Helsingborg är inte jämställt

Vi påstår inte att alla män är förövare, men det går inte att komma ifrån att de som är förövare nästan alltid är män, skriver FemHbg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Camilla Bergvall, FemHbg.
Foto: PRESSBILD
EliSophie Andrée, FemHbg.
Foto: NILS LUNDBERG
Josefine Thorén, FemHbg.
Foto: PRESSBILD
Klara Nilsson, FemHbg.
Foto: PRESSBILD
Jessica Ridell, FemHbg.
Foto: PRESSBILD
Love Hetz, FemHbg.
Foto: ARMIN PENDEK
1 / 7

Helsingborgs makthavare måste prioritera ett aktivt jämlikhetsarbete och det måste genomsyra alla delar av staden. Helsingborg behöver lägga i en ny växel i arbetet för en jämställd stad, skriver representanter för den feministiska organisationen FemHbg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Helsingborg är inte jämställt. Det är ingen åsikt, det är fakta. Låt oss ge några exempel. I september förra året stod 31 kvinnor tysta, med ryggarna vända mot polishuset i Helsingborg, i protest. Samma antal kvinnor som polisen hade antalet anmälningar om sexualbrott att utreda just då. Endast fem procent av dem kommer leda till fällande dom, enligt siffror från Brå. Fem procent. Är det konstigt att kvinnor känner sig rättslösa? Sexualbrott behöver prioriteras och ges resurser för att utredas grundligt.


I november hängde Helsingborgs Kvinnojour upp 722 slipsar på Stortorget. Varje slips symboliserade en manlig förövare bakom våldet mot de kvinnor som sökt stöd och skydd hos dem 2018. Behovet av deras verksamhet ökar, men det kommunala stödet till dem minskar. En sammanställning gjord av länsstyrelsen i Skåne visar att 97 procent av de som misstänktes för sexualbrott i Skåne 2018 är män. 


Vi påstår inte att alla män är förövare, men det går inte att komma ifrån att de som är förövare nästan alltid är män. Det måste synliggöras i arbetet mot det våld som drabbar kvinnor och barn.


Vi har de senaste åren även sett hatbrott mot den judiska församlingen, mot hbtq-organisationer, Pride-arrangemang och feministiska grupper i Helsingborg. Det är angrepp på vår demokratiska rättighet att uttrycka och organisera oss och behöver hanteras därefter. Det får inte viftas bort som skadegörelse eller enskilda händelser, så som både press och stadens makthavare gjort vid upprepade attacker mot Helsingborg Pride. Det är uppenbart att den del av civilsamhället som engagerar sig för kvinnor och minoriteters rättigheter är särskilt utsatta. Det är ett strukturellt problem som behöver adresseras. Högerextrem organisering måste förebyggas och hanteras som ett hot mot demokratin.


Men trygghet är ju också så mycket mer än att inte bli utsatt för brott, inte sällan marginaliseras hat och övergrepp dessutom till den grad att de inte ens får en brottsrubricering. Trygghet handlar om en känsla. Om att känna sig sedd och hörd. Om att kunna ta plats i det offentliga rummet utan att behöva se sig över axeln, till exempel.


I undersökningen Ung Livsstil framkom att 83 procent av unga tjejer i gymnasieålder känner obehag om de är ute i centrala Helsingborg efter klockan sju under helgerna, motsvarande siffra för killarna i samma ålder var 44 procent. Båda siffror är på tok för höga, men vi ser att det finns stora skillnader som beror på könsidentitet. De förebyggande åtgärderna måste ta hänsyn till detta, annars skapar vi en ojämlik stad där vissa människor får större tillgång till våra allmänna utrymmen. Vi föreslår bland annat att det ska införas ett jämlikhetsperspektiv på trygghetsarbetet, så att åtgärderna för att skapa en trygg stad inte bara gynnar en del av stadens befolkning.


Helsingborg är inte jämställt. Det är ingen åsikt, det är fakta. Det visar siffrorna ovan, som bara är några exempel. Våra liv och vår möjlighet att ta plats i Helsingborg ser olika ut beroende på livssituation. För att förstå och förändra ojämställdhet och otrygghet behöver vi göra feministiska, strukturella analyser av hur samhället ser ut, där vi tittar på vilka grupper som har makt och företräde och vilka grupper som förpassas till marginalerna. Det räcker inte att göra enskilda symboliska insatser i form av övervakningskameror och belysning. Samhället behöver förändras i grunden och vi kan börja här i Helsingborg.


Vi demonstrerar därför den åttonde mars, på internationella kvinnodagen, för att vi kräver förändring. Vi vill att Helsingborg ska vara en stad där alla får plats och kan känna sig trygga. Helsingborgs makthavare måste prioritera ett aktivt jämlikhetsarbete och det måste genomsyra alla delar av staden. 


Vi välkomnar alla som delar den visionen att gå med oss på söndag klockan tre, med start på Sankt Jörgens plats. Vi avslutar utanför Rådhuset för att visa att makthavarna i Helsingborg behöver lägga i en ny växel i arbetet för en jämställd stad där alla får plats.


Camilla Bergvall

EliSophie Andrée

Josefine Thorén

Klara Nilsson

Jessica Ridell

Love Hetz

FemHbg