Hamnarna tål två fack

Eskil Rönér, ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet.
Foto: HANNA RONER

Hittills står fackföreningens strejker för en knapp sjundedel av de totala konflikttimmarna, skriver Hamnarbetarförbundets ordförande Eskil Rönér i en replik till Transportföretagens Mattias Dahl.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Att flera fackförbund tecknar kollektivavtal på samma område är vanligt förekommande på svensk arbetsmarknad. Lärare, journalister och brandmän är exempel på yrkesgrupper som väljer att organisera sig i olika fack. 

Varken lagen eller den svenska modellen utgör några hinder för det. Det ovanliga med hamnarna är inte att det finns två fackförbund, utan att arbetsgivarna inte sett till att teckna de kollektivavtal som krävs för att säkra heltäckande fredsplikt.Mattias Dahl hävdar i sin artikel på Kvällsposten Debatt att Hamnarbetarförbundet erbjudits exakt det vi vill ha – ett likalydande kollektivavtal som det Sveriges Hamnar redan tecknar med Transportarbetarförbundet. Det stämmer inte. Sveriges Hamnar kräver nämligen en bilaga till avtalet där vi på förhand skulle avsäga oss möjligheten att förhandla för våra medlemmar och möjligheten att pröva avtalsbrott i Arbetsdomstolen. Rättigheter som normalt följer med ett kollektivavtal. Hamnarbetarförbundet är majoritetsorganisation i många av landets hamnar, självklart behöver vi kunna företräda våra medlemmar i förhandlingar om arbetstider och andra lokala uppgörelser. Helst gör vi det sida vid sida med Transportarbetarförbundet. Dahl vet att det är möjligt – det har ju varit praxis i hamnvardagen under decennier.


Hamnarbetarförbundets likalydande kollektivavtal skulle bli ett så kallat andrahandsavtal. Det är vi medvetna om. Nyligen föreslog vi följande skrivning till avtalet, som Sveriges Hamnar omedelbart avvisade: ”Parterna träffar kollektivavtal med innehåll enligt vid tidpunkt för detta avtals slutande gällande villkor i avtalet mellan Svenska Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar (Hamn- och Stuveriavtalet) med i detta avtal angivna villkor. Avtalet med bilagor garanterar Svenska Hamnarbetarförbundet samma förmåner och villkor som enligt detta avtal tillkommer Svenska Transportarbetarförbundet och dess medlemmar, dock med de avvikelser som enligt praxis följer av att avtalet är ett så kallat andraavtal. Detta avtal har samma giltighetstid och uppsägningsbestämmelser som Hamn- och Stuveriavtalet.


Hittills står fackföreningens strejker för en knapp sjundedel av de totala konflikttimmarna. Resten är alltså arbetsgivarnas lockout. Er bilaga inskränker våra rättigheter utöver gällande rättspraxis. Släpp den och teckna ett vanligt avtal i stället så att vi kan bygga upp ett långsiktigt samarbete i hamnarna. Den svenska modellen kommer inte att kollapsa för det.


Eskil Rönér

Ordförande Svenska Hamnarbetarförbundet