pågår arbetet med att förbättra den skånska förlossningsvården. Tre exempel:


Fler barn ska överleva i magen

Kvinnor som bor i Skåne löper större risk att föda ett dött barn än kvinnor som bor i Stockholm. Enligt en utredning gjord av Socialstyrelsen är risken att föda ett dött barn tjugofem procent högre i Region Skåne än i Stockholm. Därför har Liberalerna nu initierat ett analysarbete för att hitta åtgärder som ändrar på denna obalans och gör så att fler barn kan överleva i magen. Analysen beräknas vara klar under året.


BB hemma

Liberalerna vill öka möjligheten att få vård och hjälp hemma efter förlossningen. Därför testas sedan ett par veckor tillbaka ett pilotprojekt på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Nyblivna föräldrar som bor inom Malmö Stads gränser kan efter förlossningen lämna sjukhuset och i stället få hjälp i hemmet av barnmorskor. Ett team av åtta barnmorskor och tre undersköterskor, med språkkunskaper inom persiska, spanska, engelska och serbokroatiska, står redo att hjälpa de nyförlösta i hemmet. Syftet är att kunna erbjuda en mer familjefokuserad förlossningsvård.


Fler digitala tjänster för gravida

Kartläggningar har visat att tillgången till föräldrautbildningar i regionen är ojämn. Behovet av kunskapsöverföring mellan vården och den gravida är stort och ökande. Region Skånes innovationsbolag, Innovation Skåne, arbetar nu med att ta fram en användarvänlig digital tjänst för gravida i Skåne. I en app ska man kunna lista och boka sig till barnmorskemottagningen, kunna återkoppla från frågeformulär och få individuellt anpassade utbildningar och information.


Dessa exempel är några steg framåt för att förbättra den skånska förlossningsvården. Ska vi kunna ta fler steg behöver vi, till att börja med, ta reda på hur gravida och födande kvinnor upplever den vård de faktiskt får. Nyligen lanserades därför Graviditetsenkäten i Region Skåne. Detta är ett nytt sätt för alla som föder barn i Skåne att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet och förlossning. 


Region Skåne är en av de första regionerna att arbeta med denna typ av kunskapsinhämtning. Det är vi mycket stolta över. Enkäten kommer under hösten 2019 att lanseras nationellt. Underlaget kommer sedan att användas för förbättringar inom mödrahälsovården och förlossningsvården. 


Liberalernas inställning är tydlig: Alla kvinnor i Skåne, oavsett bostadsort, ålder eller andra omständigheter, ska ges goda förutsättningar till en trygg och bra förlossning. Nu är det hög tid att kvinnors hälsa prioriteras i sjukvården. 


Louise Eklund (L) 

Regionråd i Region Skåne


Camilla Mårtensen (L) 

Ordförande i Skånes Universitetssjukhus


Malin Henriksson (L)

Ordförande i Ystad Sjukhusstyrelse (L)