Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hellre höjd skatt än sänkt välfärd

Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd i Malmö. Foto: PRESSBILD
Anders Skans (V), gruppledare i Malmö fullmäktige, Foto: OLOF HOLMGREN

För att kunna ha en bra välfärd i Malmö vill vi i Vänsterpartiet därför höja skatten med 1 krona och 30 öre. Det ger 845 miljoner mer till vår gemensamma välfärd, skriver Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) inför torsdagens budgetfullmäktige i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Vi lever i en osäker politisk tid. I skrivande stund vet vi inte efter höstens val hur regeringen kommer att se ut. Det vi vet är att det blir en högerbudget som kommer att ligga till grund för statens finanser det kommande året. Staten kommer därmed inte att bidra till en utveckling av vår gemensamma välfärd eller satsa på sociala reformer. Nu måste Malmö göra ett val!

 

Vi ser hur våra skolor, vår äldrevård och vår socialtjänst är gravt underfinansierade. Åtgärdsplaner, nedskärningar och försämringar i kvalitet är vardagsmat i Malmö. Det beror främst på de stora skattesänkningar som skett på nationell nivå, som minskat skattemedlen till välfärden och urholkat kommunernas budgetar. Malmö Stads budget har varit på svältgränsen i flera år. Vänsterpartiet i Malmö kräver en nysatsning.

 

Vi får inte den nödvändiga vänsterregering som skulle kunna göra om den statliga ekonomiska politiken för att bygga ut välfärden. En statlig progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte regering och riksdag vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt. Det handlar om politisk vilja: Vi kan välja att se på medan välfärden krackelerar, eller agera och göra någonting åt det. 

 

Vi ser med oro på de konsekvenser nedskärningar, ytterligare privatiseringar och ökad segregation innebär för vårt gemensamma samhälle. För att kunna ha en bra välfärd i Malmö vill vi i Vänsterpartiet därför höja skatten med 1 krona och 30 öre. Det ger 845 miljoner mer till vår gemensamma välfärd.

 

En skattehöjning skulle säkra alla barns rätt till en likvärdig skolgång och meningsfull fritid, för att våra äldre ska få en bra och värdig omsorg och för att socialtjänsten ska kunna utföra sitt uppdrag. Vi vill se en bättre arbetssituation för alla anställda i Malmö Stad. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, slopade delade turer och satsningar på bristyrkesutbildningar med jobbgaranti är absoluta krav för att göra Malmö till en attraktiv och bra arbetsgivare - men också för att säkra kvaliteten på Malmöbornas service. Redan som liten har du rätt att mötas med respekt och förståelse för din livssituation och det bemötandet ska sedan följa dig genom livet. Varje Malmöbo ska ha möjlighet att påverka sin egen situation, sin arbetsplats och vårt gemensamma samhälle. Så bygger vi en stad som håller ihop.

 

Vi vill se ett stopp för privatiseringar och i stället återkommunalisera verksamheter, som till exempel vårdboenden, städning och vinstdrivna skolor. Våra skattepengar ska inte gå till riskkapitalisters vinster och skatteparadis, de ska tillbaka till Malmöborna. Att sälja ut tillgångar och göra nedskärningar i välfärden är högerpolitik som utarmar vår gemensamma välfärd. När välfärden blir sämre söker sig de som har möjlighet till privata alternativ. På så sätt förstörs förutsättningarna för ett välfärdssamhälle. Vi vill gå en annan väg. Vi vet att det går att skapa ett samhälle för alla. 

 

Vi vill se ett stopp för bostadssegregationen i Malmö, vi måste börja bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i! Vi vill inrätta ett kommunalt byggbolag för att på riktigt bygga bort bostadsbristen och skapa nya jobb. I flera år har ledningen sålt ut Malmöbornas mark och sedan använt vinsterna i driften. Det är en ohållbar ekonomisk politik, att sälja ut tillgångar är långsiktigt olönsamt - det är som att sälja spisen för att gå på restaurang.

 

Det finns mycket att förändra i Malmö. Sveriges fattigaste barn bor i vår stad. På många håll har staden blivit tryggare samtidigt som skjutningar ökar i andra delar, medellivslängden varierar kraftigt mellan västra och östra Malmö. Det löser vi inte genom ökad kontroll och repression eller genom nedskärningar. Vi löser det genom en fungerande välfärd som skapar förutsättningar för varje människas rätt till frihet. För att bygga en hållbar framtid för oss i Malmö krävs politiker som tar ansvar och vill förändra. Det är därför Vänsterpartiet i Malmö lägger ett budgetförslag på torsdagens kommunfullmäktige som bygger ut välfärden.

 

Emma-Lina Johansson (V)

Oppositionskommunalråd i Malmö

 

Anders Skans (V)

Gruppledare i Malmö fullmäktige