Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Frågetecken kring Kristerssons utbildningspolitik

Mikael Damberg (S), näringslivs- och innovationsminister. Foto: KRISTIAN POHL
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. Foto: KRISTIAN POHL

För att fortsätta pressa ner arbetslösheten och säkra resurserna till välfärden behöver Sverige rusta människor för att möta framtidens krav och tekniska utveckling. Moderaternas Ulf Kristterson har en del saker att förklara när han i dag besöker Skåne och Lund under tisdagen, skriver Mikael Damberg (S) och Helene Hellmark Knutsson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

På tisdag besöker moderatledaren Ulf Kristersson Lund och Skåne. Lunds universitet är ett av Sveriges mest respekterade lärosäten och ett nav i den kunskapsregion som Skåne utgör. Tisdagskvällens möte ger Kristersson tillfälle att redogöra varför Moderaterna valt att inte stötta de satsningar regeringen gör på bland annat 1 700 fler utbildningsplatser vid Lunds universitet och 1 160 fler utbildningsplatser vid Malmö universitet. Få saker kommer vara mer avgörande än utbildning för möjligheterna att bygga en hoppfull framtid för Sverige. Därför får det inte finnas frågetecken kring vilka satsningar regeringsbärande partier utlovar detta valår.

 

Såväl inom offentlig som privat sektor, både i välfärden och industrin, söker nu arbetsgivare med ljus och lykta efter folk att anställa. Det finns i dag över 100 000 lediga jobb som måste fyllas med personer med rätt kompetens. Inom tillverkningsindustrin ökade antalet företag som upplever brist på arbetskraft med 12 procentenheter senaste året. Mer än varannan industriarbetsgivare upplever nu bekymmer med att anställa. Regeringen tar utmaningen på allvar och har valt att prioritera satsningar på fler utbildningsplatser inom områden där bristerna är som störst. Riktade medel satsas bland annat på fler ingenjörer, sjuksköterskor och lärare. 

 

Som kontrast ser vi hur Moderaterna i bästa fall är otydliga och i värsta fall helt missar behovet av dessa utbildningssatsningar. Totalt skär man ner 2,3 miljarder kronor på utbildningsområdet under 2018. Går man igenom Moderaternas budget, som Ulf Kristersson själv arbetat fram, så finner man heller inga specifika satsningar på något av lärosätena i Skåne. På sammanlagt tre områden väcker den moderata utbildningsbudgeten frågetecken:

 

Fler högskoleplatser i Skåne. Genom regeringens politik tillförs Lunds universitet cirka 144 miljoner kronor, motsvarande 1 700 nya utbildningsplatser till år 2021. Högskolan i Kristianstad tillförs cirka 56 miljoner, motsvarande 715 nya utbildningsplatser. Malmö universitet tillförs cirka 90 miljoner, motsvarande 1 160 nya utbildningsplatser. Det är satsningar som inkluderar permanenta resurser för varje ny högskoleplats. Varför vill inte Moderaterna utlova motsvarande specifika satsningar på fler högskoleplatser i Skåne?

 

Ingenjörsplatserna. Sverige dras med en generell arbetskraftsbrist, men särskilt bekymmersam är bristen på ingenjörer. Regeringen investerar därför i över 2 300 nya utbildningsplatser på ingenjörsutbildningar. Moderaterna säger sig vilja ha fler ingenjörsplatser men missade att göra motsvarande satsning i sin budget. Trots den stora ingenjörsbristen och trots att kompetensförsörjningen är vårt största tillväxthinder just nu. I det fall Moderaterna korrigerar sin budget för att nu matcha ingenjörsplatserna, kommer omprioriteringen innebära neddragningar av andra utbildningsplatser?

 

Högre utbildning av god kvalitet i hela landet. Sveriges möjligheter att konkurrera globalt även på längre sikt kräver kvalificerade utbildningar i alla delar av landet. Därför bygger vi ut högskolan och inför ett nytt, mer heltäckande, system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vad är Moderaternas plan för att stärka utbildning och forskning i hela Sverige under nästa mandatperiod? Skattesänkningar kommer inte bygga Sverige starkt inför framtiden.

 

För att fortsätta pressa ner arbetslösheten och säkra resurserna till välfärden behöver Sverige rusta människor för att möta framtidens krav och tekniska utveckling. Det är med kunskap och kompetens Sverige kan konkurrera – inte låga löner och otrygga arbetsvillkor. 

 

Den svenska modellen bygger på goda möjligheter att kunna studera och få ett jobb. Det ska vi bygga vidare på. Under ett valår får det inte finnas några frågetecken kring regeringsbärande partiers budgetförslag eller beslutsamheten att rusta Sverige med fler utbildningsplatser och högre kompetens. Om Kristersson vill ingjuta hopp med sitt besök i Lund behöver han reda ut frågetecknen kring sitt partis utbildningspolitik.

 

Mikael Damberg (S)

Näringslivs- och innovationsminister

 

Helene Hellmark Knutsson (S)

Minister för högre utbildning och forskning

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!