Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Gör Möllan till ett superkvarter

Miljöpartiet vill att Möllan ska befrias från hetsig biltrafik. Vi vill stoppa genomfartstrafiken innanför Amiralsgatan, Nobelvägen, Spårvägsgatan och Bergsgatan, skriver Stefana Hoti (Mp) och Mohamed Yassin (Mp).
Foto: SHUTTERSTOCK
Stefana Hoti Partiföreträdare i Malmö (Mp)
Foto: MP MALMÖ
Mohamed Yassin Ledamot i Malmö kommunfullmäktige (Mp)
Foto: PRESSBILD

Malmöbornas vardagsrum Möllan ska inte vara en plats för droghandel, vansinneskörningar och slavanställningar på krogar. Vi vill att Möllan ska befrias från hetsig biltrafik, skriver Stefana Hoti (Mp) och Mohamed Yassin (Mp) i Malmö.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Vi är många som har Möllan i Malmö som ett extra vardagsrum. Det är dit vi går för att träffa vänner, äta och leka med barnen i Folkets park. Stadsdelen är också hem åt tusentals Malmöbor. Samtidigt är otryggheten stor och många barn växer upp utan framtidstro. Vi i Miljöpartiet vill bryta den utvecklingen. Malmöbornas vardagsrum ska inte vara en plats för droghandel, vansinneskörningar och krögare som tvingar sina anställda att jobba under slavliknande förhållanden. Vi vill göra Möllan till ett superkvarter.

Modellen för superkvarter kommer från Barcelona i Spanien. Där krympte invånarnas utrymme i staden bit för bit. I stället växte antalet parkeringsplatser och körfält, bullret och avgaserna. För att ge tillbaka stadsrummet till invånarna har hela kvarter stängts av för genomfartstrafik. Stadslivet har fått ny energi, kvarteren har blivit grönare och tempot lugnare.

Vi vill att Möllan ska befrias från hetsig biltrafik. Vi vill stoppa genomfartstrafiken innanför Amiralsgatan, Nobelvägen, Spårvägsgatan och Bergsgatan. Alla är välkomna, men till fots eller med cykel. De som bor i stadsdelen ska självklart kunna fortsätta att använda och parkera bilen i området, färdtjänsten ska rulla som vanligt och varuleveranser kan köra in och ut. Men en kraftigt minskad biltrafik skulle ge kvarteren tillbaka till de boende och besökare. Det skulle vara bra för hälsan, särskilt för barnen som är extra känsliga för buller och avgaser. Barns rörelsefrihet har också begränsats kraftigt de senaste årtiondena, till stor del på grund av den ökade trafiken. Ju mindre trafik i deras närhet, desto bättre.

Vi vill plantera fler träd, bryta upp asfalt för att skapa fler gröna ytor och göra det enklare att gå och cykla. Det gör Möllan mer inbjudande att röra sig, leka och umgås i. Det innebär en större vuxennärvaro och mer umgänge på gator och torg, vilket är positivt för tryggheten. Ett stopp för genomfartstrafik försvårar också för den bilburna droghandeln.

Mer människor i rörelse, lugnare tempo och större utrymme för uteserveringar är också bra nyheter för alla butiker, restauranger och kaféer. Samtidigt måste företagen jobba med justa villkor. Oseriösa företagare som fuskar och behandlar sina anställda som slavar har ingen plats på Möllan. Arbetet med att få bukt med den svarta ekonomin ska fortsätta, till exempel genom att kontrollera tillstånd och livsmedelshygien.

Stopp för genomfartstrafik kommer inte ensamt att lösa Möllans utmaningar. Därför vill vi utveckla superkvartersmodellen till att även omfatta satsningar på samverkan, sociala insatser och lokaldemokrati. När de goda krafterna i en stadsdel går ihop så kan läget bli bättre på ganska kort tid.

Sofielund är ett jättebra exempel. Där jobbar fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag och föreningar tillsammans med Malmö stad för att öka tryggheten. Ett sådant projekt har nu även startats på Möllevången. Miljöpartiet vill bredda det arbetet. Vi vill öka stödet till föräldrar som behöver hjälp i sin föräldraroll. Ingen ska tvingas se sina barn vara på väg åt fel håll utan att få samhällets stöd. Vi vill också underlätta för mammor och pappor så att de kan träffas och stötta varandra. De ser vad som är på gång och kan flagga för staden och polisen när det uppstår problem.

Många unga Malmöbor har ett stort engagemang och bra idéer kring vad som kan lyfta deras områden. Därför vill vi ge unga större inflytande, bland annat genom att få fart på Malmös ungdomsråd. Men invånarna måste få mer att säga till om, oavsett ålder. Vi vill se fler lokala medborgardialoger, särskilt kring sociala frågor. De boende måste vara med och sätta agendan, inte bara politikerna. Det är de som känner sitt område bäst, vad som är bra och vad som behöver bli bättre.

Vi är många som älskar Möllan, men det är framför allt de som bor där som får leva med baksidorna. För att lyfta stadsdelen behövs både satsningar på den fysiska miljön och sociala insatser. Att invånarna själva får möjlighet att påverka utvecklingen är helt avgörande. Bara då kan vi göra Möllan till ett superkvarter.


Stefana Hoti (Mp)

Partiföreträdare Miljöpartiet i Malmö


Mohamed Yassin (Mp)

Ledamot i Malmö kommunfullmäktige