Gör upp med bidragssamhället

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT NYHETSBYRÅN

Människor måste känna att de bidrar och är behövda på en arbetsplats, skriver Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. Så är det inte i dag. En ny studie från det statliga organet ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) visar exempel där barnfamiljer får sänkt inkomst om en person kommer i arbete, även vid en bruttolön om 20 000 kronor per månad. Det är helt orimligt.


Nu krävs en ny politisk inriktning. Det krävs en stor reform av bidragssystemen där samhället ska ha högre förväntningar på egenförsörjning. Inte minst i en tid av stor invandring är det särskilt viktigt att de nya svenskarna möts av budskapet att man måste ta ansvar för sin försörjning och att arbeta lönar sig bättre än bidrag.


Trots att vi är på toppen av högkonjunkturen är behovet av försörjningsstöd fortfarande högt, sedan 2011 har det stabiliserats kring 270 000 vuxna. Det motsvarar nästan hela Malmös befolkning. Många fastnar i passivt bidragsberoende år efter år.


Skåne sticker dessvärre ut i sammanhanget. Nya siffror visar att arbetslösheten i regionen är högt över rikssnittet och sysselsättningsgraden den lägsta i hela landet. I Skåne är klyftan mellan den som har ett jobb och den som står utanför mycket tydlig. När var tionde familj i Malmö tar emot socialbidrag betyder det inte bara att det kostar Malmös skattebetalare omkring en miljard kronor om året, utan att jobbklyftan också växer.  


Denna utveckling är mycket oroande. När människor vaknar på morgonen och inte är behövda på en arbetsplats försvinner värdigheten. När barn inte ser sina föräldrar gå till ett arbete ser barnen heller inte kopplingen mellan att man arbetar och att det finns mat på bordet. När det växer fram en mentalitet och kultur där bidrag är det normala skapas en grogrund för parallellsamhällen och kriminella gäng.


Här är tre förslag för att bryta bidragsberoendet:


Sänkt skatt för den som går från socialbidrag till arbete. Det måste löna sig att arbeta i förhållande till att få bidrag. Så är det inte i dag. Försörjningsstödet är en fattigdomsfälla genom att hela inkomstökningen vid arbete ibland försvinner när försörjningsstödet trappas ned lika mycket. När ett barns sommarjobb kan resultera i minskat försörjningsstöd till föräldern sänder det ytterst märkliga signaler. Liberalerna föreslår därför en skattesänkning för den som lämnar försörjningsstöd för arbete. Vi vill att det införs en princip om hälften kvar för den som lämnar bidragsberoende för arbete. På så sätt lönar det sig att gå från bidrag till arbete och att det också lönar sig att arbeta deltid och ta ett extrajobb.


Gör det obligatoriskt för kommunerna att sätta ned försörjningsstödet om bidragstagaren inte söker arbete. Samhället ska ha högre förväntningar på egenförsörjning. Det är att visa tilltro till människans förmåga. Därför är det viktigt att bidraget kopplas till aktivitet. Kommuner ska ställa en motprestation i form av att läsa SFI eller utföra en praktik för att erhålla försörjningsstöd för den som kan arbeta. Om en bidragsmottagare aktivt förlänger arbetslösheten genom att exempelvis tacka nej till erbjudet arbete eller uppenbarligen bidra till att en anställning inte blir av, då ska försörjningsstödet sänkas. Alla kan inte leva på bidrag, men alla kan bidra med något.


Inför ett bidragstak. Det måste alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. Därför är det viktigt att inte bidragsnivåerna blir för höga. Ett exempel är att ju högre boendekostnad bidragstagaren får ersättning för, ju högre måste arbetsinkomsten vara för att det ska löna sig att arbeta. Denna norm bör stramas upp så att kommunerna i stället ger en lägre boendeersättning än i dag.


De allra flesta vill ha ett jobb och stå på egna ben. Därför krävs en omfattande reform av våra bidragssystem som inte straffar arbete. Signalen från samhället ska vara mycket tydlig: Bidrag ska aldrig ses som ett bättre eller fullgott alternativ till att försörja sig själv. Det ska alltid löna sig att arbeta i stället för att leva på bidrag. Nu är det dags att göra upp med bidragssamhället. De människor som kan, ska bidra i stället för att få bidrag.


Mats Persson (L)

Riksdagsledamot från Lund

Ekonomisk-politisk talesperson