Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gör om och gör rätt med cancerpengarna

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Foto: JENS OHLSSON
Regionhuset i Kristianstad. Foto: RICKARD NILSSON

Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan fått 55 miljoner för att utveckla cancervården. Men alliansstyret har valt att ta 35 av dem och använda till annat, skriver Anna-Lena Hogerud (S) i en replik.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 7 mars föreslog vi socialdemokrater att hela det statsbidrag som Region Skåne tar emot för att utveckla cancervården ska gå till just cancervården. Det borgerliga styret svarade genom att hävda att statsbidraget inte fanns och kalla oss lögnare. Sedan verkar även de ha kommit fram till att pengarna finns. Det är ett steg i rätt riktning.

 

 

Nu återstår bara att göra om och göra rätt så att hela beloppet kommer den skånska cancervården till del. Men då framför de i stället att fördelningen av statsbidraget – som nu alltså finns – inte är färdigförhandlad i SKL än. Då går det väl ändå inte att ta med pengarna i budgeten? Svaret är att jo, det går. Och det är också redan gjort. 

 

 

Det här statsbidraget betalas nämligen inte ut direkt till hälso- och sjukvårdsnämnden, utan nämnden får pengarna i förskott genom regionfullmäktiges budget. De 55 miljonerna ligger därmed i nämndens ekonomiska rambudget. Precis som det gjort varje år sedan 2015 års budget. Inget beslut har fattats om att ändra på det. Därför finns finansieringen kvar också 2019. 

 

 

Kort sagt: Nämnden har redan fått 55 miljoner för att utveckla cancervården. Men styret har valt att ta 35 av dem och använda till annat. Vi vill i stället använda de pengarna till cancervård.

 

Nu väljer alliansen i stället att börja prata om vår inställning till vårdval. Det stämmer att vi är kritiska mot specialistvårdvalen, framför allt för att de riskerar att bli väldigt dyra och därmed äta upp det ekonomiska utrymmet för patienter som egentligen har större behov av vård. Vilket alltså är precis vad som har hänt här. I budgeten för 2019 prioriterar styret att ge vårdvalen 75 miljoner extra utöver uppräkning. Därför har de, bland annat, inte råd att ge cancervården de 35 miljoner som saknas.

 

Och nu var det ju cancervården det handlade om. År 2015 påbörjade vi i det dåvarande rödgröna styret arbetet med att reformera skånsk cancervård i grunden, framför att genom införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF). De leder till kortare väntetider och räddar liv. För oss socialdemokrater är det arbetet prioriterat. Det var det för de borgerliga partierna också, så sent som i maj 2018. Då kom vi överens om att fortsätta satsningen på att utveckla cancervården. Oavsett om det skulle komma mer statsbidrag eller inte. Jag kan bara beklaga att de nu ändrat sig.

 

Anna-Lena Hogerud (S)

Regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden