Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Gör Nyhamnen helt bilfritt

Planeringen för Nyhamnen i Malmö kan inte utgå från bilisternas behov, utan måste bygga på samhällets och invånarnas bästa, skriver Tobias Petersson (V) och Gunilla Ryd (V).Foto: MANDAWORKS/MALMÖ STAD
Tobias Petersson (V), ledamot Miljönämnden Malmö.Foto: PRESSBILD
Gunilla Ryd (V), fullmäktigeledamot och ersättare Miljönämnden Malmö.Foto: OLOF HOLMGREN

Malmös omvandling från industristad till en modern stad har gått hand i hand med en globalt växande insikt om att städer måste utvecklas. Malmös framtida framsida kan inte byggas för gårdagens bilism som riktmärke, skriver Tobias Petersson (V) och Gunilla Ryd (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu planeras utbyggnaden av Malmös nya centrum, Nyhamnen varmed stadens centrala area kommer att nästan fördubblas. Detta får inte styras av gårdagens transportmedel utan Nyhamnen ska bli den framtidsstadsdel den skulle kunna bli: framtidens bilfria centrum.

 

Klimatforskarna, liksom Klimatpolitiska rådet, är tydliga med att det behövs en omfattande samhällsomställning för att stoppa vår negativa klimatpåverkan. Utan en sådan omställning kan vi inte uppnå Paris-avtalets åtaganden och stärka möjligheterna att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Enligt den nya klimatlagen måste vårt fossilbränsle beroende minska med minst 70 procent till 2030. Ett av våra största hinder är trafiken som står för en tredjedel av utsläppen. Vi måste därför bygga en klimatsmart infrastruktur!

 

Den urbana planeringen har stor betydelse för vår framtida utveckling då utsläppen tenderar att öka när städer växer och förtätas. Malmös omvandling från industristad till en modern stad har gått hand i hand med en globalt växande insikt om att städer måste utvecklas och växa ekologiskt hållbart. Malmö har vågat gå före och rönt stort intresse internationellt. 

 

Den som besökte staden för 20, 30 år sedan känner inte längre igen sig. När vi nu ska bygga ut Nyhamnen, som ska vara klar om 30 år, måste vi åter gå i bräschen för att bryta ny mark som Malmös stadsbyggnadsdirektör har utryckt det. Vi kan inte låsa in oss i vårt nuvarande trafiksystem utan vi behöver ett nytänkande i alla led. Detta kräver framför allt politiska beslut. Planeringen kan inte utgå från bilisternas behov, utan måste bygga på samhällets och invånarnas bästa. Varför kan vi då inte, som flera remissinstanser föreslagit, göra hela stadsdelen helt bilfri?

 

Den fossilfria bilen har också en baksida även om den kan bidra till en minskad klimatpåverkan. Den kräver samma yta som dagens bilar som i genomsnitt står stilla 95 procent av sin livstid och transporterar färre än 2 personer per bil. Däck och vägslitage har också en negativ inverkan på luftkvaliteten genom att mikropartiklar frigörs. Det medför allvarliga hälsoeffekter för stadens invånare i form av förtida dödsfall, demens och havandeskapsförgiftning samt barn som drabbas av astma och luftrörskatarrer. 

 

En minskad fordonsflotta är bästa vägen fram till bättre luftkvalitet i Malmö, då trafiken är en av de främsta källorna till både luft- och bullerföroreningar. Samhällskostnader på flera hundra miljoner skulle då kunna omfördelas. 

 

En tät, blandad stadsdel där rika, fattiga, äldre, unga och barnfamiljer ska bo rimmar illa med de två planerade genomgående huvudgatorna i Nyhamnen. De öppnar snarare upp för stora trafikflöden, en tendens som skulle förstärkas om vi fortsätter att bygga ut vägnätet! En bilfri stadsdel skulle däremot ge utrymme till parker, lekplatser och föreskrivna utemiljöer i skolor och förskolor. 

 

Malmös framtida centrum måste byggas med medborgarnas livskvalitet i fokus och inte, som den styrande koalitionen med Socialdemokraterna och Liberalerna föreslår, med gårdagens bilism som riktmärke.

 

Vänsterpartiet ser inga problem med framtidens Nyhamn utan bilar om de rätta förutsättningarna ges. Exempelvis om pendlarparkeringar vid Malmö Centralstation och Västkustvägen kopplas ihop med ett lokalt spårburet shuttle-system och cykeltrafik. Och om det finns tillräckligt med plats för cyklar och fotgängare i kombination med en utbyggnad av stadens egna hyrcykelsystem.

 

En god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft är ett mål vi måste uppnå snarast! Malmö Stad gör mycket och har ambitiösa miljömål, men minskade utsläpp är ett av de mål som inte kommer att uppnås. Låt därför Nyhamnen bli ett flaggskepp för den omställning och det nytänkande som en hållbar stad kräver. 

 

I Malmö är det löjligt nära till det mesta, så låt oss planera för en bilfri framtid. Det skulle inte bara gynna stadens invånare utan också uppmärksammas utanför stadens gränser.

 

Tobias Petersson (V)

Ledamot Miljönämnden Malmö

 

Gunilla Ryd (V) 

Fullmäktigeledamot och ersättare Miljönämnden Malmö