Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Flytta inte sjukhuset i Lund

En flytt av sjukhuset skulle med stor sannolikhet leda till en amerikanisering av staden med en döende stadskärna, skriver Cecilia Oredsson Barnes (L) och Johan Nilsson (C).
Foto: SHUTTERSTOCK
Cecilia Oredsson Barnes (L), kommunfullmäktigeledamot Lund.
Foto: PRESSBILD
Johan Nilsson (C), kommunfullmäktigeledamot Lund.
Foto: PRESSBILD

Att flytta sjukhuset i Lund till den bördiga åkermarken i stadens utkanter skulle allvarligt förändra Lunds stadskärna och framtida utveckling. Utveckla och förbättra i stället nuvarande sjukhusområde åt Smörlyckan, skriver Cecilia Oredsson Barnes (L) och Johan Nilsson (C), fullmäktigeledamöter i Lund.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. En diskussion pågår om den framtida placeringen av sjukhusområdet i Lund. Ska det utvecklas med utgångspunkt i befintlig placering, eller ska det flyttas till åkermarken utanför Lund i närheten av Brunnshög? Vi, som representerar Liberalerna och Centerpartiet i Lunds kommunfullmäktige, menar att sjukhuset i Lund, Skånes Universitetssjukhus Lund, bör fortsätta vara kvar på den plats det ligger i dag och inte flyttas till Lunds utkant. Detta av tre tunga skäl: Stadsbyggnad, klimatet och den goda åkermarken. 

Kyrkan, universitetet och sjukhuset utgör de tre ben som Lunds stadsbyggnad utgår ifrån. Dessa tre komponenter har i hundratals år varit de grundbultar som Lund har växt upp omkring. Lund är en stad där sjukhuset är en vital del av stadens liv som en av stadens största arbetsplatser och målpunkter. Sjukhusets lokalisering har en avgörande betydelse för hur Lund som stad fungerar och utvecklas. Sjukhuset och universitetet har under Lunds moderna historia varit utgångspunkten för stadens innovationsmiljöer, runtom dessa har företag som Draco och Gambro vuxit upp. Närheten till sjukhuset och till Lunds Tekniska Högskola möjliggjorde uppkomsten av Ideon. Att Lund har ett stadsintegrerat sjukhus och ett stadsintegrerat universitet är en del av stadens attraktivitet och något vi bör slå vakt om. En extern sjukvårdsanläggning och ett externt campusområde skulle helt förändra det Lund vi känner idag.

Med ett sjukhus placerat i stadens utkant skulle centrumlivet dessutom försämras markant. Butiker skulle få färre besök och restauranger skulle stå tomma. 

Någon alternativ användning av Blocket och sjukhusområdet som skulle fylla tomrummet vid en flytt, har inte presenterats. En flytt av sjukhuset skulle med stor sannolikhet leda till en amerikanisering av staden med en döende stadskärna där viktiga verksamheter i stället hamnar perifert i tätorten, nära motorvägen. 

Ett perifert läge skulle innebära att sjukhuset hamnar längre ifrån Centralstationen och annan kollektivtrafik vilket kommer leda till att fler av sjukhusets anställda och besökare tar bilen. Ytterligare en ny motorvägsavfart skulle behöva byggas. Flytten skulle därför leda till ökade utsläpp av koldioxid och göra det svårare att nå våra klimatmål. Också den stora mängd stål och betong som en nybyggnation kräver skulle ha en negativ inverkan på klimatet. 

En flytt av sjukhuset till norr om spårvägsdepån utanför staden betyder också att ännu mer av den bästa 10+ åkermarken som omger Lund försvinner. I längden resulterar det i att vår möjlighet att få närproducerad mat minskar, att lokala jordbruksföretag måste lägga ner och att vi därför blir mer beroende av importerade varor. 

I stället bör Region Skåne lägga sina resurser på att utveckla befintligt sjukhusområde där vi menar att det finns stor potential. Det finns också utbyggnadsmöjligheter i anslutning till befintligt sjukhusområde på Smörlyckan längs med Getingevägen, som skulle kunna tas i anspråk. På så sätt skulle befintlig infrastruktur inklusive den nyanlagda spårvägen utnyttjas fullt ut och åkermark sparas.

Region Skåne har inte presenterat någon samhällsekonomisk kalkyl som motiverar en flytt av sjukhuset. Som vi ser det behöver de presentera tunga argument för att väga upp de stora negativa effekter som en flytt skulle ha för Lund. En varsam renovering av befintligt sjukhus och utbyggnad på plats är ur vårt perspektiv betydligt förmånligare såväl ur miljö- och samhällsbyggnadssynpunkt som ur vårdsynpunkt.  


Cecilia Oredsson Barnes (L)

Kommunfullmäktigeledamot Lund 


Johan Nilsson (C) 

Kommunfullmäktigeledamot Lund