Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gör upp med laga och lappa-politiken

Sebastian Merlöv (S), ordförande Lomma Arbetarekommun. Foto: PRESSBILD

Vi måste ta misstron som breder ut sig på allvar. Våra kommunala organisationer måste svara upp mot de förväntningar invånarna har. I Lomma tänker Socialdemokraterna arbeta för att finna ett nytt sätt att arbeta för invånarna, skriver Sebastian Merlöv, ordförande i Lomma arbetarekommun.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Lomma har varit en kommun som länge haft en homogen uppställning partier med moderater i egen majoritet. Dessa har under senaste valen backat bakåt och i takt med förlorade röster så har missnöjespartier nu fått cirka 25 procent av Lommas röster. På andra ställen i Skåne har man liknande situation. Skälet till att dessa partier just nu växer är den misstro som breder ut sig att nuvarande politiker inte verkar vara så intresserade av att arbeta för sina medborgare. 

 

Många upplever också att när man har kontakt med representanter för kommunen eller olika myndigheter så verkar inte dessa alltid ha medborgarens bästa för ögonen. Extrema exempel på när detta fungerar dåligt på nationellt plan är till exempel LSS eller asylhanteringen där politiker måste stifta lagar för att kompensera att en viktig samhällsfunktion inte fungerar som den ska.

 

I Lomma beror exempelvis missnöjet på att vi politiker och högre tjänstemän inte har varit bättre på att utveckla båda kommundelarna men också hur man generellt upplever att det är trögt i kontakten gentemot kommunens olika funktioner. 

 

I alltför många kommuner där det inte skapas en tydlig politisk majoritet hamnar man i ett taktiskt politiskt spel där olik partiet försöker skapa olika allianser. Som representant för det största oppositionspartiet i kommunen skulle jag snabbt kunna söka en förutsättning för maktövertagande med väldigt liten marginal. Detta hade lett till politisk instabilitet och sannolikt begränsade förbättringar för kommunens invånare. Men sådant agerande är varken ansvarfullt eller något som Lomma eller Sverige behöver 2018. 

 

I Lomma kommer jag att arbeta för att vi ska välja en annan politisk väg framåt och jag ser de kommande fyra åren som en möjlighet i att skapa en ny plattform för hur Lomma ska fungera för sina medborgare. Det finns två spår som man då borde arbeta utifrån:

 

• Modernisera kommunens arbetssätt generellt. Vi har haft samma struktur och övergripande arbetssätt i flera decennier. Det är tydligt att medborgarna inte upplever att dessa funktioner finns till där för dem på det sätt de önskar. Här krävs en inspiration att ändra kulturen som till exempel Jan Carlsson gjorde med SAS men också att utvärdera nya sätt att få ut så mycket effekt till medborgaren som möjligt. Med till exempel modellen ”Agile Government” och liknande moderna arbetssätt skapar man medarbetare som naturligt känner ansvar och stolthet för sina insatser. För det krävs ett iterativt samarbete mellan politiker och förvaltningar.

 

• Lös viktiga politiska frågor tillsammans med andra. Genom samarbete med alla andra partier som har demokratiska grundvärderingar, identifiera gemensamma problem som man vill åtgärda så kan man hitta bra lösningar tillsammans om man släpper på prestigen. Olika partier har områden där man har bättre politiska förslag än andra. I slutändan är det inte vilket förslag som vinner utan vilken effekt det får för Lommas invånare.

 

Kanske finns en förutsättning för en ”Lomma-modell” som kan tjäna som inspiration för andra delar av Skåne och Sverige där man nu har en liknande situation? Att använda de kommande åren till att renovera både våra samhällsfunktioner och vårt förtroende för väljarna. Skulle det till och med kunna inspirera pågående försök till regeringsbildning?

 

Efter fyra år av gemensam ”renovering” av vårt samhälle skulle man kunna gå ut i nästa val med tydliga ideologiska alternativ om hur vi i Lomma eller i Sverige kan möta framtiden. Inte som nu, att på ett reaktivt sätt fortsätta tvingas lappa ihop de områden som fortsätter att inte fungera som medborgarna vill.

 

Vi kan i denna oklara parlamentariska situation välja att fortsätta i samma rundgång som nu, eller ta ett angreppsätt i politiken som kan bli historiskt. Mitt val är enkelt, jag vill helst vara med och skapa historia. 

 

Sebastian Merlöv (S)

Ordförande Lomma Arbetarekommun

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!