Gör Malmös innerstad bilfri

Genom beslut om en bilfri innerstad eller bilfria gator kan Malmö lyfta omställningen som klimatfrågan utkräver av oss till att skapa ett bättre samhälle, skriver David Lindh.
Foto: COLOURBOX
David Lindh, föreläsare och klimatstrateg.
Foto: PRIVAT

Malmö är den stad i Sverige som har särskilt goda förutsättningar för minskad biltrafik. Staden är tätbebyggd och är sällan snörik. I dagens täta städer finns heller inte utrymme till kapacitetssvaga transporter som privatbilism utgör, skriver klimatstrategen David Lindh.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sveriges klimatmål inom transportsektorn innebär att utsläppen från inrikes transporter, exklusive inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 


Målsättningen kräver konkreta strategier och mer eller mindre ett mirakel för att lyckas. I dag går utvecklingen käpprätt åt fel håll mot vad som är önskvärt – utsläppen ökade 2018. Arbetet som görs för att öka andelen hållbara transporter når inte målen då biltrafiken ökar parallellt med dessa satsningar.


Forskare och myndigheter som Trafikverket och Naturvårdsverket har under flera års tid kommunicerat behovet av ökningar av andelen hållbara transporter och på bästa sätt försökt hamra in devisen att gång-, cykel och kollektivtrafik bör prioriteras och att delmål bör formuleras i strategiplanerna. Initiativ på lokal nivå tas ideellt av grupper som Bilfria gator Malmö. Men minskningar av biltrafiken i städerna uteblir främst av den anledningen att de är politiskt känsliga och utmanar bilen som norm.


Malmö är den stad i Sverige som har särskilt goda förutsättningar för minskad biltrafik. Staden är tätbebyggd, har en god infrastruktur för cykel, fördelar topografiskt med små höjdskillnader och är sällan snörik vilket ger goda förutsättningar till införandet av fler bilfria gator, bilfria dagar och ge gång-, cykel och kollektivtrafik prioritet med fler separerade filer för buss- och utryckningsfordon samt cykelöverfarter. 


Oslo kommun fattade 2015 beslut om bilfri citykärna och har sedan dess arbetat med att följa upp sitt beslut. Malmö behöver fatta beslut i denna fråga ifall inte andra städer i Sverige ska hinna före. Malmö borde klart gå före. Inte minst för de hälsomässiga vinster som är kopplade till frågan.


Genom beslut om en bilfri innerstad eller bilfria gator kan Malmö se sin chans att lyfta omställningen som klimatfrågan utkräver av oss till att skapa ett bättre samhälle. Varför inte ta ansvar till att utveckla våra liv i stället för att inbilla sig att städer med ett ökat energibehov och inköp av nya elbilar kommer lösa framtidens transporter? 


I dagens täta städer finns heller inte utrymme till kapacitetssvaga transporter som privatbilism utgör. Även säkerhetsfrågorna är angelägna.


I städer med ökad gång-, cykel och kollektivtrafik kombinerat med minskad biltrafik finns förutsättningar till att bygga städer som är mindre bullriga, utveckla grön stadsplanering och stärka vardagscyklandet för att förbättra folkhälsan. Fördelar med bilfria innerstäder kan ses som framtida investeringar och kan ge möjligheter till människor att leva ett bättre liv. Ökningar av andelen hållbara transporter ser till att jämställdheten ökar och att bilburna lämnar utrymme till andra grupper.


Från politiskt håll har Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ tagit ställning i frågan. Tydliga markeringar behövs nu från mittenpartierna där Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna men även konservativa partier kan finna bilfria innerstäder intressanta då näringslivet i innerstäderna gynnas av att fler människor rör sig ute i staden.


Kunskapen om hållbara städer finns. Nu gäller det att göra verklighet av kunskaperna genom att agera med satsningar för klimatet. I frågan om bilfria gator har jag stöd från Malmöbor med skilda politiska inriktningar, senast inom initiativet för cykelaktionen Critical Mass Malmö som sker i slutet av varje månad. 


Därför krävs svar från ansvariga politiker och tekniska nämnden i Malmö Stad. Hur förhåller sig Malmö Stad till frågan om bilfria gator och en bilfri innerstad?


David Lindh 

Föreläsare och klimatstrateg