Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Försämra inte nattarbetet i hemtjänsten i Malmö stad

Kommunal Skåne har med en dåres envishet fört fram att Malmö stad inte kan pressa en heltidsorganisation på en deltidsorganisation, skriver Annelie Fritzon och Olga K Roos.
Foto: SHUTTERSTOCK
Annelie Fritzon Undersköterska natt/facklig företrädare Kommunal sektion Malmö vård och omsorg
Foto: PRIVAT
Olga K Roos Undersköterska och vice ordförande i Kommunal sektion Malmö vård och omsorg
Foto: PRIVAT

Malmö stad är på väg att omorganisera nattarbetet inomhemtjänsten. Det medför försämringar både för medarbetarna och för brukarna när kontinuiteten bryts. Arbetsmiljön ska inte försämras för att heltidsarbete ska kunna bli norm, skriver Annelie Fritzon och Olga K Roos vid Kommunal sektion Malmö vård och omsorg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Kommunal arbetar tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att heltidsarbete ska vara norm i alla yrken och branscher. Överenskommelsen slöts 2016 och förnyades i och med kollektivavtalet som blev klart för drygt en månad sedan. Alla som vill ska få arbeta heltid. Det är en jämställdhets- och jämlikhetsfråga och en självständighetsfråga. Det handlar om att kunna leva på sin lön och senare på sin pension.

I Malmö stad har politikerna beslutat att följa överenskommelsen, vilket är bra. Men när det kommer till genomförandet för den personal som arbetar natt i hemtjänsten blir det katastrof. Hälsa vård och omsorg i Malmö Stad har för avsikt att omorganisera nattorganisation inom hemtjänsten, något som tjänstepersonerna kallar för resursmodell. För personalen innebär det att de så småningom ska arbeta över hela Malmö stad och inte bara i sin geografiska enhet. Det betyder att personalen kommer att besöka brukare som de aldrig träffat och risken att medarbetarna ska känna sig som ny-på-jobbet varje arbetspass är stora. För brukarna innebär det att det kommer nya personer hem till dem om natten när nästan allt är svårare än under dagen. 

Vi menar att man måste göra om och göra rätt. För allas skull. Kommunal Skåne har med en dåres envishet fört fram att arbetsgivaren inte kan pressa en heltidsorganisation på en deltidsorganisation. Arbetsmiljön ska inte försämras för att heltidsarbete ska kunna bli norm. Och brukarna ska fortsättningsvis kunna känna sig trygga och känna igen dem som kommer om natten. 

Det finns 5 167 brukare (siffrorna är från oktober) som har olika insatser i Malmö stad inom hemtjänsten. Varje natt har 500 personer planerade insatser, och dessutom har 7 500 brukare i staden trygghetslarm. 

Kommunals skyddsombud har varit med och gjort riskbedömning för den planerade förändringen. I den framkom en mängd risker som berör både medarbetarna och i förlängningen brukarna. 

Allt detta har skapat en massa oro och frustration hos Kommunals medlemmar. Konsekvensen av detta har blivit att många medarbetare redan nu vill gå ner och inte upp i tjänstgöringsgrad för att slippa den ovisshet det innebär att arbeta i resursmodellen med så kallade resurspass.

Brukarna i hemtjänsten i Malmö uppskattar kontinuitet. För dem är det en del av tryggheten, att man vet vem eller vilka som kommer hem till en under natten. Med det förslaget som arbetsgivaren lägger fram på bordet kommer det att innebära en försämrad kontinuitet och i förlängningen lägre trygghet för både brukare och medarbetare. Och att detta förslag läggs fram mitt under en pandemi är ofattbart.

Vi ställer oss frågande till hur arbetsgivarens intention är att arbeta med heltid som norm när man lägger ett förslag som skrämmer medarbetaren mer än lockar. 

Kommunals medlemmar vill arbeta! Kommunals medlemmar vill också arbeta heltid! Kommunals medlemmar liksom andra vill arbeta under justa och trygga villkor och bra förutsättningar, men det är svårt med de förutsättningar som arbetsgivaren erbjuder just nu.

Malmö Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare – sägs det i stadens kommunikation. Att införa den föreslagna organisationen är inte att vara varken attraktiv eller juste. Vi tror inte arbetsgivaren kommer att kunna behålla de kompetenta och erfarna undersköterskor och vårdbiträden som jobbar i organisationen i dag, när ett område utökas till en hel stad.

Berörda medlemmar, skyddsombud och fackliga företrädare har länge signalerat till arbetsgivaren att förslaget som förbereds är allt annat än attraktivt och därför vill vi vädja till de ansvariga i Malmö vård och omsorg såväl tjänstepersoner som politiker att göra om och göra rätt. För arbetsmiljöns skull. För medarbetarnas skull och för brukarnas skull.


Olga K Roos

Undersköterska och vice ordförande i Kommunal sektion Malmö vård och omsorg


Annelie Fritzon

Undersköterska natt/facklig företrädare Kommunal sektion Malmö vård och omsorg