Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Gör bot för ekonomiska synder, Malmö pastorat

S:t Pauli kyrka i Malmö.Foto: SHUTTERSTOCK
Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare i Malmös kyrkofullmäktige.Foto: PRESSBILD

Svenska kyrkan i Malmö har levt över sina tillgångar. Medan medlemsantalet sjunkit har antalet anställda ökat. Malmö pastorat kan inte betala ut pengar till politiska partier samtidigt som man höjer kyrkoavgiften, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Den 8 november ska Malmö pastorats kyrkofullmäktige sammanträda för att besluta om kyrkoavgiften för de Malmöbor som är medlemmar i Svenska kyrkan. Alla nomineringsgrupper i kyrkorådet, förutom Sverigedemokraterna, har föreslagit en höjning av kyrkoavgiften, med 20 procent från 75 öre till 90 öre.

 

SD förkastar en sådan höjning av kyrkoavgiften då vi menar att detta är ett sätt för Malmö pastorat att låta medlemmarna betala notan när det är kyrkan som levt över sina tillgångar. Mellan 2013 och 2017 har antalet medlemmar i Svenska kyrkan i Malmö minskat från 141 548 personer till 131 430. Samtidigt har medeltalet anställda ökat från 484 till 517. Detta är ett exempel på hur Malmö pastorats kostnader har ökat medan intäkterna har minskat. 

 

I vår budgetreservation så menar vi att i stället för att belasta församlingsmedlemmarnas ekonomi så borde pastoratet sänka personalkostnaderna med ungefär 5 procent. Om man gör detta så får man ungefär den personal som Svenska kyrkan i Malmö hade 2014.

 

Ännu ett utgiftsområde där vi föreslår besparingar för att kyrkoavgiften inte ska höjas är kommunikationsposten. Vi menar att en alltför stor andel av budgeten lagts på kommunikation och att detta inte är vad Malmö pastorats medlemmar efterfrågar. De flesta medlemmarna vill på sina egna villkor engagera sig i Svenska kyrkan. När de väljer att engagera sig så söker de upp kyrkan och efterfrågar specifika tjänster. De aktiva medlemmarna i Svenska kyrkan är i ständig kontakt med kyrkans personal och är inte i behov av större kommunikationsinsatser. De medel som satsas på kommunikation ska ha en stark betoning på mission. Malmö pastorat ska upprätta en missionsstrategi och dess kommunikation ska ha som syfte att öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan. 

 

Samtidigt som alla nomineringsgrupperna förutom Sverigedemokraterna vill höja kyrkoavgiften för Malmöborna så fortsätter pastoratet ge flera miljoner i bidrag till externa organisationer. För oss sverigedemokrater är det orimligt att å ena sidan höja kyrkoavgiften samtidigt som man anser sig ha råd att ge bidrag till andra organisationer. I vår budgetreservation slopar vi Malmö pastorats bidrag till utomstående organisationer.

 

SD vill att Malmö pastorat har verksamheter där frivilliga krafter kan ta större utrymme. Den byråkratiska koloss som i dag är Malmö pastorat ska ersättas av en decentraliserad kyrklig verksamhet som baseras på medlemmarnas engagemang och behov. 

 

I vår budgetreservation satsar vi sex miljoner kronor för att påbörja första etappen av renoveringen av Bunkeflo kyrka, en kyrka som de andra nomineringsgrupperna ämnar riva. SD vill även inrätta en avdelning för frivillighetsverksamhet som ska fungera som ett nav för pastoratets frivilliga krafter. Sverigedemokraterna satsar även en halv miljon kronor för att upprätta ett ungdomsråd i Malmö pastorat. 

 

Vi vill även avskaffa det lokala nomineringsstödet, som är medel som betalas ut till de olika nomineringsgrupperna och ofta hamnar i de politiska partiernas bankkonton. Svenska kyrkan i Malmö kan inte betala ut pengar till politiska partier samtidigt som man höjer kyrkoavgiften.

 

Problemet är inte att kyrkoavgiften är för låg. Kyrkoavgiften är redan för hög då många har lämnat Svenska kyrkan på grund av kyrkoavgiften. Det riktiga problemet är att Svenska kyrkan i Malmö har tagit på sig alltför många kostnader som den inte har råd med. Det är dessa kostnader som måste sänkas, speciellt personalkostnaden som märkligt nog är den största budgetposten i Malmö pastorats budget.

 

Sverigedemokraterna i Malmö vill se en ekonomiskt hållbar kyrka som prioriterar medlemmarnas behov och strävar efter en större kyrka med fler medlemmar. En höjning av kyrkoavgiften kommer på sikt leda till lägre intäkter och färre medlemmar, samtidigt som Malmö pastorat fortsätter ha kostnader som den inte har råd med.

 

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige