Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Fler spårvägar behövs i Skåne

Spårvagn i Göteborg.
Foto: CSABA BENE PERLENBERG
Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot från Malmö valkrets.
Foto: RIKSDAGEN
Emma Berginger (MP), riksdagsledamot från Skåne södra valkrets,
Foto: RIKSDAGEN

Fler spårvägar i Skåne ger både klimatnytta och samhällsutveckling, skriver de skånska riksdagsledamöterna Rasmus Ling (MP) och Emma Berginger (MP) i en passning till alliansen och SD i Region Skåne.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I Lund pågår spårvägsbygget för fullt. Våren år 2020 ska spårvagnen från Lund C till Brunnshög börja gå, och Lundabor och inpendlare från hela Skåne kommer att få kollektivtrafik i absolut toppklass. Även om det nu för en tid är en del störningar i staden vid ombyggnationen, så är detta den typ av stadsutvecklingsprojekt som skånska städer så väl behöver. Planeringen för fler spårvägslinjer måste påbörjas. Vi har därför lämnat in en motion till riksdagen där vi lyfter behovet av spårvägar i Skåne.


Spårvagnstrafik rymmer flera fördelar. Till att börja med så är det effektivt. Många personer kan på liten yta transporteras snabbt. En spårvagn tar fler resenärer än en buss, kapaciteten är två till tre gånger så hög som för en ledbuss. Dessutom mångfalt fler än vad biltrafik kan åstadkomma. Spårvagnstrafik är också miljövänlig och klimatsmart. En spårvagn har liksom tåg ett lågt rullmotstånd tack vare stålhjul mot stålräls, vilket gör den mycket energieffektiv. Spårvagnar drivs med el och har därför inte lokala utsläpp. Väljs förnyelsebar el är spårvagnen därför mycket miljövänlig. Detta är helt avgörande i en tid när vi drastiskt måste sänka utsläppen, för att hejda klimatförändringarna.


Sverige har som mål att utsläppen från transportsektorn ska ha minskat med 70 procent till 2030. För att nå det målet räcker det inte med att ställa om bilarna till el och biobränsle. Transporterna måste effektiviseras och då behöver vi satsa på modern, hållbar och kapacitetsstark kollektivtrafik.


Kritiker menar ibland att spårvägen inte är tillräckligt flexibel, då rälsen är fast i marken. Det är ett feltänk. Byggandet av spårväg genererar ökade fastighetsvärden och investeringsvilja, just eftersom rälsen ligger där den ligger. De som investerar runtom vet att platsen kommer ha ett attraktivt läge för all framtid, vilket ger ökat bostadsbyggande och stadsförnyelse längs med de stråk där spåren byggs.


En del hänvisar till att det skulle vara onödigt att planera för spårvagn nu när utvecklingen av elbussar kommit långt. Man ska då veta att det inte finns någon motsättning mellan bussar och spårvagnar, båda behövs. Men i de stråk där behoven av transportkapacitet är höga är det bara spårvagn, förutom tunnelbana, som erbjuder tillräckligt goda möjligheter att låta fler människor resa på ett hållbart och klimatsmart sätt.


Den kanske viktigaste fördelen med spårvägstrafik ur ett resenärsperspektiv är att det är bekvämt att resa med spårvagn. I stället för att sitta fast i en bilkö eller på en krängande buss kan resandet ske smidigt då spåren gör att vagnen närmast glider fram. Erfarenheten från de många städer runtom i Europa som byggt moderna spårvägar är att just spårvagnar har en förmåga att locka även bilpendlare till kollektivtrafiken.


Långtgående planer för spårväg har funnits i Malmö och Helsingborg, men har motarbetats av allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna i Region Skåne, som driver kollektivtrafiken. Det finns goda skäl att ta upp den diskussionen på nytt. Under mandatperioden 2014-2018 har regeringen satsat på stadsmiljöavtal som möjliggör medfinansiering i lokala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel. Stadsmiljöavtalen lämpar sig särskilt väl för medfinansiering av spårvägsinvesteringar.


Klimattoppmötet COP24 pågår i polska Katowice. Sverige måste liksom andra länder ta ambitiösa beslut som sänker utsläppen. Fler spårvägar i Skåne är en bra början och ger både klimatnytta och samhällsutveckling.


Rasmus Ling (MP)

Riksdagsledamot från Malmö


Emma Berginger (MP)

Riksdagsledamot från Lund