Förbjud äldre bensin- och dieselbilar i Malmö

Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.
Foto: JENNIE LARSSON

Dieselbilarna är de största miljöbovarna. Därför måste dessa och bensindrivna fordon äldre än 2008 förbjudas i Malmö innerstad. Dessutom vill MP bara tillåta de allra renaste el- och gasbilarna i de nya täta gröna stadsdelarna som planeras, skriver kommunalrådet Märta Stenevi (MP).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu har den rödgröna regeringen presenterat de nya miljözonerna som utlovades i regeringsförklaringen. Att kunna begränsa dieselbilarnas framfart är mycket välkommet i kampen för bättre klimat, bättre luft och mindre buller i städerna. Det gäller även Malmö. 


Alliansregeringen premierade på sin tid dieselbilar och lanserade dem som miljöbilar, hellre än att arbeta för hållbara färdmedel. Priset betalar vi nu, i form av fler dieselfordon på våra gator och sämre luft. En dieselmotor släpper ut mångdubbelt mer avgaser än en jämförbar bensinmotor. Förändringen av bilflottan har gjort att problemen i många städer gått från allvarliga till akuta. 


Även i Malmö har vi brottats med luftföroreningarna. Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Malmö Stad har tagit fram de årliga hälsoeffekterna av utsläppen från vägtrafiken i Malmö: Cirka 90 förtida dödsfall, 20 nya fall av barnastma, knappt hundra fall av bronkit hos barn, knappt 90 fall av demens och 11 fall av havandeskapsförgiftning. Varje år. Totalt sett i Sverige är samhällskostnaderna 40 miljarder kronor. Varje år.


Malmö växer snabbt. Men trots att vi blir fler har den rödgröna kommunledningen lyckats minska biltrafiken. Genom att skapa bättre förutsättningar för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik väljer många i dag bort bilen. Det är en utveckling som vi i Miljöpartiet ser som helt nödvändig och som måste fortsätta för att staden ska kunna växa hållbart, för att barn ska kunna röra sig säkert på gatorna och få andas ren luft. 


Men även om bilarnas andel av trafiken minskar i Malmö har utsläppen från de allt fler dieselbilarna varit ett bekymmer, som det har varit svårt att hitta en lösning på. Försök har till och med gjorts att byta ut trottoarplattor i de värst utsatta miljöerna mot material som kan absorbera avgaserna, men effekten har varit begränsad. Malmö klarar nu nätt och jämnt EU-kraven på luftföroreningar, men har en bra bit kvar till det nationella miljömålet om frisk luft och låga hälsorisker år 2020. I en stad som tar både hälsa och klimat på allvar behövs en hög ambitionsnivå. Ska vi klara utvecklingen framöver måste mer göras.


Därför vill vi i Miljöpartiet förbjuda bensin- och dieselbilar från 2008 eller äldre i centrala Malmö. Miljözoner i innerstadens befolkningstäta kvartersbebyggelse skulle hålla de smutsigaste bilarna borta och förbättra tillvaron för barn, äldre och sjuka. I centrum finns de största luftföroreningarna samtidigt som möjligheterna att klara sig utan bil är som allra störst.


Vi vill dessutom införa de hårdaste miljözonerna, som bara tillåter de allra renaste el- och gasbilarna, i de nya täta gröna stadsdelar som planeras. Det gäller dels helt nya stadsdelar som i hamnen och Hyllie, men också förtätningsområden kring exempelvis Nobelvägen och Amiralsgatan. Där kan vi redan från början bygga så att klimat- och miljöbelastningen blir så liten som möjligt och redan från dag ett signalera att dieselbilar inte är ett bra val. Vi ser framför oss att miljözonerna kan införas under nästa mandatperiod.


För att upprätthålla miljözonerna vill vi se automatisk övervakning som inte tar resurser från polisen. På sikt ser vi då också möjligheten att skydda även bostadsmiljöer, skolor och parker från buller och avgaser, samtidigt som hastigheter och målvaktsbilar kan hållas i schack. Därför välkomnar vi att effektiva metoder för kontroll nu tas fram av regeringen. 


För vi behöver gå längre. Vi behöver redan nu fatta beslut om att fasa ut försäljningen av fossila bränslen till 2030, något Miljöpartiet har aviserat att vi kommer att driva. Det skulle ge tydliga spelregler för fordonsindustrin och skynda på omställningen till en miljövänlig bilflotta. Att vara tydlig redan nu med att fossila bränslen inte ska följa med in i framtiden skulle ge människor möjlighet att planera för den förändring som måste komma. Klimatförändringarna är på allvar och tiden rinner i väg. 


I väntan på att fossila bränslen slutar säljas vill Miljöpartiet i Malmö begränsa de katastrofala effekterna av dieselbilarna i våra städer. Våra barn förtjänar ren luft nu.


Märta Stenevi (MP)

Kommunalråd i Malmö