HH-tunneln erbjuder inte godstågskapacitet

Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.
Foto: ANNIKA PERSSON
Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn.
Foto: LOTTA MAGNUSSON/

Hur ska en HH-förbindelse kunna bidra till att hantera ökat godsflöde när det inte går att köra godståg via HH-förbindelsen? Europaspåret Landskrona-Köpenhamn är vad klimatet behöver när gods flyttas från väg till järnväg, skriver Torkild Strandberg (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 25 december kunde man i HD/Sydsvenskan läsa artikeln ”Öresundsbrons kapacitet slår i taket 2035”, om Swecos utredning av Öresundsbrons järnvägskapacitet. Rapporten har gjorts på uppdrag av Region Skåne. Som rubriken avslöjar kommer Öresundsbron om 15 år att bli en flaskhals som begränsar pendlingen, exporten och i slutändan tillväxten i vår region. Öresundsbron måste få avlastning och det är hög tid att ta beslut om att bygga en ny fast Öresundsförbindelse.


Vi vet att godstransporterna kommer att öka när Fehmarn-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland öppnar 2028 och att tågfärjorna blir färre. Ur ett klimatperspektiv är det helt nödvändigt att mer gods transporteras via järnväg, för att minska utsläppen. Persontrafiken förväntas också att öka - både pendlingen inom regionen och fjärrtåg till kontinenten.


Swecos analys är inte överraskande. Däremot är slutsatserna uppseendeväckande. Region Skåne drar nämligen felaktigt slutsatsen att utredningen tydligt pekar på behovet av en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.


Enligt Sweco behövs en tågtunnel Helsingborg-Helsingör för att bland annat hantera ett ökat godsflöde. Hur ska en HH-förbindelse kunna bidra till att hantera ökat godsflöde när det inte går att köra godståg via HH-förbindelsen?


I den pågående statliga utredningen av HH-förbindelsen står det i projektspecifikationen att en tågtunnel enbart är till för persontåg. Anledningen till detta är för det första att Öresund är väldigt djup mellan Helsingborg och Helsingör vilket inte passar för långa och tunga godståg.


Den andra anledningen är att Danmark inte är intresserade av den transportkorridor, ”Ring 5”, på norra Själland som skulle leda godstågen från Helsingör och vidare mot Fehmarn. Kort innan jul lämnades ett beslutsförslag i det danska Folketinget om att annullera markreservationerna till Ring 5, vilket kommer att omöjliggöra att köra godståg från Helsingborg till Helsingör. 


Ett annat viktigt perspektiv, som Sweco beskriver i utredningen, är behovet av en reservförbindelse.


Om Öresundsbron stängs har godstågen ingen alternativ väg över Öresund. Åter anser Region Skåne att HH-förbindelsen är lösningen på problemet. Men en HH-förbindelse kommer aldrig vara en reservförbindelse för gods eftersom godståg inte kan köra på HH-förbindelsen. Det finns flera avgörande frågor som en ny Öresundsförbindelse måste bidra till att lösa.


Godstrafiken över Öresund. Pendlingen inom en stor och växande region. Säkerställandet av svensk industris förmåga till säkra transportvägar för import och export. På ingen av dessa stora framtidsfrågor är HH-förbindelsen svaret. Förbindelsen hanterar inte gods vilket hämmar den nödvändiga överflyttningen av gods från lastbilar till järnväg. Restidsvinsterna med HH-förbindelsen är begränsade och arbetsmarknadsregionen växer därmed inte till sin fulla potential. För svensk industri gör förbindelsen varken till eller från eftersom förmågan att hantera gods saknas.


Det finns alternativ som är bättre för godstransporterna, pendlingen och klimatet. Landskrona stad har de senaste åren utrett en järnvägsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Öresund är relativt grunt mellan Landskrona och Köpenhamn vilket betyder att de långa och tunga godstågen kan köra via denna förbindelse kallad Europaspåret. 


Europaspåret är det enda förslaget på en Öresundsförbindelse som ger ny kapacitet till både gods-, fjärr- och regionaltåg. Europaspåret avlastar Öresundsbron och kan vara den förbindelse som klimatet behöver för att flytta gods från väg till järnväg. Samtidigt minskar restiderna avsevärt – från Helsingborg tar man sig till Köpenhamns centrum på bara 25 minuter. Motsvarande resa via HH-förbindelsen skulle ta 45 minuter.


Europaspåret är lösningen på de problem som Swecos utredning pekar ut. Än så länge har Region Skåne blundat för Europaspåret som alternativ. 2020 blir förhoppningsvis året då fakta får stå i centrum för hur vi hanterar en för vår region avgörande framtidsinvestering.


Torkild Strandberg (L)

Kommunstyrelsens ordförande i Landskrona