För att heta Miljöpartiet är inte det mycket grön politik

Alliansen jobbar för en elektrifiering av fordonsflottan. Men utvecklingen riskerar att bromsas av den skånska elbristen, ett resultat av Miljöpartiets ideologiskt drivna energipolitik, skriver alliansen i Region Skåne.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Anna Jähnke (M), regionråd i Region Skåne och ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Louise Eklund (L), regionråd i Region Skåne och vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden.
Foto: MARTIN CEIJE HEGARDT
Anneli Kihlstrand (C), ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD
Gunnar Edvardsson (KD), ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden.
Foto: PRESSBILD

Det börjar bli besvärligt att förhålla sig till ett parti som förvisso driver gröna frågor men som gång på gång skjuter snett, skriver representanter för alliansen i Region Skåne i en replik till Miljöparties Mätta Ivarsson och Thomas Hansson.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Alliansen i Region Skåne för en konkret miljöpolitik som gör skillnad, långt ifrån den plakat- och symbolpolitik vi ser hos Miljöpartiet. Miljöpartiet pratar, vi jobbar. 

Vi instämmer dock: Det märks tydligt att Miljöpartiet inte är med och styr Region Skåne längre. Nu görs nämligen betydande insatser för hållbar utveckling och tillväxt.

Det börjar bli besvärligt att förhålla sig till ett parti som förvisso driver gröna frågor men som gång på gång skjuter snett. Miljöpartiets låga verklighetsförankring skiner igenom i utspelet av Mätta Ivarsson (MP) och Thomas Hansson (MP).   

Det kanske inte är märkligt i en miljöpartistisk kontext, att vilja utropa ett globalt nödläge för klimatet och tala om människans fortlevnad på planeten, och samtidigt dunka sig själva för bröstet över att de satt upp sex vindkraftverk i Småland och ökat andelen ekologisk mat i regionen. Men för oss är glappet stort. 

Vidare är det tröttsamt att fyra av sex av Miljöpartiets ”gröna” förslag innebär att ytterligare klimatplaner, klimatråd och strategier ska tas fram. Var är partiets riktiga förslag? Det har aldrig skett så mycket samverkan mellan regionen, näringslivet, kommuner och forskningen som i dag. Vi skapar förutsättningar för den gröna omställningen här och nu. 

Miljöpartiet verkar bara förstå miljöpolitik om den ser ut så som de känner till den; klimatråd, ekomat och cyklar. Vi i alliansen satsar i stället stenhårt på innovation och tekniska framsteg.  

Region Skåne, tillsammans med det skånska näringslivet, stöder och stimulerar arbetet med att få fram mer teknik och innovationer som kan minska vårt klimatavtryck. Skåne har redan nu bra tillgång till spetskompetenser och världsledande företag inom grön teknologi. Innovativa lösningar kommer att spela en stor roll för framtidens hållbara näringsliv och är något Region Skåne uppmuntrar genom att vara mycket delaktiga i projekt, upphandlingar och finansiering

Alliansen vill inte heller, som Miljöpartiet konstant gör, jaga vägtrafiken. Alliansen jagar utsläppen. Vägar och vägtrafiken är viktig för att Skåne och hela Sverige ska fungera. Bilen är avgörande för att glesbygden ska kunna leva och att transporten av varor fungerar. Vi jobbar i stället för en elektrifiering av fordonsflottan. Men utvecklingen riskerar att bromsas av den skånska elbristen, ett resultat av Miljöpartiets ideologiskt drivna energipolitik. Vi vill inte behöva förlita oss på kolkraft från Tyskland och Polen när Miljöpartiets sex vindkraftverk slutar snurra. 

Nej, Miljöpartiets perspektiv räcker inte längre än vart deras cykel tar dem.


Anna Jähnke (M)

Regionråd i Region Skåne och ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden 


Louise Eklund (L)

Regionråd i Region Skåne och vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden 


Anneli Kihlstrand (C)

Ledamot i Regionala Utvecklingsnämnden


Gunnar Edvardsson (KD)

Ersättare i Regionala Utvecklingsnämnden