Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Form/Design Center i Malmö förtjänar fortsatt stöd

Magnus Lunderquist (KD), ordförande kulturnämnden i Region Skåne.Foto: PRESSBILD
Frida Trollmyr (S), ordförande kulturnämnden i Malmö.Foto: JENS OHLSSON

Arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut och vara till nytta och glädje för alla, skriver Magnus Lunderquist (KD) och Frida Trollmyr (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Skåne är en av Sveriges mest dynamiska regioner och Malmö är en av de snabbast växande städerna i landet. Befolkningen är ung, hälften är under 35 år. Det ställer stora krav på samhälls- och bostadsbyggandet, som måste ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. Fokus måste ligga på att bygga för människor och att skapa en bra livsmiljö. Det möjliggörs med en fortsatt satsning på den nod för gestaltad livsmiljö som regeringen tidigare fattat beslut om, samtidigt som tillväxten i en framtidsbransch säkras. 

 

I maj 2018 fattades ett unikt beslut av Sveriges riksdag. Då antogs en ny, samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer. Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarnas vardag och hur detta kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut och vara till nytta och glädje för alla. I själva verket handlar det om att verka utifrån en helhetssyn på det som formar vår livsmiljö som människor och på det som finns runtomkring oss, som bostadshus, skolor och sjukhus samt vårt offentliga, gemensamma rum med parker, gator och torg. Fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.

 

I samband med detta fick Form/Design Center i uppdrag att tillsammans med Malmö stad och Region Skåne utveckla en regional nod för arkitektur, form och design i nära samarbete med näringslivet, akademin och myndigheter. Form/Design Center är beläget i Malmö och är ett regionalt kunskapscenter för arkitektur, form och design och en mötesplats för såväl professionen som allmänheten. Med sin långa erfarenhet av att vara en mötesplats och kunskapsnod för södra Sverige pekades Form/Design Center ut som en regional nod redan i statens utredning om en politik för gestaltad livsmiljö. Få andra organisationer har arbetat med de här frågorna lika länge, vilket har lett till ett stort kontaktnät inom branschen samt ett väletablerat varumärke. 

 

Malmö stad och Region Skåne välkomnar de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken om att skapa ett hållbart och jämlikt samhälle där alla ska kunna påverka utvecklingen av vår gemensamma miljö. I grund och botten handlar det om det fortsatta samhällsbygget för framtida generationer, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag. För att detta ska bli möjligt krävs kontinuitet och en fortsatt satsning på det arbete som framgångsrikt redan pågår. Här är noden i södra Sverige av stor betydelse. 

 

Det nationella uppdrag som Form/Design Center har fått och det arbete som därför har påbörjats har lett till ett ökat samarbete mellan relevanta aktörer i regionen och nationellt. Positionerna har flyttats fram, Sveriges arkitekter har etablerat sitt första kontor utanför Stockholm på Form/Design Center och årligen hålls här Arkitekturdagarna där nationella, regionala och kommunala aktörer samt branschen diskuterar framtidens arkitektur och dess roll. I höst står Form/Design Center också värd för initiativet Southern Sweden Design Days i Malmö, ett årligt återkommande arrangemang som synliggör och bygger kunskap om design med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Initiativet sätter de kreativa näringarna i fokus och drar besökare från hela världen till Sverige, Skåne och Malmö.

 

Genom en fortsatt gemensam satsning på Form/Design Center som södra Sveriges nod för gestaltad livsmiljö, intensifieras och utvecklas det här arbetet ytterligare. Resultatet blir fler innovationer i en växande bransch. De kreativa näringarna är en av de snabbast växande branscherna i såväl Sverige som globalt och det är av stor betydelse att den fortsätter att växa. Här skapas många nya jobb, framför allt attraherar den unga människor med hög utbildning. Det är att tänka framåt. I en växande, dynamisk region som Skåne och med Malmös unga befolkning är en satsning på noden en försäkran om fortsatt tillväxt i en framtidsbransch. 

 

Magnus Lunderquist (KD)

Ordförande kulturnämnden i Region Skåne

 

Frida Trollmyr (S)

Ordförande kulturnämnden i Malmö