Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Förebygga kriminalitet genom barnperspektivet

Marcus Friberg (MP), oppositionsråd i Helsingborg.
Foto: GUSTAF WIKLUND
Lena Östholm Munkberg (MP), ersättare i kommunfullmäktige i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD
Samra Dedic (MP), ersättare i socialnämnden i Helsingborg.
Foto: WILLIAM PERSSON / PRESSBILD
Anna-Maria Myszka- Gustafsson (MP), ersättare i barn och utbildningsnämnden i Helsingborg.
Foto: PRIVAT
Thomas Rödin Hulth (MP) ledamot i Idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg.
Foto: PRESSBILD

Vi behöver göra allt som står i vår makt för att lotsa ungdomar in i vuxenlivet och stoppa nyrekrytering till en kriminell livsstil, skriver flera miljöpartister i Helsingborg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Andelen ungdomsrelaterade narkotikafall ökar. Vi har kommit förbi den tiden då ungdomar drack alkohol. Dagens insatser räcker inte. Det krävs fler åtgärder och ett mer samordnat skyddsnät. 

Vi behöver göra allt som står i vår makt för att lotsa ungdomar in i vuxenlivet och stoppa nyrekrytering till en kriminell livsstil. Särskilt nu under pandemin när skolan, fritiden och samhället inte fungerar som vi är vana vid.

Miljöpartiet anser att det är hög tid att titta på det som visat sig fungera. En sådan metod är ”Getting It Right For Every Child” (GIRFEC) som används i Skottland, ”Barnets bästa gäller!” i Kronoberg och ”Hela barnet hela dagen!” i Ystad. Personcentrerade nära metoder ger ett skyddsnät för barn och unga som underlättar integration i närmiljön och ger dem en trygg uppväxt. Målet är att barn och unga ges rätt stöd i rätt tid genom en samverkan mellan socialtjänst, skola, region, elevhälsa och polis. Barnet får en namngiven kontaktperson och en barnplan med insatser upprättas. 

”Barnets bästa gäller” används i dag bland annat i Kronoberg och i Ystad inom skolan, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, idéburna organisationer och inom polisen. Kommunernas personal erbjuder rutinmässigt hembesök tillsammans med barnavårdscentralerna (BVC) för stöd i föräldraskap och tidiga insatser. 

Flera rapporter visar i dag på en oroväckande samhällsutveckling. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, ökade andelen narkotikabrott med cirka 10 procent under 2020 och Brå:s Skolundersökning om brott, 2019, visade på att över 50 procent av eleverna i årskurs 9, cirka 55 000 elever, uppgav att de begått någon form av våldsbrott, stöldbrott, skadegörelse eller narkotikabrott under de senaste tolv månaderna. Skolan beskrevs som den vanligaste platsen där de blev utsatta och en högre andel av eleverna kom från hem där föräldrarna var skilda, hade separerat eller från hem med svagare ekonomiska resurser. 

Ungdomars debut in i drogernas värld måste förebyggas. I städer som Helsingborg och Malmö bidrar droghandeln till finansiering av den organiserade brottsligheten, vilket får konsekvenser som våldshandlingar med sprängningar och skjutningar som följd. 

Statistik från Helsingborg åren 2019 och 2020 visar på en hög andel våldsbrott, cirka 1,4 procent för 2019 medan övriga riket låg runt 1 procent. Långvarigt ekonomiskt bistånd till personer mellan 18-65 år låg på cirka 2,1 procent medan riket låg på 1 procent. Arbetslösheten under 2020 låg på 8,9 procent mot rikets 6,4 procent. Dessa resultat kräver eftertanke och åtgärder.

I Skottland har arbetssättet GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd med tidiga insatser, stöd till fler barn, färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet, minskat socioekonomiskt utbildningsgap och att allt färre barn röker, använder alkohol eller droger. 

Vi miljöpartister vill att en samverkansmodell liknande Barnens bästa gäller införs inom socialtjänsten, skolan och elevhälsan i samverkan med regionen och polisen även i Helsingborg. Ett ökat förebyggande arbete kan förhindra mycket lidande och lotsa barn och ungdomar in i samhället och motverka ett liv i utanförskap och kriminalitet. Uppväxten formar våra liv.


Marcus Friberg (MP) 

Oppositionsråd i Helsingborg


Lena Östholm Munkberg (MP)

Ersättare i kommunfullmäktige i Helsingborg


Anna-Maria Myszka- Gustafsson (MP)

Ersättare i barn och utbildningsnämnden i Helsingborg


Samra Dedic (MP)

Ersättare i socialnämnden i Helsingborg


Thomas Rödin Hulth (MP)

Ledamot i Idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg