Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ge Råå fiskeby en chans

Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Foto: MICHEL CAVALLI
Marcus Friberg (MP), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Lars Thunberg (KD), kommunalråd i Helsingborg. Foto: PRESSBILD
Jonny Cato Hansson (C), kommunalråd i Helsingborg. Foto: RICKARD JOHNSSON

Det kustnära och småskaliga fisket har blivit allt mindre och marginaliserat på senare år. I dag gynnar lagstiftningen och regelverken främst storskalighet. Råå skulle kunna blomstra som en fiskeby där Helsingborgarna enkelt kan köpa närfångad fisk av hög kvalitet, skriver politikerna i Blågröna Helsingborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det småskaliga och kustnära fisket i Öresund är viktigt för Helsingborg. Blågröna Helsingborg har därför tagit initiativ till att utveckla och förädla konceptet Bondens egen marknad, som syftar till att tillgängliggöra lokalproducerade råvaror för befolkningen, till att även bli Fiskarens marknad på Råå. Det skulle både innebära att Helsingborgarna snabbt och enkelt får tillgång till nyfångad färsk fisk från Öresund, och skapa bättre förutsättningar för ett levande småskaligt fiske. Blågröna Helsingborg tror på lokalproducerade livsmedel och vill uppmuntra och verka för att det ska bli lätt att handla och verka lokalt.

 

En central del i såväl privatpersoners och restaurangers matlagning är tillgång till bra och närproducerade råvaror. Råvarorna är även det som utvecklar matlagningen och skapar potential att sätta regional och lokal prägel på köket. Dessutom skulle det småskaliga kustfisket stödja arbetet med ett av de nationella miljömålen: ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Detta tillsammans med värnandet av trålförbudet från 1932, utökade marina naturreservat och stopp för sandsugning skulle vi kunna värna och utveckla Öresund samtidigt på ett hållbart och genomtänkt sätt utan att Öresunds resurser skulle ta slut. Det går nämligen att kombinera ansvarsfullt fiskande inom skyddsvärda områden, som Öresund är, med höga ambitioner på miljö- och klimatområdet. Öresund mår bättre och har större artrikedom nu än på många år. Senaste beviset för detta är att tonfisk har siktats för första gången på 50 år.

 

Dessvärre omöjliggör rådande lagstiftning att införa konceptet Fiskarens marknad på Råå. Det är nämligen förbjudet för fiskare utan yrkeslicens, det vill säga fritids- och deltidsfiskare, att sälja sin fångst. På Råå finns enbart ett fåtal fiskare med yrkeslicens, men desto fler fritids- och deltidsfiskare. Kraven på den som ansöker om yrkeslicens är högt ställda, det handlar exempelvis om krav på olika typer av utrustning. Det finns ett antal exempel där fritids- eller deltidsfiskare på Råå ansökt om licens och fått avslag på grund av just detta. Därtill är flera av de som i dag fiskar på deltid yrkesverksamma vid sidan av sitt fiske, och önskar vara det även framöver. Därför krävs förändringar i lagstiftningen för att konceptet Fiskarens marknad ska kunna bli verklighet på Råå. 

 

Även om det gjorts förändringar och utredningar i frågan på nationell nivå har det kustnära och småskaliga fisket blivit allt mindre och marginaliserat på senare år. På sikt kommer små fiskebyar utarmas ytterligare och det blir endast storskalighet kvar. Något som Blågröna Helsingborg beklagar och avser att försöka hejda. Naturligtvis är detta en fråga som berör fler kommuner än Helsingborg och det pågår ett gemensamt arbete från flera kustkommuner för att skapa bättre förutsättningar för småskaligt kustnära fiske. 

 

Det handlar exempelvis om att ändra den lagstiftning och de regelverk som i dag företrädesvis gynnar storskalighet. Målet är att det kustnära och småskaliga fisket kan överleva och förhoppningsvis framöver blomstra längs våra kuster i Sverige. 

 

Råå, med sin långa historia och traditioner kring fiske, skulle under rätt förutsättningar åter kunna bli ett samhälle där fiskebåtarna ligger på rad i hamnen och kommersen, gemytligheten och lokala råvaror kunde trängas längs kajerna. Därför kommer Blågröna Helsingborg att försöka påverka ansvariga myndigheter så att Råå ännu en gång kan blomstra som en fiskeby där man enkelt kan köpa närfångad fisk av hög kvalitet.

 

Blågröna Helsingborg ser att det finns stora vinster med att skapa bättre förutsättningar för lokalt och kustnära fiske. Lagstiftning på såväl nationell som europeisk nivå, internationella överenskommelser och nationella intressen omöjliggör för tillfället detta. Vi uppmärksammar detta och kommer att agera för att det åter ska bli möjligt för Helsingborgarna att köpa och sälja fisk på Råå hamns kajer. 

 

Peter Danielsson (M)

Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

 

Marcus Friberg (MP)

Kommunalråd i Helsingborg 

 

Maria Winberg Nordström (L)

Kommunalråd i Helsingborg 

 

Lars Thunberg (KD)

Kommunalråd i Helsingborg 

 

Jonny Cato Hansson (C)

Kommunalråd i Helsingborg 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!