Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gräv inte djupa hål i Malmös ekonomi

Malmö har saknat en god ekonomisk hushållning under många år, skriver Charlotte Bossen (C).
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Charlotte Bossen (C), gruppledare i Malmö kommunfullmäktige.
Foto: PRESSBILD

När S och L nu föreslår kostnadshöjande åtgärder i Malmös driftsbudget sätts staden i en rävsax. Kommunen kan om några år tvingas till skattehöjningar eller nedskärningar. Förslaget är inte bara djupt ansvarslöst utan också omdömeslöst. I stället behöver Malmö kraftfulla reformer så att näringslivet kan skapa nya och fler jobb, skriver Charlotte Bossen (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Malmö är en fantastisk stad med fantastiska förutsättningar att utvecklas innovativt, grönt och hållbart. Med innovativa företag, lärosäten och nytänkande stadsdelar finns oändliga möjligheter till forskning och utveckling och en blomstrande arbetsmarknad. Förutsättningar som i dag inte tillvaratas. 

Malmö stad kommer sakna över 400 miljoner kronor nästa år. Det var en allvarlig Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och en bekymrad Roko Kursar (L) i som i måndags mötte pressen i stadshuset. Mindre allvarliga och bekymrade verkade kommunledningen när de sedan presenterade den styrande minoritetens förslag till budget. 

Där föreslår de att Malmö stad ska nalla hela 320 miljoner från den reserv som byggts upp genom flera års markaffärer. Förslaget är inte bara djupt ansvarslöst utan också omdömeslöst. En resultatutjämningsreserv är till för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur och för att en kommun ska kunna ha god ekonomisk hushållning. En god ekonomisk hushållning har Malmö stad saknat under många år. 

Hålet i stadens plånbok kommer knappast som någon överraskning för den styrande minoriteten. Malmö har länge brottats med höga arbetslöshetssiffror, låga skolresultat och ett sjunkande företagsklimat. Utanförskapet i kombination med en bristande resurshushållning har gjort att staden år efter år behövt förlita sig på markförsäljning och höga statsbidrag för att få ekonomin att gå ihop.

I kölvattnet av corona-pandemin har utanförskapet blivit ännu djupare. Arbetslösheten ligger nu på rekordhöga 16 procent. Att var sjätte vuxen Malmöbo är enligt Näringslivets ekonomifakta bidragsförsörjd har grävt stora hål i stadens finanser. Både i form av uteblivna skatteintäkter och skenande kostnader för försörjningsstöd. 

Centerpartiet har under lång tid efterlyst en ny politik i Malmö. Ska vi komma till rätta med utanförskapet och finanserna i staden behöver fler Malmöbor ha ett jobb att gå till. Då krävs kraftfulla politiska reformer som gör att näringslivet kan växa. Reformer som gör att fler barn ser sina föräldrar gå till ett jobb och att fler människor ges möjlighet att bidra till och vara en del av samhället. Vi har vid upprepade tillfällen lagt förslag på detta, förslag som reflexmässigt röstats ned av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Det glädjande i kråksången är att Socialdemokraterna och Liberalerna nu säger sig vilja minska utgifterna för försörjningsstöd. Det vill de bland annat göra genom att minska bidragsfusket, något de varit starka motståndare till under lång tid trots skarp kritik från bland annat Centerpartiet. Men förutom att inrätta 1 500 kommunala låtsasjobb, ekar de konkreta och långsiktiga förslagen på hur de ska stärka näringslivet, skolorna och stadens finanser tomma.

När Socialdemokraterna nu föreslår kostnadshöjande åtgärder i driftsbudgeten utan konkreta långsiktiga åtgärder sätter de staden i en rävsax. När konjunkturen vänder kommer de inte ha möjlighet att använda sig av resultatutjämningsreserven. Det betyder att stadens verksamheter kan tvingas till stora skattehöjningar eller nedskärningar om några år.

Centerpartiet vill ha ett levande Malmö även efter att coronakrisen är över. Men att nalla stora belopp från stadens sparade pengar är inte rätt väg att gå. I stället behöver Socialdemokraterna och Liberalerna presentera kraftfulla åtgärder för hur vi kan stärka våra företag, hur stadens 27 000 arbetslösa får ett jobb att gå till och på hur fler billiga bostäder kan byggas. 

Centerpartiet är övertygat om att dessa åtgärder går att genomföra utan att gräva djupa hål i stadens ekonomi. Men då krävs politiker som är villiga att omvärdera arbetssätt, följa upp kostnader löpande och som sätter konkreta mål. Tyvärr tycks varken Socialdemokraterna eller Liberalerna mogna för en sådan uppgift. Det är ytterst beklagligt. Malmö förtjänar betydligt bättre. 


Charlotte Bossen (C)

Gruppledare i Malmö kommunfullmäktige