Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Har inte alliansen läst M-KD-budgeten?

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd i Skåne och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: PRESSBILD

Det är med viss förvåning jag läser att alliansen i Region Skåne menar att det inte finns något statsbidrag för cancervård, skriver Anna-Lena Hogerud (S) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I en artikel på Kvällsposten Debatt konstaterar fyra politiker från Region Skånes borgerliga styre att tonen i den politiska debatten ibland är hård. Att politiker bör sträva efter att hålla sig till fakta och att lögner inte hjälper Skånes cancerpatienter. Jag kan utan bekymmer instämma i det. De kan kalla vår politik och oss för vad de vill. Det ändrar inte att vi tycker att pengar som ska gå till att utveckla cancervården också ska göra det. För det är det detta handlar om. 

 

 

Det är med viss förvåning jag läser att de menar att det inte finns något statsbidrag för cancervård och att man inte kan använda pengar som inte finns. Det har sedan 2015 funnits ett riktat statsbidrag om totalt 500 miljoner för att utveckla cancervården. Det stämmer att denna satsning var tänkt att sluta 2018. Men så blev det inte. I regeringens övergångsbudget för 2019 förlängdes satsningen ett år. Den finns också med i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation. Den budgetreservation som beslutades i riksdagen. 

 

Det framgår av Socialutskottets betänkande (2018/19:SoU1) att ”500 000 000 kronor per år avsätts för att arbetet inom RCC fullföljs och för ny uppdaterad nationell cancerstrategi.” Det antogs strax innan jul. För den som vill kan det hittas på riksdagens hemsida. Så sent som förra veckan bekräftades också detta under riksdagens frågestund när socialminister Lena Hallengren (S) svarar på en fråga från en moderat riksdagsledamot. I svaret framgår klart och tydligt att det ”avsätts 500 miljoner kronor per år till cancervården för 2019 och framåt.” Det borde räcka för att konstatera att pengarna finns. 

 

Skånes andel av dessa 500 miljoner har tidigare varit 55 miljoner och det är rimligt att utgå från att det kommer fortsätta vara så. Men det borgerliga styret avsätter bara 20 av dem till cancervården. Det är beklagligt. Vi har dessutom tidigare beslutat om att prioritera cancervården oavsett eventuella statsbidrag. Nu tas över hälften bort, samtidigt som de lägger 75 miljoner på ökade anslag till specialistvårdvalen, utöver full uppräkning. Det tycker vi är en olycklig prioritering. Det handlar inte om att använda patienter som slagträn i en debatt. Det handlar om att cancersjuka ska få bästa möjliga vård. Därför vill vi att även de övriga 35 miljonerna som är avsedda för cancervård ska användas till cancervård. 

 

Anna-Lena Hogerud (S)

Regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden